Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 25/11/2021

Agents dels Mossos a la UAB|ACN.

Els Mossos han carregat pràcticament a cegues contra un centenar de persones que protestaven contra la xerrada
Els Mossos d’Esquadra han carregat aquest dijous contra els manifestants que intentaven accedir a l’acte de ‘S’ha acabat!’ a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Un centenar de persones s’han aplegat a la Plaça Cívica i han intentat trencar el cordó policial que s’havia situat a l’entrada del cinema, on està prevista la xerrada de l’entitat. Els joves han llançat contra els Mossos pots de fum de colors i els agents han carregat contra ells pràcticament a cegues, ja que estaven situats en el túnel que dona accés a l’auditori, i aquest s’ha omplert de fum. Els manifestants han cridat consignes com ‘Fora feixistes dels nostres barris’. L’acte està previst a les 10.30 hores sota el títol de ‘En defensa de la llibertat’.

Font: El Punt Avui

Read Full Post »

CARME JUNYENT

A l’aula hi ha una cin­quan­tena d’alum­nes. El pro­fes­sor uni­ver­si­tari de torn saluda, dona la ben­vin­guda i es dis­posa a començar la pri­mera classe del curs. Algú té cap pre­gunta? I s’alça un braç entre els caps. “Podria fer la classe en cas­tellà?”, demana. Diu que és un estu­di­ant d’Eras­mus i que no entén el català. I el pro­fes­sor pot­ser li dirà que aque­lla assig­na­tura estava pro­gra­mada en català i que, sen­tint-ho molt, l’alumne haurà de can­viar de classe. Cosa ben poc freqüent. Més aviat, li dirà que cap pro­blema, natu­ral­ment, i encara tindrà la deferència de dema­nar als altres alum­nes si n’hi ha cap que hi tin­gui cap objecció. En un cas o un altre, segu­ra­ment l’escena aca­barà amb un “cap pro­blema”, i l’assig­na­tura es farà tot el semes­tre en cas­tellà, qui sap si sense que ningú sigui cons­ci­ent del que acaba de pas­sar, que és que s’han vul­ne­rat els drets lingüístics de la majo­ria dels estu­di­ants d’aque­lla aula. El cas és que és una situ­ació força comuna i ser­veix d’exem­ple de com, sigui en una aula, o en un comerç, o en una con­versa o al metge, sem­pre cedim els matei­xos.

Font: El Punt Avui, Llibreria Paper’s, Octuvre, La Campana, Albano Dante Fachin

Read Full Post »

SENSE PARAULES🐿️

Read Full Post »

Fins a quan només el nom d’una dona al nomenclàtor de Bellaterra? FACTA NON VERBA X BELLATERRA!!

Mercè Rodoreda, únic carrer de dona al nomenclàtor de Bellaterra|FOTO: BELLATERRA.CAT
Mur feminista a Cerdanyola|FOTO: BELLATERRA.CAT
Les germanes Mirabal eren tres opositores al règim del dictador dominicà Trujillo. El 25 de novembre de 1960, quan es traslladaven a veure els seus marits a la presó on els tenien reclosos pel seu activisme polític, agents de Trujillo van provocar un accident mortal. Es deien Patria, Minerva i María Teresa, havien nascut a la regió de Cibas, a la República Dominicana, eren filles d’Enrique Mirabal i Maria Mercedes Reyes (Chea) i tenien 36, 33 i 25 anys respectivament.

El Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones (o DIEVCM), aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides en la seva resolució 54/134 el 17 de desembre de 1999, se celebra anualment el 25 de novembre, en memòria de les germanes Mirabal. La proposta perquè se celebrés en aquesta data la va realitzar la República Dominicana, amb el suport de 80 països. La violència contra les dones es presenta en molts àmbits: física, sexual, psicològica i econòmica, totes les quals s’interrelacionen i les afecten en diferents nivells.

Alguns tipus de violència, com el tràfic de dones, creuen les fronteres nacionals. Les dones que experimenten violència sofreixen una varietat de problemes de salut, i es disminueix amb això la seva capacitat per participar en la vida pública. La violència contra les dones afecta famílies i comunitats de totes les generacions i reforça altres tipus de violència prevalents en la societat. No està confinada a una cultura, regió o país específic, ni a grups particulars de dones en la societat. Les arrels del fenomen jeuen en la discriminació persistent cap a les dones. Fins al 70 per cent de les dones experimenta violència en el transcurs de la seva vida.

Font: Wikipèdia, Nacions Unides,

Read Full Post »