Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 1/03/2021

El lliri de neu (Galanthus nivalis) és una espècie de planta herbàcia perenne amb bulb.

Lliri de neu (Galanthus nivalis) i Flor de safrà (Crocus sativus)|CEDIDA

El gènere Galanthus és un gènere de plantes amb flor dins la família Amaryllidaceae. Són entre els primers bulbs a florir a la primavera. L’espècie més coneguda del gènere i l’única present a Europa occidental és el lliri de neu (Galanthus nivalis). Totes les espècies d’aquest gènere tenen un bulb i fulles lineals amb tiges florals erectes. Se’n fan servir diverses espècies en jardineria. Pertanyen al grup de plantes que s’anomenen “lliris“. En el calendari revolucionari francès se li dedica amb el nom francès de perce-neige, un dia de l’hivern.

Pertany a la família de les liliàcies segons la classificació clàssica o amaril·lidàcies segons la classificació filogenètica. Altres noms comuns, que també podrien referir-se a altres espècies, són aiguamoix, allassa, allassa blanca, fadrí, flor blanca d’hivern, flor de neu, herba del cap blanc, llàgrimes de Sant Josep, viola blanca o viola d’hivern.

El lliri de neu viu en grups a l’estrat herbaci de boscos de ribera (vernedes) de les torrenteres. Present també en boscs caducifolis humits (fagedes), prats, replans de roca, als Pirineus i en altres contrades plujoses.

Font: Wikipedia

Read Full Post »

L’ajuntament assumeix deutes contrets fora dels procediments establerts com a reconeixements d’obligacions.

Regidors d’ERC a l’Ajuntament de Cerdanyola

✅ Esquerra proposa una comissió per revisar aquestes despeses i evitar que la situació es repeteixi.

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès arrossega un problema molt greu en la gestió comptable que el govern del PSC, tot i la seva llarga experiència de govern, és incapaç de resoldre de forma ràpida i eficient. D’acord amb un informe de la intervenció municipal, al que ha tingut accés el grup Municipal d’ERC, durant l’any 2020 es va aprovar una despesa de 4 milions d’euros amb els procediments de reconeixements d’obligacions o pagaments de caixa fixa, és a dir, actuacions sense cap tipus de procediment contractual. Aquesta situació no és nova ja que el 2018 es van pagar sense contracte 8 milions d’euros i el 2019 fins 5 milions d’euros.

El servei d’intervenció municipal ha avisat reiteradament d’aquest incompliment al govern municipal i també els regidors republicans ho han denunciat als plens demanant mesures per evitar la proliferació d’aquest tipus de forma de pagament. Els reconeixements extrajudicials d’obligacions haurien de ser excepcionals, per despeses imprevistes i urgents que no poden esperar la tramitació administrativa. A l’ajuntament de Cerdanyola però s’ha convertit en una forma habitual, reiterada, permanent i constant durant anys i s’utilitza com a procediment ordinari de gestió de la despesa.

Precisament aquest lloc de treball d’intervenció municipal pateix una greu inestabilitat a l’Ajuntament, on es succeeixen les persones que ocupen el càrrec amb més freqüència de la que seria desitjable. Totes elles s’han queixat de la manca de personal per poder dur a termes les seves competències amb la deguda agilitat i eficiència. En aquest sentit Esquerra recorda que va presentar una moció al ple de novembre de 2020 per millorar la dotació personal i material dels serveis econòmics i d’intervenció, que va ser aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals, però el PSC, i En Comú Podem hi van votar en contra.

Si bé el govern municipal afirma que aquest problema crònic està en vies de solució, Esquerra denuncia la manca d’informació sobre com i amb quins recursos es compta per resoldre-ho. Segons indica l’interventor municipal, aquesta dinàmica pot suposar responsabilitats de tot ordre, fins i tot penals, i afectar a tots els intervinents dels expedients.

El Grup Municipal d’ERC va proposar al ple de febrer la creació d’una comissió per a l’estudi de tots els reconeixements d’obligacions i els reparaments en les despeses autoritzades, així com per trobar solucions tant dels procediments necessaris per evitar l’abús del pagament de despeses sense contracte, com solucions organitzatives per a què tots els serveis puguin complir amb les exigències dels serveis públics que tenen encomanades. Aquest acte de transparència permetria deixar clar que no hi ha cap irregularitat més enllà de les administratives, fer seguiment de les accions del govern per evitar l’ús indegut de reconeixements d’obligacions en el futur, i protegiria les treballadores municipals de les deficiències organitzatives.

Font: ERC de Cerdanyola

Read Full Post »

En aquest vídeo de Bellaterra.cat es veu Carles Rocamora, cap de la Brigada contractada per l’EMD de Bellaterra, fent poda sense arnés ni mides de seguretat👇

Mides de seguretat que s’han de respectar en treball de poda

Les tasques de poda en alçada i arboricultura d’arbres de grans dimensions comporten un risc greu per treballar penjat de cordes a gran desnivell i emprant màquines portàtils perilloses com la serra mecànica.  A més, l’operador ha de controlar la caiguda de grans pesos, fa esforços físics acusats i es troba en tensió constant en punts molt inestables de la copa i troncs dels arbres.

Condicions d’un podador en alçada

El podador com a mínim ha de reunir els següents requisits:

Tenir bona forma física.

No tenir vertigen.

Reunir coneixements de botànica, biologia i fisiologia dels arbres per donar suport el seu criteri de poda.

Avaluar adequadament l’arbrat de forma visual per conèixer l’estabilitat de l’arbre.

Estar entrenat en l’ús de motoserres, dels seus riscos, precaucions i mesures de seguretat.

Conèixer les mesures de rescat aeri i de primers auxilis que permetin socórrer el company accidentat.

Practicar tècniques de trepa, tala i estintolament que li aportin tots els recursos necessaris per al seu treball

Precaucions abans de pujar a un arbre

Abans de pujar a l’arbre s’han de valorar el lloc i minimitzar els riscos, procedint de la següent manera:

Inspeccionar l’arbre a la recerca de podriments i defectes en les arrels, tronc i copa que puguin indicar signes de perill, en aquest cas haurà de podar des d’una plataforma.

Identificar les dianes: Persones o propietats que poden ser danyades durant el procés de poda o tala i prendre les mesures per protegir-los.

Examinar l’arbre a la recerca de línies elèctriques que passen per la seva copa o pròxims a ell, en cas que calgui tallar grans branques, aquestes poden tocar, en la seva caiguda línies elèctriques properes.  L’electrocució pot ocórrer fins i tot sense contacte.  Abans de podar la companyia elèctrica s’haurà de tallar el corrent.

Portar un mòbil amb els telèfons d’emergència pregravats i una farmaciola completa.  Conèixer la localització de l’hospital més proper i els accessos a el lloc de treball.  Tenir preparat una motxilla amb l’equip de rescat.

Barrar i senyalitzar visiblement tota la zona de treball tancant tots els accessos a el públic i a el personal sense casc de protecció per evitar possibles accidents per caiguda d’objectes.

Revisar tot l’equip diàriament: supervisar la corda a la recerca de talls i ruptures, els mosquetons que tanquin automàticament.

Read Full Post »