Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for febrer de 2023

Davant d’una defunció hi ha un seguit de tràmits que cal fer per al funeral i l’herència

Urna biodegradable a un bosc d’Hamburg a punt per plantar un arbre

Què fer en cas de mort d’un familiar: set punts a tenir en compte a l’hora dels tràmits

Es recomana fer testament per evitar problemes legals i que sigui un notari qui hagi de declarar els hereus segons el que disposa la llei

Al tràngol per la mort d’un familiar se li ha de sumar la burocràcia que ve al darrere. Quins tràmits hem de fer? N’hem parlat amb l’advocada especialista en herències i dret de successions Meritxell Gabarró i Sans.

1. Certificat de defunció

És el document inicial i imprescindible, que necessitarem per fer els altres tràmits. Per obtenir-lo s’ha de fer la inscripció de la defunció al Registre Civil, durant les 24 hores següent a la mort.

Habitualment, un cop ha mort la persona, has de contactar amb la funerària i ells mateixos, al cap de 24 hores de la defunció, enviaran un formulari al Registre Civil per tramitar el certificat de defunció i després el faran arribar a la família.

En els casos que no es tingui contractat aquest servei, s’haurà de sol·licitar el certificat de defunció al Registre Civil del municipi on hagi tingut lloc la defunció.

Per exemple, si el decés té lloc a l’Hospital de Bellvitge, serà l’Hospitalet de Llobregat. Si és en un accident de trànsit a la carretera, el punt quilomètric marcarà el municipi al qual pertany i on s’ha de demanar. Als pobles petits, habitualment es demana a l’Ajuntament. Per a altres casos, aquesta pàgina web de la Generalitat dona informació.

També hi ha el certificat mèdic de defunció, en el qual un metge acredita el lloc, l’hora i les causes de la mort.

Si la defunció té lloc al domicili, cal trucar al metge de capçalera o al CAP. Si es produeix en un hospital o en una residència, el certificat el proporciona el mateix centre.

El certificat mèdic de defunció “no sempre es demana, però pot ser necessari si el difunt tenia una assegurança de vida i s’han d’observar els motius de la defunció”, explica la directora de Gabarró Advocats Herències.

La inscripció de la mort al Registre Civil també serveix per donar la persona de baixa al padró i per tenir la llicència d’enterrament.

Quan anem a la funerària, necessitarem el DNI de la persona difunta i el de la que sol·licita el servei a l’empresa.

Si optem per una inhumació en un cementiri o per fer ús d’un columbari, també cal la documentació de la propietat. I si el difunt tenia assegurança de decessos, necessitem la pòlissa o l’últim rebut.

2. Certificat d’últimes voluntats

Quan hagin passat 15 dies hàbils de la mort (és a dir, sense comptar dissabtes, diumenges i festius), es pot demanar el certificat d’últimes voluntats.

És el document que permet, únicament, saber si hi ha testament o no. Si és que sí, indica el nom del notari on es va registrar i la data en què es va fer. Això permet als hereus anar al notari per obtenir una còpia autoritzada del testament i, si se n’ha fet més d’un, quin és l’últim i quin notari el guarda.

Aquest certificat es demana al Ministeri de Justícia. Es pot obtenir per tres vies, previ pagament de la taxa corresponent: :

-Presencialment a la seu de Barcelona, al carrer Caballero, 52-56

-Per correu ordinari (hem de comptar que trigarà més d’un mes)

-Per internet per part de professionals o també de particulars si es disposa de DNI electrònic o el sistema cl@ve

Per obtenir-lo, cal presentar el certificat literal de defunció, que es pot demanar per internet o presencialment al Registre Civil.

A banda, és recomanable sol·licitar el Certificat de Contractes d’Assegurança, per saber si la persona traspassada tenia assegurança de vida o de decessos, per pagar el funeral.

3. Si hi ha testament

En cas que hi hagi testament, no val la còpia que en tinguem a casa, sinó que necessitem el que s’anomena còpia autèntica, que és la que custodia el notari.

Si fa més de 25 anys que es va fer el testament, no s’ha d’anar a buscar al notari davant el qual es va fer sinó al Col·legi de Notaris.

Habitualment es triga una setmana a obtenir la còpia autèntica del testament i, com hem dit, cal presentar el certificat de defunció i el d’últimes voluntats.

Un altre aspecte a tenir en compte és que aquesta còpia autèntica es donarà als interessats, als que consten com a afavorits al testament.

“Amb el certificat de defunció, les últimes voluntats i el testament ja tenim els tres tenors i podem anar a tot arreu”, indica Gabarró.

Un cotxe fúnebre al cementiri de Montjuïc per Tots Sants del 2022
Un cotxe fúnebre al cementiri de Montjuïc per Tots Sants del 2022 (Europa Press/Lorena Sopêna)

4. Acreditar el saldo al banc i les propietats

El primer lloc on hem d’anar és al banc. Els hem de demanar els certificats de saldo a data de la defunció, per saber quin actiu (comptes, fons) i quin passiu (deutes) hi ha. En l’actualitat, no és una documentació que es doni al moment.

Si volem cancel·lar els comptes del difunt, generalment necessitarem l’escriptura d’adjudicació de l’herència i els impostos de successions pagats.

La segona cosa que hem de fer un cop tinguem els tres documents és recopilar les escriptures dels bens immobles del quals fos titular la persona que ha faltat. Si no es tenen o es vol la informació actualitzada, es poden demanar les anomenades notes simples al Registre de la Propietat.

“No és obligatori, però és molt recomanable, perquè de vegades les escriptures són molt antigues, hi ha hagut canvis i la gent no se’n recorda”, comenta l’advocada especialista. Si sabem que la persona fa un any que es va comprar un pis i no hi ha hagut cap moviment, aleshores ens poem estalviar de demanar les notes simples.

Amb tota aquesta documentació es pot preparar l’escriptura de l’herència, que es fa a cal notari. S’inventarien els bens i s’adjudiquen en funció del que consta al testament. “Això en els casos molt fàcils, en què hi ha un testament molt clar que no permet el conflicte entre els hereus i que la fiscalitat no és la protagonista”, puntualitza l’experta. Què passa si no n’hi ha?

5. Si no hi ha testament

Quan es va a buscar el document d’últimes voluntats i el que hi diu és “no va atorgar testament”, llavors s’ha de fer una escriptura de declaració d’hereus “abintestat”, és a dir, que el difunt no va testar.

El notari s’encarrega de declarar qui són els hereus de la persona difunta, d’acord amb el que estableix la llei.

I el que diu el dret català és que els hereus són els fills.

Si falto i no tinc fills i només parella (cònjuge o parella de fet), aquesta és la meva hereva

Si no tinc fills ni cònjuge o parella, aleshores són els meus pares

Si tampoc tinc pares, els germans

Si no tinc germans, els nebots

I així fins al quart grau de parentesc, que són els cosins germans. Aquests són els últims familiars que podrien heretar si no hi ha testament

Si tampoc hi ha cosins germans, aleshores qui hereta és la Generalitat
Cal valorar bé les opcions abans de firmar l’herència
Cal valorar bé les opcions abans de firmar l’herència (iStock)
Els fills d’una persona difunta tenen dret a reclamar la llegítima, que és un 25% del patrimoni, a repartir entre els germans que hi hagi.

Si hi ha testament i no se’ls ha deixat res –no apareixen com a afavorits–, poden reclamar la llegítima a l’hereu.

Si tu faltes, i estaves casat o tenies parella de fet i fills, aquests continuen sent els hereus, però la parella o cònjuge té dret a l’usdefruit universal i vitalici de tot.

Des del 2009, la llei catalana preveu la possibilitat de commutar, que vol dir que aquesta parella o cònjuge té un any per optar si es queda una quarta part líquida de l’herència, a la qual s’ha de restar l’usdefruit de l’habitatge habitual si també se’l volgués adjudicar; a canvi de renunciar a l’usdefruit de tot.

“És una opció encara molt poc coneguda, però que pot ser útil en unes segones noces, o en altres circumstàncies, per no quedar vinculats amb usdefruits uns i nues propietats els altres, per exemple. Amb la commutació cadascú es queda el seu amb llibertat i en pot disposar com vulgui”, indica Gabarró.


