Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Decret 244/2007’

“Aquest és el texte que han signat més del 50% de les veïnes i veïns de Bellaterra”

Cada signatura aporta les seves dades personals, com són: Nom, DNI, adreça i telèfon (opcional).

Document de signatura de veïns inclosos en l’últim cens electoral (2043 el gener de 2019) segons l’Institut Nacional Estadístiques), a l’efecte del que disposa l’article 9 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Texte inclòs a les signatures:

Dono la meva conformitat i promoc devant de la Secretària de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, a la iniciació, tramitació i aprovació de l’expedient per a l’alteració del terme municipal de Cerdanyola del Vallès, consistent en la segregació del territori indicat al planell imprès al dors, integrat per l’àmbit territorial de L’EMD de Bellaterra i tots els terrenys definits, al planell com àmbit de Can Fatjó dels Urons, per a la seva agregació com a tal entitat, és a dir, mantenint la continuïtat de L’EMD Bellaterra, al municipi de Sant Cugat del Vallès, en els termes establerts i exigits pels preceptes reglamentaris establerts en el Decret 244/2007, de 6 de novembre, del Govern de la Generalitat de Catalunya, i ser acompanyades a la petició d’inici de l’expedient per la Comissió Promotora a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

NOTA: Equivocació al texte, vol dir Aurons en comptes de Urons.

Aquestes dades es tractaran d’acord amb el reglament (UE) 2016/679,del Parlament i del Consell, de 27 d’ abril de 2016,així com a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Per donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, pot exigir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de forma gratuïta per correu electrònic a: bellaterraessantcugatlopd@gmail.com o be a l’adreça Plaça Joan Maragall, 4 de Bellaterra.

Read Full Post »

Ramon Andreu i Atik, president de l’EMD de Bellaterra| CEDIDA

Poden veure el Decret 244 complert, teclejant l’enllaç de sota:

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=423057&language=ca_ES

Read Full Post »

Ramon Andreu, president de la nostra EMD de Bellaterra, ha presentat avui al Ple de Cerdanyola, la ferma proposta veïnal de Bellaterra, de “La Comissió” del Procés d’Annexió a Sant Cugat del Vallès, seguin la legalitat del “Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya”, un procés amb recollida oficial de signatures, basada sobre els residents de Bellaterra i amb l’aportació minima final del 50% de recollida de signatures, per iniciar el legal tràmit administratiu i ser administrats per Sant Cugat, Km.0 de Bellaterra (Vallès Occidental)

El Procés de recollida de signatures és cívic i no polític. Tota Bellaterra es beneficiarà

QUÈ ÉS?

Aquesta iniciativa consisteix en recollir signatures per iniciar el tràmit administratiu d’annexió de Bellaterra a Sant Cugat, seguint les indicacions del Decret 244/2007, de 6 de novembre, de la Generalitat de Catalunya.

COM ES FARÀ?

Aquest decret exposa n el seu article 9, que els veïns d’un nucli aïllat de població, com és el cas de Bellaterra, poden iniciar un expedient de modificació dels límits territorials municipals per a annexionar-se a un municipi veí. Per fer-ho és necessari que signin més del 50% dels veïns.

L’expedient serà presentat a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès que, després de pronunciar-se, l’ha de fer arribar al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació o denegació. Durant la tramitació de l’expedient també es demanarà el pronunciament de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

COM AFECTA ALS IMPOSTOS?

L’annexió a Sant Cugat del Vallès comportarà una rebaixa de l’Impost de Béns Imnobles (IBI). Mentres que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès el 2019, mantindrà un tipus impositiu del 0,513%, mentre que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, el tipus impositiu és del 0,569%. A la pràctica, això suposa una rebaixa de l’IBI del 10 % aproximatiu.

MES LLIGAMS AMB SANT CUGAT

Un estudi sobre els hàbits de consum dels Veïns de Bellaterra, fet a finals del 2013, va posar de manifest que el 60% dels Bellaterrencs tenen més relació amb Sant Cugat del Vallès, el 20% amb Sabadell, l’11% amb Barcelona i el 9% amb Cerdanyola del Vallès.

Cal recordar que el desenvolupament territorial ha provocat que Bellaterra i Cerdanyola del Vallès s’hagin distanciat molt socialment. El Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona i les autopistes AP-7/B-30 i la C-58, han estat determinants per ofegar la mobilitat cap a Cerdanyola. En canvi, la línia dels FGC ha vinculat sempre Bellaterra, amb Sabadell i Sant Cugat del Vallès, només a uns 5 minuts de distància, quan per arribar a Cerdanyola, que no hi ha cap mitjà de transport públic directe, ni servei mèdic, podem trigar més de 30 minuts.

Read Full Post »