Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Ignasi Roda’

Historia de Bellaterra 75 anys (1930-2005) per Ignasi Roda|BELLATERRA.CAT
  • S’amplia amb 250.000 euros més la convocatòria de subvencions a editorials per a la traducció al català o a l’occità d’obres literàries que promou la Institució de les Lletres Catalanes (ILC)
  • S’amplia amb 100.000 euros més la convocatòria de subvencions per a la traducció al català d’obres no literàries promoguda per la Secretaria de Política Lingüística (SPL)
  • El termini per sol·licitar els ajuts per a la traducció finalitza el 29 d’octubre


El Departament de Cultura, a través de Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, ha reforçat el suport a la traducció amb dues línies d’ajuts d’obres literàries i no literàries, promogudes per la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i la Secretaria de Política Lingüística (SPL). La dotació de la ILC queda fixada en 450.000 euros i la de la SPL en 260.000 euros, que suposen 710.000 euros per a la traducció d’obres literàries i no literàries. Amb aquesta ampliació de 350.000 euros de totes dues línies es passa en només dos anys de 300.000 euros a 710.000 euros.

Les subvencions van adreçades a les empreses editorials, tant persones físiques com jurídiques, i a les entitats editorials sense ànim de lucre privades. La quantitat subvencionada amb aquests ajuts és el 70% del cost total del projecte. Mitjançant aquests ajuts, l’any 2020 es va impulsar la traducció de 140 obres literàries (ILC) i 77 obres no literàries (SPL).

Els ajuts a la traducció d’obres literàries són compatibles amb els que concedeix l’Institut Català de les Empreses Culturals per a la mateixa finalitat i, en concret, en el marc de la línia de subvencions a la producció editorial en català i en occità.

Font: Gencat

Read Full Post »

Toni Morral amb el seu company de partit Ignasi Roda|ARXIU BELLATERRA.CAT

Cal recordar que el veïnat de Bellaterra, EMD, i Sant Cugat va lluitar i evitar l’abocador Can Fatjó dels Aurons que l’alcalde de Cerdanyola Antoni Morral (ICV), amb el vistiplau de CiU, el va aprovar per silenci administratiu.

Actualment Morral és secretari general de la Crida Nacional per la República i Diputat per Junts x Cat al Parlament. Morral va fer una entrevista incendiaria en contra de la recollida de signatures per l’annexió de Bellaterra a Sant Cugat del Vallès, tot i que va signar més d’un 60% de veïnat. És això democràcia?

Read Full Post »

El bellaterrenc Ignasi Roda, candidat del partit dels ex comunistes ICV, amb el seu company de partit, l’ex alcalde Antoni Morral, professional de la política, ara a Junts x Cat/ BELLATERRA.CAT

Sorprèn i molt el poc respecte per la part de polítics com l’Antoni Morral, qui va ser alcalde de Cerdanyola del Vallès pel partit dels ex comunistes ICV, un etern professional de la política, i actualment diputat per Junts x Cat al Parlament de Catalunya.

Bellaterra mai oblidarà que des de Cerdanyola, en Antoni Morral va ser el responsable de la creació de l’Abocador de Can Fatjó dels Aurons, com també temps enrere, va crear els Abocadors Elena 1 i Elena a 2 de Cerdanyola.

Feliçment, el veïns de Bellaterra, com sempre, van lluitar i units com poble, van aturar el seu acord de govern contrari a la natura i l’ecologisme.

La seva llunyania amb la gran majoria dels veïns de Bellaterra, no li deixa veure la llum que tenim després del bosc de Cerdanyola. Llàstima perquè ell va viure directament i en primera persona, la creació de L’EMD de Bellaterra, i la perdura de Badia del Vallès,per molt que el seu anterior partit ICV, només va tindre un vocal, la bellaterrenca Marta Pujol, qui per cert, la va col·locar de regidora al seu govern municipal, però com han fet els altres regidors de Bellaterra a Cerdanyola, mai van fer res de positiu pel nostres poble. La desconnexió històrica és tant forta que no tenen la capacitat d’entendre el que és i volen els veïns de Bellaterra, que és decidir per ells mateixos, el millor futur per les seves families i poble.