6. Donar de baixa a la Seguretat Social i ajudes

En cas que la persona difunta fos pensionista, cal donar-la de baixa a la Seguretat Social. El tràmit es pot fer presencialment en algun dels centres d’atenció o també per internet, amb certificat digital, DNI electrònic o el sistema cl@ve, dins dels 30 dies hàbils des del dia de la defunció.

Cal aportar l’original i una còpia del certificat de defunció.

Al mateix organisme es poden demanar diferents prestacions:

Viduïtat
Orfandat
Auxili per defunció (ajuda per pagar el funeral)
Subsidi a favor de familiars (fills o germans de més de 22 anys que acreditin determinades condicions econòmiques)
Prestació per fill a càrrec

7. Impostos: successions i plusvàlua municipal

Un cop firmada l’herència, no podem oblidar els impostos als quals cal fer front. Són l’impost de successions, que es paga a la Generalitat.

La llei indica que tenim 6 mesos “clavats des de la data de la defunció” per pagar aquest impost, sense interessos ni recàrrecs, recorda l’experta. Ara bé, es pot demanar una pròrroga de mig any més, ja amb interessos.

Si hi ha immobles, també s’ha de pagar l’impost de plusvàlua municipal, en aquest cas a l’ajuntament del municipi on hi hagi la propietat.

La recomanació de l’advocada en aquest àmbit és molt clara:

“Sempre, abans d’estampar la signatura, fes-te calcular què pugen els impostos i estudia bé si aquelles adjudicacions són les que et convenen. Sempre que hi ha una transmissió, per una donació, compravenda o herència, cal fer els números per tenir clar quins són els impostos que tocarà pagar, per poder decidir si aquella variable de l’operació és la que més et convé.”

Cal saber, per exemple, que quan es fa una donació de d’immobles de pares a fills “l’impost de donació té un tipus impositiu molt agradable, però alerta que si el pare ho va adquirir per un preu molt més baix que el valor que es declara a la donació, al qui dona li pot tocar assumir un IRPF molt alt”.

En funció de la complexitat de l’herència, es pot optar per anar recopilar un mateix la documentació i anar directe al notari, recórrer a una gestoria o posar-ho en mans d’un despatx d’advocats per estudiar les opcions més viables. “Si hi ha molt volum o patrimoni, s’ha de vigilar la fiscalitat i val la pena un assessorament”, argumenta.

Si no hi ha acord al voltant de l’herència, cal posar-ho en mans d’advocats. “No fer-ho de qualsevol manera perquè després ens en podem penedir. Tu informa’t i després fes el que vulguis. Si vols renunciar o cedir, fes-ho, però conscientment, no perquè pensis que és el que toca”, adverteix.

Un dels aspectes a tenir en compte és que si el cònjuge o parella, els fills o els nets hereten l’habitatge habitual de la persona difunta gaudeixen d’una bonificació del 95%. “A nivell escala fiscal és molt neutre”, destaca Gabarró.

Alerta, però, que per gaudir d’aquesta bonificació “haurem de mantenir la finca a la nostra titularitat durant 5 anys”. Si la volem vendre, llavors s’ha de tornar la bonificació i amb interessos, de manera que pot ser interessant llogar-la durant 5 anys o, si ja tens clar que te’n vols desprendre, no bonificar-te-la.

I què passa si decideixo no bonificar l’habitatge habitual i això fa que no tingui prou diners per pagar l’impost de successions? “Pots bonificar, vendre i, com que llavors ja tindràs els diners, ja podràs pagar”, apunta.

Testar a favor de la parella o dels fills: quan convé més

Meritxell Gabarró constata que hi ha “un sector important dels catalans que testa a favor del cònjuge” i afegeix que això “està molt bé a nivell de voluntat, però a nivell fiscal és una borratxera, perquè engreixo el patrimoni del que sobreviu i després ha de baixar als fills. I quan més heretes, més pagues progressivament. Existeixen fórmules legals per trobar un equilibri fiscal sense renunciar a la protecció de l’un per l’altre.”

Tot i que cada cas és un món, l’advocada opina que, a partir d’una certa edat –70 anys o més–, i si es té un cert patrimoni, “es pot començar a pensar que potser no tot ha d’anar l’un per l’altre”, com sí que aconsella fer quan hi ha fills petits, sempre que hi hagi la confiança en el cònjuge o parella.

Si no, caldrà establir-hi limitacions, que també és molt habitual. I, definitivament, ho recomana en termes fiscals si es parla d’edats més avançades, com els 80 o 90 anys.

L’experta aconsella revisar el testament en funció de l’edat i circumstàncies
L’experta aconsella revisar el testament en funció de l’edat i circumstàncies (Pexels)
En cas que hi hagi canalla, no només cedirem a l’altre progenitor el patrimoni per si faltem, sinó que convé deixar nomenat un tutor –per si faltessin tots dos progenitors– i un administrador patrimonial, perquè gestioni el patrimoni fins que els fills ja siguin més grans (i madurs) i tinguin almenys 25 anys. Sempre han de ser persones de la màxima confiança.

Per sort és una situació que molt poques vegades s’acaba donant, però així queden les coses clares per si, malauradament, van mal dades, i s’evita que sigui un jutge que digui qui és el tutor dels teus fills, orfes de pare i mare, i que la família acabi barallada.

“El testament és un vestit a mida. No ens ha de fer por anar-lo canviant a mesura que et fas grans, tens més fills, o més nets, o més o menys patrimoni. Al final, hi deixem escrita la nostra voluntat”, remarca.

“Oi que fem revisions periòdiques al metge? Oi que anem al banc a veure si ens donen prou els fons? Per què no planifiquem la nostra successió i ens assegurem que segueix estant actualitzada?”, planteja l’advocada, que admet que no estem avesats a aquests temes i continua sent un tabú.

Font: CCMA
Read Full Post »

Salvador Dalí amb el seu cavall blanc a la Suite 108 de l’Hotel Ritz de Barcelona

El Palace de Barcelona va ser inaugurat com a Hotel Ritz el 1919. I com no podia ser d’una altra manera, aquest establiment va celebrar el centenari amb magnificència. Salvador Dalí, hoste il·lustre durant les seves escapades a la Ciutat Comtal, la seva estada va donar lloc a nombroses anècdotes.

Detall del llit de Dalí a la Suite 108 del Ritz de Barcelona

Salvador Dalí demanava el restaurant Via Veneto una safata amb botifarres catalanes crues que anava penjant a manera de collarets al coll de les seves senyores que l’acompanyaven a taula”. Es negava a signar en bitllets de dòlars quan clients americans li demanaven autògrafs. En Miguel Rios ho recorda com invitat a un sopar amb Dalí i altres amics.

Taula de Dalí al restaurant Via Veneto de Barcelona

El Ritz era per a Dalí la seva caserna general. S’hi allotjava naturalment Gala, però també tenia habitació Amanda Lear, quan a principis dels anys 70 es va convertir en acompanyant habitual del pintor. I aquí els venia a recollir una limousine del xofer Blai Matons per acompanyar-los a la Monumental, a la botiga de taxidermistes de la plaça Reial, i al Restaurant Via Veneto creat per Oriol Regàs i el seu germà Oriol l’any 1967.

El Maître Alonso de la Morena a la Suite 108 Dalí de l’Hotel Ritz de Barcelona

La visita de Walt Disney al Ritz

Fins a aquest establiment es va desplaçar Walt Disney el 1957 per discutir sobre una pel·lícula entorn del Quixot. Dalí i Gala es van fotografiar amb ell a la mateixa porta.

Vista lateral del llit de Dalí al Ritz de Barcelona

L’episodi més conegut va tenir lloc el juliol del 1971 quan Dalí va voler regalar a la seva musa un cavall blanc per decorar el castell de Púbol. “Ho va encarregar al seu amic el pintor Joan Abelló i aquest va contactar amb l’empresari Pedro Balañá perquè li facilités l’equí. El cavall es va sacrificar en un escorxador de Terrassa amb una descàrrega elèctrica per no alterar-ne les faccions i va ser embalsamat pel taxidermista Joaquim Jover. Conclosa l’operació, el pintor el va fer traslladar al Ritz. I el va fer pujar fins a una suite del cinquè pis. El cavall no entrava a l’ascensor i va haver de pujar per l’escala entre l’expectació de clients i els mitjans gràfics”, explica el biògraf de l’artista.

