Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 4/08/2019

El bellaterrenc Josep Maria Mas|LA VANGUARDIA

La matinada del 4 d’agost ens ha deixat el bellaterrenc Josep Maria Mas, un veí molt estimat i implicat a Bellaterra, com ex president del Club Bellaterra, en els seus millors moments, i de la Unió de Veins de Bellaterra.

Descansi en pau!

Va comprar i restaurar un tranvia blau del Tibidabo, el model original del 1901, que va situar al jardí de casa seva de Bellaterra. També era col·leccionista de cotxes antics.

Tanatori de Les Corts|CEDIDA

La vetlla tindrà lloc al Tanatori de les Corts de Barcelona (darrera del Camp Nou, del Futbol Club Barcelona), el proper dilluns dia 5 d’agost a partir de les 17:00 hores. L’enterrament serà dimarts a les 12:00 hores.

Read Full Post »

Per Lluís Torres

Quan hi ha ple al proper Parlament de Catalunya, les dues plantes tambe són plenes de gom a gom.

“Recomanen reservar sempre taula, fins i tot si ho feu online, sempre funciona rigorosament

[Galeria de fotos feta per Bellaterra Gourmet]

Entrada del Ristorante Pizzeria Buon Appetito de Barcelona |BELLATERRA GOURMET

Pizza Maguerita del Buon Appetito de Barcelona |BELLATERRA GOURMET

Ravioli del Buon Appetito de Barcelona, amb salsa de festucs |BELLATERRA GOURMET

Parmiggiana Buon Appetito|BELLATERRA GOURMET

La pizza de Buon Appetito és la millor de Barcelona|BELLATERRA. CAT

Boníssim Tiramisu del Ristorante Pizzeria Buon Appetito de Barcelona |BELLATERRA GOURMET

Ple de gon a gom habitual del Buon Appetito de Barcelona|BELLATERRA. CA

Terrassa informal del Buon Appetito de Barcelona |BELLATERRA. CAT

Part de l’espai privat del Buon Appetito fins a 55 persones|BELLATERRA. CAT

Detall de la sala de Buon Appetito de Barcelona|BELLATERRA GOURMET

Racó per 8 persones del Buon Appetito de Barcelona|BELLATERRA. CAT

Detall del saló privat del Buon Appetito de Barcelona |BELLATERRA. CAT

Detall de Buon Appetito de Barcelona |BELLATERRA GOURMET

BUON APPETITO

Pizzeria Ristorante

Avinguda Marquès de Angentera, 19

08003 Barcelona

https://www.buonappetito.es

☎️: 93 268 76 33

Mòbil: 639 655 728

Read Full Post »

“No em vull ni ima­gi­nar què deuen pen­sar al Tri­bu­nal de Cuen­tas quan veuen què recull la Caixa de Soli­da­ri­tat”

Xevi Xirgu|ELPUNTAVUI

Per Xevi Xirgu

Com que aquesta set­mana s’ha sabut no només que la Caixa de Soli­da­ri­tat amb els repre­sa­li­ats ha aca­bat com­ple­tant el que fal­tava per a la multa del 9-N (que pujava a l’escan­da­losa xifra de 4.988.000 euros) sinó que també ha pogut res­pon­dre a la fiança que la jut­gessa del 13 ha impo­sat al munt de càrrecs que té pro­ces­sats per delic­tes que a tots ple­gats ens sem­blen ine­xis­tents (una fiança solidària escan­da­losa de 5.800.000 euros), a mi em sem­bla que ens hem de treure el bar­ret. Jo els he de con­fes­sar que el bar­ret ja me’l trec davant de tots aquells que, podent optar per una vida còmoda i tran­quil·la, han deci­dit plan­tar cara a l’Estat i defen­sar els nos­tres drets jugant-s’hi en algun cas coses tan seri­o­ses com la lli­ber­tat. Hi ha qui s’hi ha jugat la lli­ber­tat, qui viu a la presó o a l’exili, i hi ha qui s’hi ha jugat la seva tran­quil·litat econòmica, la dels seus fami­li­ars (que no és poca cosa) i els seus béns.

Em trec el bar­ret.

Tot­hom se la juga una mica, en aquests temps que cor­ren. Però hi ha qui se la juga més que un altre. Per això em trec el bar­ret també davant la res­posta ciu­ta­dana a la repressió econòmica que (també) reben els pro­ces­sats. Ja voldríem, en els temps que cor­ren, la uni­tat que repre­senta la Caixa de Soli­da­ri­tat. Vostès s’ado­nen del que fem? El Tri­bu­nal de Cuen­tas i el jut­jat número 13 (sem­pre he pen­sat que aquest número no és casu­a­li­tat) volen cas­ti­gar econòmica­ment els pro­ta­go­nis­tes que tenen noms i cognoms, i va i la Caixa de Soli­da­ri­tat recull deu, onze, dotze o tretze mili­ons d’euros perquè no en rebin les con­seqüències.