Error, quin gran error tenen els professional de la política, com l’Antoni Morral, que canvien de partit com alguns fan de casa o feina!

La Comissió Veïnal de Bellaterra, que el pasat dia 15 de desembre va presentar el procés legal que permet recollir firmes per annexionar-se al que sempre ha estat el seu més proper poble, com és Sant Cugat del Vallès, i seguin la llei 244/2007 de la Generalitat de Catalunya, no és un moviment polític ni “Grup de Presió” con diu l’Àlvar Roda, això demostra que tot ho veuen com política nacional i mai com poble de Bellaterra, o pitxor encara, que estan dormit o pensant amb els anys 30.

Read Full Post »

DECLARACIÓ DELS CANDIDATS A LA PRESIDÈNCIA DE L’EMDB EN LES PASSADES ELECCIONS

Els sota signants, candidats a la presidència de l’EMD de Bellaterra en les darreres

eleccions, davant els fets succeïts la matinada del 8 de setembre a la plaça del Pi, i dins

el marc de la Festa Major de Bellaterra, volem exposar que:

1er.

Rebutgem de pla tot acte de violència, sigui realitzat per civils o cossos policials,

per més que aquests darrers estiguin legitimats per la llei. Tota actuació policial, i

precisament per llur legitimació, cal que es mesuri i tendeixi a apaivagar els ànims

abans d’actuar de manera violent.

2on.

Denunciem la irresponsabilitat dels responsables de la Festa Major i en concret

de l’EMDB, de la seva Vocal de Cultura, la senyora Montserrat Muñoz i el seu

President, el senyor Ramon Andreu, la seva actitud prepotent alhora d’organitzar la

Festa Major i de no ser a la plaça en el moment dels fets i mirar de resoldre el conflicte

per vies pacífiques.

3er.

Rebutgem el comunicat que ha distribuït l’EMD en el qual es desentén dels fets,

tot dient que

no gestiona la competència de la seguretat. La no gestió d’una

competència no els eximeix de l’obligació, com a representants que són del poble, de

cercar per tots els mitjans la convivència pacífica dels veïns, procurant resoldre les

desavinences en el propi àmbit. En 30 anys de Festa Major, mai ningú de l’organització

es va declarar no competent alhora d’assumir la seguretat de la festa, i els diferents

presidents de la UVB, entitat que sempre l’havia organitzat, i llurs organitzadors es van

fer responsables de tot el que pogués passar en el transcurs de la Festa Major. L’EMD

s’ha fet seva la organització de la Festa Major i per tant, n’és responsable de tot el que

en ella succeeixi.

4rt.

Denunciem el presidencialisme que exerceix l’EMD i que queda palès en el seu

comunicat que acaba de manera personal i el signa només el President. Un comunicat de

l’EMD ha d’estar signat per l’EMD, és a dir, per tots els vocals de la junta.

5è.

Denunciem la manca d’actuació del Govern de l’Ajuntament de Cerdanyola que, en

saber dels fets, ni s’ha expressat ni ha emès cap comunicat als veïns. La responsabilitat

dels actes i decisions de la Policia Local li corresponen i, lògicament, haurien d’estar

assabentats de l’operatiu que s’havia disposat la nit del dia 7 i matinada del dia 8.

6er.

Demanem que el President de l’EMDB, el senyor Ramon Andreu dimiteixi

immediatament del seu càrrec, adherint-nos a la voluntat dels veïns de Bellaterra que,

amb una recollida de firmes, han demanat la seva dimissió i alhora també demanem la

dimissió de la Vocal de Cultura, la senyora Montserrat Muñoz, en considerar-la també, i

pel seu càrrec, responsable directe.

Cloenda

Els fets succeïts els considerem molt greus i posen en perill la convivència dels

bellaterrencs. El posicionament que els veïns prendran davant la situació creada pot

promoure un clima enrarit en les relacions i de bon veïnatge, i l’EMD hauria de ser

l’instrument que redrecés aquesta situació. No creiem que el senyor Ramon Andreu

estigi capacitat per a fer-ho. Cal un canvi de persona i d’actituds, cal una nova manera

de gestionar l’EMD.

Bellaterra, 16 de setembre de 2012

Gustau Folch – Ignasi Roda

Read Full Post »