Lampareta a la Suite 108 de Dalí al Ritz de Barcelona

El cavall blanc Rocibaquinante al Ritz

“No va ser fàcil, ja que es diu que el cavall pesava uns 400 quilos. Anys després, alguns testimonis creien recordar que era un cavall viu, tal era la força de les imatges”. Dalí va batejar el cavall amb el nom de Rocibaquinante, associant a Babieca i Rocinante, els cèlebres animals del Cid Campeador i el Quixot. Avui el cavall pot ser contemplat encara al Castell de Púbol.

La taula de Dalí a la seva Suite 108 del Ritz de Barcelona

Un altre escenari del gust de Dalí era una banyera de mosaics, a l’estil romà, que hi havia a la suite. “Quan el Gremi de Joiers de Barcelona, presidit per Amadeu Bagués, li va demanar el 1974 un cartell per a una campanya publicitària, Dalí va convocar dos models, les va cobrir amb joies per valor de 250 milions de pessetes, i les va fer introduir a la banyera , no sense abans remullar-les i deixar sobre els seus cossos diverses dotzenes de cargols. Una de les cròniques periodístiques remarcava que les models, vestides amb suaus vestits de punt de seda, “de tant en tant deixaven escapar un significatiu gemec, provocat per les molèsties que els produïen els entremaliats gasteròpodes”. Aquests happenings orquestrats per Dalí serien avui segurament impossibles de repetir.

Read Full Post »

Sarah Chang (Filadèlfia (Pennsilvània, Estats Units), 10 de desembre de 1980) és una violinista estatunidenca d’origen coreà.

Sarah Chang amb el seu pare, Angela Foster i David-Alexandre Pérez Ciurezu visitant la Sagrada Família de Gaudí a Barcelona

Sarah Chang va començar a estudiar el violí a l’edat de 4 anys a la Juilliard School of Music amb Dorothy DeLay, i de seguida fou considerada com una nena prodigi. A l’edat de vuit anys, fa una prova per a Zubin Mehta amb l’Orquestra filharmònica de Nova York, i per a Riccardo Muti amb l’Orquestra de Filadèlfia. El 1999, rep l’Avery Fisher Prize, un dels premis més prestigiosos atorgats a un instrumentista nord-americà.

Ha col·laborat, a part de les orquestres filharmòniques de Nova York i de Filadèlfia, amb l’Orquestra Simfònica de Chicago, l’Orquestra Simfònica de Boston, l’Orquestra de Cleveland, l’Orquestra Filharmònica de Berlín, l’Orquestra Filharmònica de Viena, les orquestres principals de Londres així com el Concertgebouw d’Amsterdam i L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC). Ha donat prestigiosos recitals al Carnegie Hall i concerts al Kennedy Center de Washington DC, a l’Orquestra Hall de Chicago, al Symphony Hall de Boston, al Barbican Centre de Londres o a la Filharmonia de Berlín.

Sarah Chang a la programació de Lawrence Foster i l’OBC

“Els seus dons estan a un nivell tan allunyat de la resta de nosaltres que tot el que podem fer és sentir la admiració adequada i després preguntar-nos sobre els misteris de la natura.  Sens dubte, els antics haurien fet que la senyora Chang sorgeixi completament formada d’alguna petxina botticelliana”.The New York Times

Reconeguda com una de les violinistes més destacades del nostre temps, Sarah Chang ha actuat amb les orquestres, directors i acompanyants més estimats en una carrera internacional de més de dues dècades.  Des del seu debut amb la Filharmònica de Nova York als vuit anys, Chang ha continuat impressionant el públic amb el seu virtuosisme tècnic i la seva refinada profunditat emocional.

La violinista Sarah Chang amb Angela Foster i el bellaterrenc Francesc Pérez Torres visitant el Parc Güell de Gaudí a Barcelona

Els moments més destacats de les temporades recents i properes Sarah Chang han inclòs actuacions amb orquestres nord-americanes com la Filharmònica de Nova York, la Filharmònica de Los Angeles, l’Orquestra de Filadèlfia, la Simfònica de Chicago, l’Orquestra Simfònica Nacional, la Simfònica de Boston, la Simfònica de Cleveland, la Simfònica de Montreal, la Simfònica de Houston,  Simfònica de Detroit, Simfònica de San Francisco, Simfònica de Toronto, Simfònica de Vancouver, Simfònica de Cincinnati, Simfònica de San Diego i Simfònica de Nova Jersey.  També ha actuat al Hollywood Bowl i als festivals de música Tanglewood, Ravinia i Aspen, entre d’altres.  Amb una carrera que ha florit internacionalment, els seus compromisos europeus l’han portat a Àustria, França, Alemanya, Itàlia, Espanya, Suïssa i el Regne Unit, i els seus compromisos a Àsia l’han portat a audiències a la Xina, Japó, Corea i Malàisia.  , Singapur, Austràlia i Nova Zelanda.  Com a gran músic de recital i cambra, Sarah Chang viatja regularment pel món, actuant amb artistes com Pinchas Zukerman, Yefim Bronfman, Leif Ove Andsnes, Yo-Yo Ma, Isaac Stern, Wolfgang Sawallisch i membres de l’Orquestra Filharmònica de Berlín.

L’enregistrament més recent de Sarah Chang per a EMI Classics -el seu vintè per al segell- va incloure els concerts per a violí de Brahms i Bruch amb Kurt Masur i la Dresdner Philharmonie, i va ser rebut amb excel·lents elogis de la crítica i popular.  La seva gravació de les Four Seasons de Vivaldi va atreure elogis internacionals, amb la BBC Music Magazine que va afirmar: “Mai no ha fet un enregistrament millor”.  També ha enregistrat el Concert per a violí núm.1 de Prokofiev i el Concert per a violí núm.1 de Xostakovitx en directe amb la Filharmònica de Berlín sota la batuta de Sir Simon Rattle;  Fire and Ice, un àlbum d’obres populars més curtes per a violí i orquestra amb Placido Domingo dirigint la Filharmònica de Berlín;  el Concert per a violí de Dvořák amb la London Symphony Orchestra i Sir Colin Davis;  així com diversos discos de música de cambra i sonates amb artistes com els pianistes Leif Ove Andsnes i Lars Vogt.

Entrevista de Sarah Chang a La Vanguardia

Juntament amb Pete Sampras, Wynton Marsalis i Tom Brady, la Sra. Chang ha estat una artista destacada a la campanya publicitària global de Movado “The Art of Time”.  L’any 2006, la Sra. Chang va ser reconeguda com una de les 20 millors dones de la revista Newsweek Magazine “Dones i lideratge, 20 dones poderoses es fan càrrec”.  El març de 2008, Chang va ser honrada com a Jove Líder Global per al 2008 pel Fòrum Econòmic Mundial (WEF) pels seus èxits professionals, el seu compromís amb la societat i el seu potencial en la configuració del futur del món.

El 2012, Sarah Chang va rebre el premi al lideratge de la Universitat de Harvard i el 2005, la Universitat de Yale va dedicar una càtedra a Sprague Hall al seu nom.  Per als Jocs Olímpics de juny de 2004, se li va donar l’honor de córrer amb la Torxa Olímpica a Nova York i, aquell mateix mes, es va convertir en la persona més jove a rebre el premi del Saló de la Fama de Hollywood Bowl.  També l’any 2004, la Sra. Chang va rebre el Premi Internazionale Accademia Musicale Chigiana a Siena, Itàlia.  Altres distincions anteriors inclouen l’Avery Fisher Career Grant, el premi “Jove artista de l’any” de Gramophone, el premi Schallplattenpreis “Echo” d’Alemanya, els honors “Nouvingut de l’any” als International Classical Music Awards de Londres i el premi “Nan Pa” de Corea.  El 2011, Chang va ser nomenada ambaixadora artística oficial pel Departament d’Estat dels Estats Units.

Font: Sarah Chang, Wikipèdia

Read Full Post »

El 25 de febrer de 1993, el Parlament va aprovar per unanimitat oficialitzar “Els Segadors” com a himne nacional de Catalunya

Antoni Ros Marbà, compositor i autor de la versió oficial de l’himne (CCMA

Generació rere generació, durant més d’un segle havia rebut el tracte d’himne oficiós. Era considerat tot un símbol del catalanisme, del poble, però no va ser fins fa trenta anys que “Els Segadors” es va oficialitzar com a himne nacional de Catalunya.

