Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Cens de Bellaterra’

“Aquest és el texte que han signat més del 50% de les veïnes i veïns de Bellaterra”

Cada signatura aporta les seves dades personals, com són: Nom, DNI, adreça i telèfon (opcional).

Document de signatura de veïns inclosos en l’últim cens electoral (2043 el gener de 2019) segons l’Institut Nacional Estadístiques), a l’efecte del que disposa l’article 9 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Texte inclòs a les signatures:

Dono la meva conformitat i promoc devant de la Secretària de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, a la iniciació, tramitació i aprovació de l’expedient per a l’alteració del terme municipal de Cerdanyola del Vallès, consistent en la segregació del territori indicat al planell imprès al dors, integrat per l’àmbit territorial de L’EMD de Bellaterra i tots els terrenys definits, al planell com àmbit de Can Fatjó dels Urons, per a la seva agregació com a tal entitat, és a dir, mantenint la continuïtat de L’EMD Bellaterra, al municipi de Sant Cugat del Vallès, en els termes establerts i exigits pels preceptes reglamentaris establerts en el Decret 244/2007, de 6 de novembre, del Govern de la Generalitat de Catalunya, i ser acompanyades a la petició d’inici de l’expedient per la Comissió Promotora a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

NOTA: Equivocació al texte, vol dir Aurons en comptes de Urons.

Aquestes dades es tractaran d’acord amb el reglament (UE) 2016/679,del Parlament i del Consell, de 27 d’ abril de 2016,així com a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Per donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, pot exigir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de forma gratuïta per correu electrònic a: bellaterraessantcugatlopd@gmail.com o be a l’adreça Plaça Joan Maragall, 4 de Bellaterra.

Read Full Post »