Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 10/03/2019

El nucli local de Som Alternativa valora les notices sorgides arran de la sentència que condemna l’Ajuntament de Cerdanyola per la destitució de la treballadora Jordina Puntí del seu càrrec.

  • erc
    La sentència fa responsable de la destitució irregular a la senyora Helena Solà, actual candidata a l’alcaldia de Cerdanyola i que va prendre aquella decisió en el moment en que era alcaldessa accidental de la ciutat. Des de Som Alternativa creiem que la candidata d’ERC hauria de donar alguna explicació a la ciutat d’aquella decisió que resulta en una vulneració dels drets dels treballadors i que ha condemnat a l’Ajuntament a pagar una indemnització de 25.000 euros a més de pagar les costes judicials i la part del salari no cobrada i els interessos. L’import total es pot anar a uns 50.000 euros.
  • L’alcalde Carles Escolà, un cop presa aquesta decisió per part de la senyora Solà, tampoc no va fer res per rectificar-la, no va prendre cap mesura amb la senyora Solà i no va tractar d’arribar a una solució satisfactòria ni per la via del diàleg ni per altres. El senyor Escolà és ara mateix també candidat a l’alcaldia per Guanyem Cerdanyola.
  • A hores d’ara ni l’alcalde Carles Escolà ni la candidata Helena Solà han donat cap explicació sobre aquesta qüestió a la ciutadania que se’n ha assabentat per la denúncia del grup municipal del PDCAT.

Des de Som Alternativa constaten que la manca d’entesa entre les dues principals forces d’esquerres que van fer possible el relleu a l’alcaldia fa quatre anys ha estat un dels principals motius que ha fet que el present mandat hagi estat un fracàs i la ciutat hagi perdut quatre anys. Entenen que la present sentència i la manca d’explicacions per part dels dos màxims protagonistes només demostra la manca d’autocrítica i la poca voluntat de rectificar la política erràtica que han estat portant en aquests i altres temes.

Som Alternativa treballa per tal que els propers quatre anys Cerdanyola tingui un govern d’esquerres i republicà. Constaten que, a dia d’avui, per assolir aquest objectiu hi ha un problema de manca d’entesa i de criteri polític en alguns partits polítics que ho dificulten i esperen que la seva feina contribueixi a millorar aquest escenari.

Read Full Post »

“Aquest és el texte que han signat més del 50% de les veïnes i veïns de Bellaterra”

Cada signatura aporta les seves dades personals, com són: Nom, DNI, adreça i telèfon (opcional).

Document de signatura de veïns inclosos en l’últim cens electoral (2043 el gener de 2019) segons l’Institut Nacional Estadístiques), a l’efecte del que disposa l’article 9 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Texte inclòs a les signatures:

Dono la meva conformitat i promoc devant de la Secretària de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, a la iniciació, tramitació i aprovació de l’expedient per a l’alteració del terme municipal de Cerdanyola del Vallès, consistent en la segregació del territori indicat al planell imprès al dors, integrat per l’àmbit territorial de L’EMD de Bellaterra i tots els terrenys definits, al planell com àmbit de Can Fatjó dels Urons, per a la seva agregació com a tal entitat, és a dir, mantenint la continuïtat de L’EMD Bellaterra, al municipi de Sant Cugat del Vallès, en els termes establerts i exigits pels preceptes reglamentaris establerts en el Decret 244/2007, de 6 de novembre, del Govern de la Generalitat de Catalunya, i ser acompanyades a la petició d’inici de l’expedient per la Comissió Promotora a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

NOTA: Equivocació al texte, vol dir Aurons en comptes de Urons.

Aquestes dades es tractaran d’acord amb el reglament (UE) 2016/679,del Parlament i del Consell, de 27 d’ abril de 2016,així com a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Per donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, pot exigir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de forma gratuïta per correu electrònic a: bellaterraessantcugatlopd@gmail.com o be a l’adreça Plaça Joan Maragall, 4 de Bellaterra.

Read Full Post »

Quim Oltra, candidat a la presidència de l’EMD de Bellaterra per ERC

Cal un canvi pensat en Bellaterra i no en històries, sinó en Bellaterra, en la seva realitat concreta que vivint dia a dia”

Treballar per Bellaterra només des de Bellaterra és evident que no funciona

“La clau de Bellaterra és la seva gent”

Read Full Post »