Un 25 de febrer de 1993, el Parlament de Catalunya ho aprovava per unanimitat de tots els grups, arran d’una proposició de llei impulsada per Oriol Martorell, fundador de la Coral Sant Jordi i aleshores diputat del PSC. Una fita històrica, que aconseguia posar d’acord tots els colors de l’arc parlamentari.

Malgrat que la proposta d’Esquerra Republicana de cantar-lo durant el ple fos desestimada, des d’aleshores, “Els Segadors” acompanyaria la institució i el país en els moments més emotius i solemnes.

La idoneïtat d'”Els Segadors”

“Les dificultats per constituir la nació van fer que actuéssim amb un himne que es va fer als carrers, a les places, des de l’activisme i donant moltes giragonses polítiques”, explica Jaume Ayats, professor de la UAB i autor del llibre “Els Segadors: de cançó eròtica a himne nacional”.

La celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona, el 1992, consagraven “Els Segadors” com un himne amb potencial per esdevenir oficial. La seva obertura al món va ser l’avantsala de la llei que un any més tard aprovaria el Parlament. Tanmateix, la pugna amb El Cant de la Senyera o La Santa Espina, ja present aleshores, s’ha anat dilatant en el temps fins avui.

Antoni Ros Marbà, compositor i autor de la versió oficial de l’himne(CCMA )
L’autor de la darrera versió oficial de l’himne (2006), el compositor Antoni Ros Marbà argumenta que a banda de la seva vàlua, part de l’èxit s’explica perquè reivindica la revolta del Corpus de Sang de 1640. Una derrota, considera, que ha quedat impregnada en l’esperit dels catalans: “El cant de la senyera, de Millet i Maragall, és un himne gloriós, magnífic, però és l’himne de l’Orfeó Català. ‘Els Segadors’ té orígens molt més antics”, explica Ros Marbà.

Les alteracions d'”Els Segadors”

De romança eròtica cantada per pagesos fins a crit de guerra, “Els Segadors” va viure tot tipus de vicissituds abans d’esdevenir himne. Posteriorment, el text i la música de finals del segle XIX d’Emili Guanyavents i Francesc Alió també han estat reinterpretats per adaptar-se als nous temps.

Versions musicals per a tots els gustos l’han portat a l’arena del pop, el rock o fins i tot, el hardcore. També ha rebut crítiques des de diversos sectors, en clau de gènere o pel seu tarannà bèl·lic, entre d’altres. Tot plegat fins al dia d’avui, 30 anys després, que conviden a reflexionar sobre la seva vigència.

Una de les darreres versions, de Magalí Sare i Manel Fortià, va aixecar polseguera durant la presa de possessió del president Pere Aragonès, el maig del 2021. L’artista vallesana va rebre l’encàrrec d’interpretar-lo i en va modificar el gènere per sentir-s’hi identificada, explica, i canviar l’imaginari que associa els segadors amb guerrers.

Malgrat no pretendre-ho, va generar una onada de polèmica a les xarxes: “Va servir, perquè es va parlar de música, de símbols. La cultura, la llengua, tot evoluciona d’una manera orgànica i de vegades les coses institucionalitzades són més rígides i canviar-les em sembla una bona manera de fer-se preguntes”, reflexiona ara Sare.

La seva visió, del parer que un himne nacional es pot modificar, és representativa d’un sector de la societat, com també ho és la de Ros Marbà, als antípodes, que considera l’himne un senyal d’identitat insubstituïble. Sense dades recents que reflecteixin la identificació dels catalans amb els símbols institucionals, doncs, és pertinent qüestionar-se si es pot canviar l’himne, o no.

ELS SEGADORS (Himne nacional de Catalunya)

Catalunya triomfant,
tornarà a ser rica i plena.
Endarrere aquesta gent
tan ufana i tan superba.

Bon cop de falç!
Bon cop de falç, Defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Ara és hora, segadors.
Ara és hora d’estar alerta.
Per quan vingui un altre juny
esmolem ben bé les eines.

Bon cop de falç!
Bon cop de falç, Defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Que tremoli l’enemic
en veient la nostra ensenya.
Com fem caure espigues d’or,
quan convé seguem cadenes.

Bon cop de falç!
Bon cop de falç, Defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Font: CCMA, Gencat,

Read Full Post »

El restaurant Via Veneto de Barcelona el va crear l’any 1967 en Oriol Regàs i Pagès (Barcelona, 11 de gener de 1936 – 17 de març de 2011), també creador del Bocaccio, Madox, Revolution, Up & Down, Tropical, etc.,

Publicitat del restaurant Via Veneto de Barcelona l’any 1970

Xavier Regàs, germà d’Oriol, va ser l’autor del logo modernista del Via Veneto, així com de la exitosa decoració inspirada en el desaparegut restaurant Sans Souci de la Via Sicília de Roma

Salvador Dalí a la seva taula número 5 del restaurant Via Veneto de Barcelona

Xavier Regas va ser l’autor del famós logotip del restaurant Via Veneto, que obria les portes sota la direcció de Manuel Giménez Camas, procedent de l’hotel de Suïssa propietat de l’actor Itàlia Victtorio Gassman (1922-2000).

Jordi Sabaté i Josep Monje presentant una safata amb filet de vedella Wellington del bufet del restaurant Via Veneto de Barcelona

El nom del Via Veneto es deu a José María Gotarda, que, inicialment, tenia emparaulat un comerç del Carrer Ganduxer, 10, per instal·lar-hi un restaurant Italià i com a tal pensava utilitzar aquest nom. Gotarda tenia el seu propi local del mateix cognom molt a prop de la plaça de Francesc Macià, -llavors Calvó Sotelo-, on reunia una clientela àvida per degustar els seus còctels i combinats. Per damunt de tot, Gotarda era un magnífic bàrman i un eficaç relació pública. En canvi, fluixejava com a empresari.

Entrada al Via Veneto des del carrer Ganduxer

El projecte del restaurant Via Veneto el tenia encallat i van convenir un acord per dur-ho a terme. L’experiència no va ser reeixida i, abans que s’inaugurés, Oriol Regàs va anul·lar la col·laboració d’en Gotarda

Saló blau del restaurant Via Veneto de Barcelona on cada mes es feia una tertúlia de 25 persones dedicada a un personatge d’actualitat

S’havia creat una societat mercantil a nom del seu cunyat Eduard Omedes, on van subscriure participants com José María Casajús, un dels socis de Maddox, Carlos Durán, que també va incorporar el seu pare, José, i la seva germana Pilar. La família Regàs estava representada pel seu pare, el seu germà Xavier, i ell mateix. I la seva tia Maria Castells.

Equip professional de sala del restaurant Via Veneto de Barcelona

Antonio de Senillosa va ser un ferm puntal durant la seva permanència tant com a client com el seu paper de crític“.

El Maître Francesc Pérez Torres al hall dels salons privats del restaurant Via Veneto de Barcelona

També José María Juncadella, que aleshores tenia com a lletrat Luis Pascual Estivill. Aquest era conegut com l’advocat pastor, protagonista d’una història que explicava com un simple pastor d’ovelles del Priorat que havia après a llegir i escriure als divuit anys, en dos havia estudiat i aprovat tot el batxillerat i en tres s’havia llicenciat a dret. La veritat és que feia la impressió de ser intel·ligent i llest alhora. Res presagiava el seu futur decadent com a jutge, condemnat per prevaricació i per frau fiscal. Finalment també va prendre participacions i va representar, moltes vegades, una ajuda econòmica important els primers anys de Via Veneto.

Robert, Maître del Via Veneto, entregant les cartes a uns clients de la taula número 13

Oriol Regàs va encarregar la decoració al seu  germà Xavier, que va fer la seva millor obra. Tant així que, encara ara, al cap de 56 anys, l’entrada i el menjador principal continuen exactament igual, amb l’el·lipse que separa i permeten veure els desnivells, els sofàs, les llotges, la catifa, les cortines i els llums. Una decoració modernista que també va utilitzar als tres salons reservats, en colors blau, rosa i daurat, inaugurats al cap de poc temps per Manolo Garí.

Xavier Regas va ser l’autor del famós logotip del restaurant Via Veneto.