Deuen al·luci­nar, aquesta gent.

Perquè ja no són només les san­ci­ons del Tri­bu­nal de Comp­tes i l’escar­ment que pretén el 13, sinó que la soli­da­ri­tat de tots ple­gats també està per­me­tent finançar els cos­tos judi­ci­als de la bata­lla de l’exili (gens menors), els de més d’un cen­te­nar de repre­sa­li­ats menys mediàtics que segons qui, i bona part de les des­pe­ses dels seus fami­li­ars. Ni deu ni onze ni dotze mili­ons d’euros. Molts més. Cha­peau! Perquè fer apor­ta­ci­ons econòmiques és també una manera de jugar-se-la. I és per això que penso que no podem fallar. I que em trec el bar­ret.

http://www.elpuntavui.cat

Read Full Post »

La varietat de tomàquet ‘Mandó de Collserola’ s’ha conservat des de fa generacions a la masia de Can Mandó, a la vessant solana del fondal de la Budellera, al nord de Vallvidrera i el Tibidabo i dins el Parc Natural de la Serra de Collserola (PNSC)

El tomàquet ‘Mandó de Collserola’ és una varietat tradicional local que es caracteritza principalment pel seu fruit gran, ple, saborós, de forma esfèrica-aplanada i de pell fina de coloració vermell-ataronjat, amb les fulles arrugades i els folíols de forma i distribució irregulars.

Caracterització agromorfològica, sensorial i química

Al setembre de 2010, es van proporcionar llavors d’uns quants tomàquets d’aquesta varietat a la Fundació Miquel Agustí per incloure-la al projecte de recuperació de l’agrobiodiversitat, a través de l’ús, en els espais de la Xarxa Natura 2000 de Catalunya i, concretament, en l’estudi ‘Varietats tradicionals de tomàquet catalanes, caracterització agromorfològica, sensorial i química de 13 varietats’.

Aquest estudi es va dur a terme durant el cicle vegetatiu de 2011 i els resultats es varen publicar el desembre de 2011 al web de la Fundació Miquel Agustí (http://www.fundaciomiquelagusti.com). En la discussió dels resultats i les conclusions d’aquest estudi es destaquen 3 varietats com a molt prometedores, una de les quals és el tomàquet ‘Mandó de Collserola’.

Estratègia de conservació

Amb els resultats de l’anterior estudi, es va creure convenient continuar l’estudi del tomàquet ‘Mandó de Collserola’ per garantir la conservació de la varietat aplicant estratègies de multiplicació de la llavor que assegurin la puresa varietal original i evitin la transmissió de patògens per la llavor.

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i la Fundació Miquel Agustí van acordar continuar treballant en la revaloració dels recursos fitogenètics conservats al Parc. L’objectiu final és posar a disposició dels agricultors de Collserola el material seleccionat associat a les produccions locals i sustentat en la conservació de la biodiversitat agrícola.

Les actuacions que s’estan duent a terme en el marc de l’estratègia de seguiment i conservació d’aquest tomàquet són:

1- Avaluar si existeix variabilitat dins les poblacions cultivades i desenvolupar protocols per garantir la variabilitat.

2- Avaluar si existeixen similituds entre la varietat ‘Mandó de Collserola’ i altres varietats locals.

3- Multiplicar la varietat per comercialitzar-la i garantir-ne la seva conservació.

4- Tractaments fitosanitaris de desinfecció de la llavor per tal d’evitar la transmissió de patògens.

5- Donar-la a conèixer als productors locals i fer-ne promoció.

6- Avaluar diferents tècniques de conducció del cultiu sobre el comportament agronòmic i la qualitat del tomàquet.

TAULA DE PRODUCTORS AMB MARCA DE GARANTIA: PRODUCTE DE COLLSEROLA

🍅 L’Ortiga Avinguda de Can Monmany s/n, 08197 Sant Cugat del Vallès ☎️636700432

🍅 Can Santoi C/ del Pont, 16, 08750 Molins de Rei ☎️616786867

🍅 La Vinya de Can Font C/ Diputació 15-17, 08754 El Papiol email ☎️670497999

🍅 Cal Figueras Polígon 2 parcel·la 53 del Papiol. , 08754 El Papiol ☎️606701734

🍅 Can Puig Carrer de la Salut, 6, 08754 El Papiol ☎️659671230

🍅 L’Olivera. Can Calopa de Dalt Ctra. BV-1468 de Molins de Rei a Vallvidrera , km. 4 , 8, 08017 Barcelona ☎️646619188

🍅 Can Mandó. Carrer del Parc de la Budellera 08017 Vallvidrera/Barcelona ☎️93 418 67 40

Read Full Post »