Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘ERC de Cerdanyola’

L’ajuntament assumeix deutes contrets fora dels procediments establerts com a reconeixements d’obligacions.

Regidors d’ERC a l’Ajuntament de Cerdanyola

✅ Esquerra proposa una comissió per revisar aquestes despeses i evitar que la situació es repeteixi.

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès arrossega un problema molt greu en la gestió comptable que el govern del PSC, tot i la seva llarga experiència de govern, és incapaç de resoldre de forma ràpida i eficient. D’acord amb un informe de la intervenció municipal, al que ha tingut accés el grup Municipal d’ERC, durant l’any 2020 es va aprovar una despesa de 4 milions d’euros amb els procediments de reconeixements d’obligacions o pagaments de caixa fixa, és a dir, actuacions sense cap tipus de procediment contractual. Aquesta situació no és nova ja que el 2018 es van pagar sense contracte 8 milions d’euros i el 2019 fins 5 milions d’euros.

El servei d’intervenció municipal ha avisat reiteradament d’aquest incompliment al govern municipal i també els regidors republicans ho han denunciat als plens demanant mesures per evitar la proliferació d’aquest tipus de forma de pagament. Els reconeixements extrajudicials d’obligacions haurien de ser excepcionals, per despeses imprevistes i urgents que no poden esperar la tramitació administrativa. A l’ajuntament de Cerdanyola però s’ha convertit en una forma habitual, reiterada, permanent i constant durant anys i s’utilitza com a procediment ordinari de gestió de la despesa.

Precisament aquest lloc de treball d’intervenció municipal pateix una greu inestabilitat a l’Ajuntament, on es succeeixen les persones que ocupen el càrrec amb més freqüència de la que seria desitjable. Totes elles s’han queixat de la manca de personal per poder dur a termes les seves competències amb la deguda agilitat i eficiència. En aquest sentit Esquerra recorda que va presentar una moció al ple de novembre de 2020 per millorar la dotació personal i material dels serveis econòmics i d’intervenció, que va ser aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals, però el PSC, i En Comú Podem hi van votar en contra.

Si bé el govern municipal afirma que aquest problema crònic està en vies de solució, Esquerra denuncia la manca d’informació sobre com i amb quins recursos es compta per resoldre-ho. Segons indica l’interventor municipal, aquesta dinàmica pot suposar responsabilitats de tot ordre, fins i tot penals, i afectar a tots els intervinents dels expedients.

El Grup Municipal d’ERC va proposar al ple de febrer la creació d’una comissió per a l’estudi de tots els reconeixements d’obligacions i els reparaments en les despeses autoritzades, així com per trobar solucions tant dels procediments necessaris per evitar l’abús del pagament de despeses sense contracte, com solucions organitzatives per a què tots els serveis puguin complir amb les exigències dels serveis públics que tenen encomanades. Aquest acte de transparència permetria deixar clar que no hi ha cap irregularitat més enllà de les administratives, fer seguiment de les accions del govern per evitar l’ús indegut de reconeixements d’obligacions en el futur, i protegiria les treballadores municipals de les deficiències organitzatives.

Font: ERC de Cerdanyola

Read Full Post »