És lamentable i injust que la placa que hi havia a l’entrada interior del restaurant, testimoniant l’autoria de l’interiorisme de Xavier, fos retirada per l’actual propietari Josep Monje, i que, al seu lloc, n’hi figuri una altra, d’una reforma de decoració que es va encarregar d’unes obres posteriors i menys significatives.

El sommelier Muriel i Josep Monje, Maître del Via Veneto

Després de molts problemes, gairebé sempre econòmics, Via Veneto va obrir les portes el 19 de març de 1967 amb una gran festa privada.  L’obertura al públic es va produir el 30 d’abril del 1967.

Vista general del restaurant Via Veneto de Barcelona

El 2010, Oriol Regàs va publicar les seves memòries, anomenades Els anys divins. Casat en segones núpcies amb Isabel de Villalonga, va morir el 17 de març de 2011 a Barcelona, un mes després d’haver patit un greu ictus.

Celler del restaurant Via Veneto abans de la seva ampliació l’any 1985 en un 100%

Read Full Post »

Els bellaterrencs Angi i Francesc van acceptar l’any 2009 la proposta d’en Ramon Gener, -veí del restaurant La Taula de Barcelona-, per iniciar els Sopars Tertúlia Òpera en Texans. Una convocatòria mensual per un màxim de 40 persones, amb un Menú Sorpresa i Cava Brut a tot beure. Tot inclòs a un preu honest.

Ramon Gener a La Taula d’Òpera en Texans de Sant Gervasi (Barcelona)

L’any 2009, el baríton i pianista català Ramón Gener, presentador del programa de TV3 Òpera en Texans, i de This is Opera de TVE, va iniciar-se en directe, al Restaurant La Taula de Barcelona, amb “La Taula de l’Òpera”, uns sopars maridatge de gastronomia i Òpera. Cal recordar que en Ramón Gener, veí del restaurant, en dos minuts era present dins la petita sala on aportava  tot el seu Savoir Faire del món musical i en particular la seva especialitat d’òpera.  L’aforament màxim del local de 40 persones, era perfecte per gaudir i crear sense micro, un ambient proper i íntim, permetent gaudir en directe, de tota la saviesa d’en Gener, aportada dels seus anys al teatre La Faràndula de Sabadell .

L’èxit previ a La Taula, abans del seu pas a TV3, va ser del tot apoteòsic en aquest petit restaurant del districte de Sarrià Sant Gervasi, inaugurat el 30 de maig de 1994.

Òpera en Texans de Ramon Gener al restaurant La Taula de Barcelona

“Entre plat i plat, en Ramon Gener cantava i comentava les òperes que programaven el Teatre La Faràndula de Sabadell i el Gran Teatre del Liceu de Barcelona“.

Òpera en Texans va ser el programa de Televisió de Catalunya presentat per Ramon Gener en què s’explicava i analitzava l’òpera d’una manera amena i informal. Cada programa estava dedicat a una òpera diferent on s’analitzava aquesta i es donaven les pautes per poder entendre-la.

S’estrenà al canal 33 de TV3 amb l’òpera Carmen de Georges Bizet el 2 d’octubre de 2011. La tercera temporada va acabar amb una quota mitjana del 2,9%.

El programa va ser guardonat en els premis Zapping 2011 atorgats pel Telespectadors Associats de Catalunya (TAC) en la categoria de millor programa cultural. També va ser nominat el 2012 en els premis ARC en la categoria de millor programa musical. Posteriorment va ser comprat per RTVE (2015) qui en va reeditar uns 30 capítols sota el nom “This Is Opera” i que va emetre al canal temàtic de cultura de la televisió pública espanyola, La 2.

Qui havia dit que des del carrer d’una ciutat, el metro o d’un petit local no podría començar l’èxit d’un gran artista? FACTA NON VERBA

Ramon Gener Sala (Barcelona, 1967) és un músic, humanista i escriptor. Llicenciat en Humanitats i Ciències Empresarials, es va formar en piano i cant. Després d’alguns anys de treball com a baríton va deixar el cant i va iniciar la seva etapa com a divulgador musical i artístic. L’any 2011 va conduir el programa de televisió Òpera en texans. Més tard va dirigir i conduir This is Opera (2015), This is art (2017 i 2018) i 200. Una noche en El Prado (2019)

Ramon Gener en plena tertúlia de La Taula de l’Opera de Barcelona

BIOGRAFIA DE RAMON GENER I SALA

Fill de pare i mare de Cardona, va néixer a Barcelona. Des de petit escoltava òpera i música clàssica a casa seva gràcies a la seva mare. Va començar a estudiar música als 6 anys al Conservatori del Liceu de Barcelona, on va estudiar piano fins als 11 anys. Després d’un parèntesi durant l’adolescència, als 18 anys va reprendre els estudis de piano amb Anna Maria Albors, es va plantejar la possibilitat de cantar òpera i va començar a estudiar cant sota la supervisió de Victòria dels Àngels. Va completar els estudis de veu a Varsòvia amb el baríton Jerzy Artysz i a Barcelona amb el tenor Eduard Giménez.

Va debutar com a cantant al Palau de la Música Catalana en el paper de protagonista a l’òpera Noye’s Fludd, de Benjamin Britten. A partir de llavors va treballar com a baríton en oratoris com el Rèquiem de Fauré, l’Stabat Mater de Franz Schubert o el Magnificat de Bach i en òperes com Le nozze di Figaro (Almaviva), L’elisir d’amore (Belcore), Il barbiere di Siviglia (Figaro), Carmen (Dancaire), Die Fledermaus (Eisenstein), Così fan tutte (Guglielmo) o La flauta màgica (Sprecher). La temporada 1999-2000 va debutar al Gran Teatre del Liceu amb Sly, ovvero La leggenda del dormiente risvegliato, d’Ermanno Wolf-Ferrari. La temporada 2000-2001 va tornar-hi per cantar a l’òpera Billy Budd, de Benjamin Brittten.

Més tard va deixar el cant, però va continuar vinculat al món de la música donant cursos i conferències sobre història de la música i òpera. El ressò d’aquestes conferències el va portar fins al món de la televisió i la ràdio.

A la ràdio treballa com a col·laborador en els programes Versió Rac1 i De Pe a Pa (en castellà), de RNE. També ha treballat dues temporades en el programa Hoy por hoy (en castellà), de la Cadena SER.

L’any 2011 va estrenar al Canal 33 de Televisió de Catalunya el programa divulgatiu Òpera en texans , en què s’explicava i analitzava l’òpera de manera informal. El programa, que va estar en antena durant tres temporades, va ser guardonat, el mateix any, en la XVII edició dels Premis Zapping,[5] atorgats per Teleespectadors Associats de Catalunya (TAC) a la categoria de millor programa divulgatiu/cultural/documental.

L’any 2014, Gener va publicar en català Si Beethoven pogués escoltar-me, un llibre ple de sentit de l’humor, passió i molta música en què, com a músic apassionat de la vida que és, comparteix històries, anècdotes curioses i pinzellades biogràfiques dels millors compositors dels segles xviii i xix barrejades amb les seves pròpies experiències personals. Un any més tard, el llibre es va publicar en castellà, i el 2017, en portuguès.

El 2015 va dirigir i conduir el programa This is Opera, una producció internacional (Brutal Media, RTVE i Unitel Classica) de trenta capítols gravada en castellà i en anglès en què Ramon Gener exerceix de mestre de cerimònies, expert, pianista i animador.[8] A Espanya es va emetre a La 2 de RTVE. El programa també s’ha emès a Alemanya, Àustria i Suïssa (Servus TV), Itàlia (RAI5), Portugal (RTP2), Letònia (LTV i Lattelecom), Austràlia (Foxtel Arts) Mèxic (Canal 22 i Film & Arts), Colòmbia, Xile i Argentina (Film & Arts), Corea del Sud (NATV), Mongòlia (MNB) i Singapur (Channel 5). El programa va ser guardonat en la XXI edició dels Premis Zapping com a millor espai divulgatiu, cultural i documental, i Ramon Gener va obtenir el premi al millor presentador.

L’any 2016 va publicar en català i castellà el seu segon llibre, L’amor et farà immortal, en què l’autor viatja pel temps i per l’espai de la mà de les Moires, les deesses gregues del destí. En aquest viatge, l’autor coneix algunes personalitats del món de la música per entendre el dol provocat per la mort del seu pare propi per culpa de la malaltia d’Alzheimer.

Els anys 2017 i 2018, Gener va dirigir i presentar el programa This is Art, una coproducció (Brutal Media, TV3 y Movistar) de vint-i-quatre capítols gravada en català, castellà i anglès en què fa un viatge per la història de l’art a través de les emocions humanes. A més de Catalunya i la resta d’Espanya, el programa s’ha emès a Itàlia (RAI5), Portugal (RTP2), els països de la regió MENA (Al-Jazeera), Croàcia (HRT), Grècia, Hong Kong, Mèxic (Canal 22) i Nova Zelanda, i s’ha convertit en la sèrie documental en català més venuda. This is Art va ser guardonat en la XXIII edició dels Premis Zapping com a millor programa divulgatiu, cultural i documental.

L’any 2019 va dirigir i presentar el programa 200. Una noche en El Prado, una minisèrie de quatre capítols produïda per RTVE per commemorar el bicentenari del Museu del Prado de Madrid.

Font: Restaurant La Taula de Barcelona, Wikipèdia

Read Full Post »

Pere Calders i Rossinyol (Barcelona, 29 de setembre de 1912 – 21 de juliol de 1994) va ser un escriptor, periodista i dibuixant català, conegut sobretot per la seva faceta de contista. Al llarg de la seva vida va rebre, entre altres guardons, la Creu de Sant Jordi de 1982 i el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes de 1986. A més de contes, Calders també va escriure diverses novel·les i articles periodístics en algunes de les publicacions més importants de Catalunya. Els seus escrits destacaven per ser irònics i de vegades fantasiosos. Com a dibuixant, va arribar a dirigir L’Esquella de la Torratxa, juntament amb el seu amic Tísner.

Pere Calders, Rosa Artís i Francesc Lluís Pérez, Maître del Restaurant Via Veneto de Barcelona | ARXIU UAB

Després de la Guerra Civil espanyola, on Calders va combatre pel bàndol republicà, es va exiliar a Mèxic i hi va viure vint-i-tres anys. Amb els contes escrits durant els seus primers anys d’exili va confeccionar un recull anomenat Cròniques de la veritat oculta, el seu llibre més conegut, amb el qual va guanyar el Premi Víctor Català de 1954. Calders, però, no va esdevenir realment popular fins a l’any 1978 amb l’estrena d’Antaviana, una obra de teatre de Dagoll Dagom basada en contes de l’autor. Arran de l’èxit d’Antaviana es van reeditar molts dels seus llibres i es va traduir la seva obra a quinze llengües diferents. L’any 1992 la Universitat Autònoma de Barcelona el va investir Doctor honoris causa.

« —Per què vàreu començar a escriure?
—Perquè tenia el cap ple d’històries. En principi, les escrivia per explicar-me-les a mi mateix, tot posant-les en net. De moment, no comptava amb l’opinió dels altres. Jo tot sol era empresari i públic. Però mentiria si no confessés que quan algú, un amic, em va dir que de tant en tant l’encertava, em vaig sentir molt afalagat. En alguna ocasió, he dit que envejo els escriptors per als quals, segons afirmen ells, el fet d’escriure els representa sofrir; em sembla un símbol de la transcendència del seu treball. M’avergonyeix de confessar que a mi em passa al revés, que sofreixo quan no puc escriure. I que em diverteixo molt quan ho faig.

Pere Calders i Rossinyol va néixer a Barcelona el 29 de setembre de 1912, al carrer de Rosselló número 274, al districte de l’Eixample. Va ser l’únic fill del matrimoni format per Vicenç Caldés Arús, un grafista i escriptor que havia escrit algunes novel·les i obres de teatre, i Teresa Rusiñol Roviralta. Tots dos pares eren catalans d’origen pagès que s’havien traslladat a Barcelona poc després de casar-se i, per tant, l’educació de Calders es va desenvolupar dins d’una atmosfera catalana. Quan va néixer, el seu pare el va inscriure al registre com a Pedro de Alcántara Caldés y Rusiñol, i no va normalitzar el seu nom i cognoms fins al 1936. Poc després que Calders nasqués, es van traslladar a viure al barri del Clot de Barcelona. Al llarg de la seva infància va fer llargues estades a Can Maurí, una propietat familiar situada entre els municipis de Polinyà, Sabadell i Sentmenat. Aquelles estades van influir molt en l’obra literària de Calders perquè, en fer-se fosc, la família es reunia al voltant de la llar de foc i hi explicaven contes i històries.

Quan encara no anava al col·legi, la seva mare li va ensenyar a llegir. Mentre vivien a Clot, Calders va estudiar a l’Escola Sant Pere Claver que estava regentada per jesuïtes i, el 1920, coincidint amb un altre trasllat de casa al carrer de Balmes, el van matricular a l’Escola Mossèn Cinto, on també estudiava Avel·lí Artís i Gener (Tísner), el filòleg Joan Coromines i Ricard Boadella. Allí feien fer als alumnes uns exercicis de redacció de forma regular on havien d’explicar el que volguessin, i alguns d’aquells exercicis es van convertir en contes publicats més tard, com ara el que dona títol al seu primer recull, El primer arlequí. L’escola, però, va ser clausurada l’any 1923, acusada de separatisme. Després, el director de l’escola, Josep Parunella, va seguir impartint classe a l’Acadèmia Reixach. Calders hi va anar a estudiar i hi va seguir rebent classes de redacció per Parunella.

Joventut

Entre 1929 i 1934 va estudiar a Llotja,[28] l’Escola Superior de Belles Arts, on va tornar a coincidir amb Tísner i hi va tenir professors com el pintor Ramon Calsina. Allí va conèixer a Mercè Casals, amb qui es casaria més endavant

Mentre estudiava a Llotja va treballar com a aprenent amb un publicista txec anomenat Karel Černý. El 1930 va fundar un estudi de disseny gràfic amb dos companys de classe, l’Estudi CCC.[30] El 1933 va entrar a treballar al Diario Mercantil, on també treballava Tísner, com a redactor. Allí va publicar els seus primers articles i també hi va dibuixar il·lustracions per acompanyar articles i poemes. Aquell mateix any el diari va tancar i el seu director, Josep Janés i Olivé, va fundar un altre diari anomenat Avui, on Calders va passar a publicar una columna periòdica. El disseny del diari i de la capçalera era de Calders. Va ser en aquest diari on va publicar per primer cop un conte. Aquell diari, però, no va durar gaire temps i va acabar tancant.

El 1934, quan es van produir els Fets del sis d’octubre, Calders formava part de Palestra, una organització en paraules seves: «especial, una mica política, una mica educativa, de centre excursionista». Els diumenges feien instrucció militar amb canyes i bastons que simulaven fusells. El 6 d’octubre els van donar fusells als joves de l’organització, entre ells Calders, que no els sabia fer anar, i els van distribuir en grups. El de Calders el van enviar al Teatre Coliseum on van passar la nit. Allí sentien trets però no sabien ben bé què passava, fins que Josep Maria Batista i Roca va pujar a l’escenari a la matinada i els va dir que tot s’havia perdut i que podien marxar.

El 4 de novembre de 1935 es va casar amb Mercè Casals i el 31 de juliol de 1936 va néixer el primer i únic fill d’aquest matrimoni, Joan Caldés i Casals. Al juny d’aquell mateix any, Josep Janés va publicar a Calders el seu primer llibre, El primer arlequí, un recull format per vuit contes, dins de la col·lecció Quaderns Literaris. El desembre del 1936, Josep Janés va publicar, també dins de Quaderns Literaris, la primera novel·la de Calders, La glòria del doctor Larén.

Pere Calders va dirigir amb Tísner L’Esquella de la Torratxa durant la Guerra Civil.

L’any 1936, abans de començar la Guerra Civil espanyola, Calders militava a les joventuts d’Acció Catalana. Amb l’inici de la guerra i la creació del PSUC, Calders va passar a militar en aquest partit perquè, entre altres motius, duia com a base del seu programa l’autodeterminació.

L’octubre del 1936 es va produir el rellançament de la revista L’Esquella de la Torratxa i Calders i Tísner es van encarregar de la seva direcció en aquesta nova etapa.[6] Durant aquella època, també va treballar per la publicació Mirador, on va publicar el conte Les mans del taumaturg, que posteriorment seria recollit en el llibre Cròniques de la veritat oculta, i també treballava fent dibuixos pel Diari de Barcelona.

A la fi de 1937 es va inscriure com a voluntari de l’exèrcit republicà, pel cos de carrabiners, on el van nomenar tècnic cartògraf. Amb l’inici de la batalla de Terol, la seva unitat cartogràfica va ser mobilitzada fins allí. Aquell mateix any va presentar la novel·la inèdita La cèl·lula al Premi Joan Crexells de narrativa que va acabar guanyant Mercè Rodoreda amb la seva novel·la Aloma. La cèl·lula es va perdre en el seu viatge de retorn de l’exili.nDe la seva experiència a la guerra en va escriure la novel·la Unitats de xoc, publicada l’any 1938 per l’Editorial Forja.nEl 1938 també va escriure la novel·la Gaeli i l’home Déu, que no va ser publicada fins al 1986, i la va presentar al Premi Joan Crexells de narrativa de 1938, però tampoc va guanyar.[

Exili a França

El 10 de febrer de 1939 Calders va marxar cap a França i va deixar la seva dona i el seu fill a Barcelona.[48] El pas fins a França el va fer el dia 10 de febrer, creuà el Coll d’Ares i va anar a Prats de Molló i la Presta. Allí el van tancar en un camp de concentració. Calders i quatre companys més, entre els quals hi havia Tísner i el seu cunyat, Enric Clusellas, van aconseguir escapar i van fugir a Tolosa, on hi havia el Comitè Universitari d’Ajut als Refugiats que oferien protecció a intel·lectuals. Allí li van donar uns impresos per escollir a quin país voldrien anar en el cas que calgués marxar de França i Calders va escollir Mèxic. Durant un temps va viure allí amb Tísner i part de la seva família, entre els quals hi havia la seva futura esposa, Rosa Artís i Gener. El 2 d’abril de 1939 va marxar cap a Roissy-en-Brie on va coincidir amb altres intel·lectuals de l’època, com ara Mercè Rodoreda, Francesc Trabal, Armand Obiols, Cèsar August Jordana i Xavier Benguerel. Amb aquest últim hi va establir una amistat que va durar fins a la seva mort. Finalment, el 4 de juliol de 1939 va marxar cap a Mèxic, on ja hi era Tísner, a bord del vaixell Mexique que va salpar de Bordeus. Poc després de marxar, la seva dona, Mercè Casals, va arribar a Roissy-en-Brie i, quan va veure que Calders ja havia marxat, se’n va anar també cap a Mèxic,[56] ignorant que Calders havia escrit diverses cartes d’amor a Rosa Artís, de qui n’estava enamorat però mai va casar-se.

« Em veig obligat a fugir de tot el que estimo i tinc tanta ràbia i tanta pena que ploro amb els ulls ben secs i no em doldria gens morir-me.» — Pere Calders

Mèxic

El 27 de juliol de 1939 va arribar al port de Veracruz. Durant el viatge, Calders va formar part del diari de bord. Des de Veracruz va anar a Ciutat de Mèxic. Calders duia una carta de recomanació escrita per Francesc Trabal adreçada a Josep Carner i una altra d’Armand Obiols dirigida al seu germà. Allí es va reunir primer amb el germà d’Obiols, però no li va poder oferir feina perquè el seu soci li acabava de robar els diners de la seva empresa. Després es va reunir amb Carner i, gràcies a ell, just en arribar a Mèxic va poder publicar tres contes seus a canvi de 240 pesos, que en aquell temps permetien viure durant uns tres mesos. Carner també li va donar una carta de recomanació per l’Editorial Atlante on va entrar a treballar més tard. Allí també es va retrobar amb el seu amic Tísner. A la fi de 1939, Mercè Casals va arribar a Mèxic i es va reunir amb Calders. Ell i la seva dona van estar vivint junts tot i que Calders ja havia declarat el seu amor a Rosa Artís i ja festejaven.

L’octubre de 1941 va començar a col·laborar a Full Català, on va publicar alguns contes com Raspall. Amb els relats publicats durant aquell temps que duia a l’exili recollits a Memòries especials, Calders va guanyar el Premi Concepció Rabell de narrativa en els Jocs Florals de la Llengua Catalana celebrats a Mèxic el 3 de maig de 1942. Durant una època va anar a treballar amb Tísner a Publicistas Mexicanos, S.A. a fer de fotògraf, cobrant un peso per treball. L’any 1943 va entrar a treballar a UTEHA (Unión Tipográfica Editorial Hispanoamericana) com a grafista i dibuixant tècnic i hi va estar treballant fins que se’n va tornar a Barcelona. Al llarg del seu exili també va col·laborar amb diverses publicacions com La Revista dels catalans a Amèrica, Quaderns de l’Exili, Revista de Catalunya, Lletres, La Nostra Revista i Pont Blau, entre d’altres. El 22 de juliol del 1943 va rebre el divorci després d’haver-lo sol·licitat dos anys enrere i, aquell mateix dia, es va casar amb Rosa Artís.

El 5 de maig de 1947 va néixer el primer fill del seu segon matrimoni, Raimon Calders i Artís.bJust després d’aquest naixement es van traslladar a Chapultepec. Aquell mateix any, per petició de Josep Carner i de Pompeu Fabra, va publicar el conte La ratlla i el desig a la Revista de Catalunya. Amb aquest mateix conte va guanyar un dels premis dels Jocs Florals de la Llengua Catalana de 1948. El 1949 va néixer la segona filla del matrimoni, Glòria Calders i Artís i, un any després, va néixer la seva tercera filla, Tessa Calders i Artís. En aquella època Calders havia decidit llevar-se cada dia a dos quarts de cinc del matí per dedicar dues hores i mitja a escriure. Als inicis dels anys 50, Joan Triadú el va instar a fer un recull dels diferents contes que havia anat escrivint a l’exili. Aquells contes formarien el llibre Cròniques de la veritat oculta. Calders els va anar enviant a Catalunya, on el seu pare, amb qui va mantenir una intensa relació epistolar al llarg de tot l’exili, els va passar a màquina i els va presentar al Premi Víctor Català de 1954. El llibre va guanyar el premi i va ser publicat el 1955 per l’Editorial Selecta. L’aparició de Cròniques de la veritat oculta va ser un èxit i va fer que la crítica considerés Pere Calders com un dels grans contistes catalans. Entre 1954 i 1955 va escriure la novel·la Ronda naval sota la boira. Aquesta la va enviar al Premi Joanot Martorell del 1957 però va guanyar Blai Bonet amb la seva obra El mar. El 1957 també va publicar Gent de l’alta vall, un recull de contes de temàtica mexicana. També havia escrit la novel·la curta Aquí descansa Nevares, però no va ser publicada fins al 1967. Al pròleg d’Aquí descansa Nevares, Calders fa referència a la seva experiència a l’exili:

« He passat la meitat de la meva vida a Catalunya i l’altra meitat a Mèxic. […] He vist més indis de muntanya que no pas pescadors mediterranis. Això, per a un català, és molt gros. Un fenomen així no es deu gairebé mai a causes banals i la que ens va empènyer a mi i als meus fou un daltabaix famosíssim, del qual encara no em sé avenir. » — Pere Calders, Pròleg a Aquí descansa Nevares.

El 1959 es va editar un nou recull format per set contes de Calders titulat Demà, a les tres de la matinada. El 1960 va tornar a presentar sota pseudònim i amb un altre títol la novel·la Ronda naval sota la boira al Premi Sant Jordi de novel·la, que anteriorment era conegut com a Premi Joanot Martorell, però tampoc va guanyar sinó que ho va fer Enric Massó i Urgellès amb la seva novel·la Viure no és fàcil. Aquell any Mercè Rodoreda també s’havia presentat al Premi Sant Jordi de novel·la amb La plaça del Diamant.

Retorn i vida a Barcelona

Calders mai es va integrar del tot a Mèxic i sempre pensava a tornar a Catalunya. A més a més, creia que quan algun fill d’exiliat tenia més de quinze anys, s’estimava més viure allà on havia nascut que no pas a la terra dels seus pares, per això el 1962, l’any que el seu fill Raimon va fer 15 anys, va decidir tornar a Barcelona abans que els seus fills ja no hi volguessin anar. El febrer d’aquell any el seu pare li va enviar una carta dient-li que se’n tornés cap a Espanya i que aconseguís tants diners com li fos possible:

« Pere estimat: Comença tot seguit les gestions necessàries per a obtenir els papers de sortida de Mèxic i d’entrada a Espanya. No t’hi pensis més. Per depressa que portis els tràmits, duraràn més temps del què voldriem. […] El què has de fer, mentrestant, es recollir tot el què puguis, estalviar amb el pensament posat en el futur que us espera a Catalunya. Fes diners de tota cosa que no et sigui indispensable, respectant, però l’equip de treball i roba. Cal que portis l’equip fotogràfic i eines de dibuix i material que puguis, que aqui et costaria tot un ull de la cara. […] La pena per nosaltres -meva i de la mare- és no poguer oferir-te l’ajut econòmic que voldriem. Ha passat el temps de les vaques grasses i se m’han multiplicat les obligacions.» — Vicenç Caldés Arús, Extracte d’una carta a Pere Calders (Barcelona, 1 de febrer de 1962).

Un cop a Barcelona, Calders va treballar a l’Editorial Montaner i Simón fins que es va jubilar.

El 8 d’octubre de 1962 tota la família Calders-Artís va embarcar al vaixell Covadonga amb destí Bilbao. Durant el viatge de retorn, la família va poder visitar l’Havana i Nova York. Finalment, el 7 de novembre, el vaixell va arribar a Bilbao on els esperava el pare de Calders, qui va conèixer la seva nora i va poder veure per primer cop els seus tres nets. Des d’allí van agafar un tren per anar a Barcelona i en aquest trajecte es creu que es va perdre un bagul que contenia la novel·la inèdita La cèl·lula, que tractava sobre la història d’una cèl·lula del PSUC. Un cop a Catalunya, se’n van anar a viure a un pis de Sant Cugat del Vallès que els hi havien aconseguit els pares de Calders. Al principi del seu retorn a Catalunya, Calders feia feines que li donava el seu pare a Can Sirven i també treballava per a l’Editorial Vergara.bEl 1963, gràcies al fet que la seva antiga empresa, UTEHA, havia comprat l’Editorial Montaner i Simón, el van nomenar gerent de producció. Aquell mateix any va presentar l’última novel·la que havia escrit, L’ombra de l’atzavara, al Premi Sant Jordi de 1963, premi que va acabar guanyant.[87] El premi estava dotat de 150.000 pessetes i el jurat del premi estava format per Maurici Serrahima, Joan Petit, Josep M. Llompart, Tomàs Garcés i Joan Triadú. Aquell mateix any 1963 va començar a publicar articles a la revista Serra d’Or gràcies a Joan Triadú.

Amb la família ja establerta a Catalunya i sent econòmicament estables, es van traslladar a viure a Barcelona al número 91-93 del carrer de Borrell. A partir de 1964 van començar a estiuejar a Llançà. Aquell mateix any va publicar una biografia de Josep Carner a l’Editorial Alcides. Durant aquella època col·laborava en diferents publicacions com Cavall Fort i Tele-Estel.nEl 1966 va publicar, finalment, la novel·la Ronda naval sota la boira per l’Editorial Selecta. El 1967 Alfaguara va editar la novel·la curta Aquí descansa Nevares, que havia quedat fora del recull Gent de l’alta vall en la seva primera edició. El 1968, un antic conegut de Calders, Felipe Cid, que acabava d’engegar una editorial, va decidir publicar un llibre amb tots els contes de Calders. Així va ser com el 1968 es va publicar Tots els contes, que inclou 68 contes de Calders, 15 dels quals inèdits fins al moment. Amb aquest llibre va rebre l’any 1969 el Premi Crítica Serra d’Or. Aquell mateix any va morir el seu pare suposant un gran trasbals per Calders

« Em consta que, en general, les persones ens enamorem del lloc on hem nascut. Amb un d’aquells amors tan forts que t’inclinen a passar per alt -o a fer els ulls grossos- fins i tot tot (sic) pel que fa als inconvenients i als defectes. Jo vaig néixer a Barcelona, i me l’estimo. […] I l’he enyorada molt, en el curs d’un llarg exili. […] Passejar i badar és un dels dons (o dos alhora) a l’abast dels barcelonins. Es poden triar rutes ciutadanes absolutament distintes, d’acord amb els estats d’esperit de cadascú o de cada dia. Barcelona ofereix un ventall d’opcions d’una varietat inesgotable.» — Pere Calders, Viure a Barcelona

A l’octubre de 1992 va publicar el que seria el seu últim recull de contes, L’honor a la deriva, que no incloïa cap narració inèdita. L’any següent va rebre el Premi Nacional de Periodisme per l’article titulat Sense carta de navegar, publicat al diari Avui. Calders cada cop es trobava pitjor de salut i a mitjan 1994 va deixar de publicar a l’Avui i a El Temps. El 10 de juny d’aquell any el van traslladar a casa de la seva filla Tessa per poder ser atès millor.

Mort

Pere Calders i Rossinyol va morir el 21 de juliol de 1994, a 81 anys, al llit de casa de la seva filla Tessa. La notícia de la seva mort va ser portada l’endemà al diari Avui i tots els mitjans de comunicació catalans en van fer ressò. La capella ardent fou instal·lada al vestíbul de la seu de la Institució de les Lletres Catalanes, a la Casa Amatller. El matí del 23 de juliol es va celebrar a l’església Pompeia un funeral obert a tothom, on van assistir diverses personalitats polítiques del moment com Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona, o Joan Guitart i Agell, conseller de Cultura. Després es va celebrar un acte íntim al cementiri de Collserola on el seu cos va ser incinerat. Les cendres es van dipositar en el monument erigit a Pere Calders al passeig marítim de Llançà.

« Aleshores jo, sense el pes de la carn, em sentiré deslligat de mans. I, si finalment resulta que n’hi ha, hi aniré al cel, on passaré una llarga temporada.»
— Pere Calders, La fi dins de Cròniques de la veritat oculta.

Font: UAB, Wikipèdia

Read Full Post »

Discorres tu rumantsch?  Parles romanx?

El romanx és una llengua romanç originària del cantó més gran de Suïssa, els Grisons, ubicat a l’extrem sud-est del país.

-Els viatgers que visiten el Cantó dels Grisons poden veure el romanx en els senyals del carrer, o escoltar-lo als restaurants quan són rebuts amb un ‘allegra‘ (benvingut).

A l’últim segle, el nombre de persones que parla romanche ha disminuït en un 50%.  Avui dia només unes 60.000 persones parlen aquest idioma.

El romanche (autoglotònim: rumantsch) (també anomenat retorromanche, retorromànic, rètic o grisó) és el nom genèric per a les llengües retorromàniques que es parlen a Suïssa, on gaudeix de reconeixement com a llengua nacional. Com a llengua del grup retorromànic té una gran afinitat amb el ladí dolomita i el friulà, llengües parlades al nord d’Itàlia. El romanche actualment es restringeix a alguns llogarets del cantó muntanyós dels Grisons (Suïssa).

Segons el Cens Federal de Població de l’any 2000, 60.561 habitants de Suïssa parlen aquesta llengua, o el 0,8 % de la població del país. És l’idioma principal de 35.095 persones, cosa que representa el 0,5% de tots els residents. La majoria d’aquests es troben als Grisons i la resta a la diàspora a tot Suïssa. L’ús d’aquest idioma retrocedeix lentament (−15 % durant 10 anys i és parlat per menys de 100 000 persones), i fa témer pel seu futur. Per tal de contrarestar aquesta tendència, la Confederació Suïssa recolza el cantó dels Grisones per a la salvaguarda i la promoció del romanche. L’idioma només s’utilitza als Grisons i dins del cantó, especialment a les regions d’Albula, Surselva, Engadina Bassa / Val Müstair i als ¾ de la regió de Maloja (Engadina). També s’usa a les comunas de Cazis, Ferrera i Andeer a la regió de Viamala ia Domat/Ems, Trin i Felsberg a la regió d’Imboden. Aquests territoris representen al voltant del 40% del territori cantonal.

Detall del Romanx (dreta) a un bitllet de 1000 francs suïssos

Històricament el Romanche és el que queda de la completa llatinització que s’esdevingué a la Recia romana, durant els primers segles de l’imperi romà.

Aquest procés va ser tan complet que els confins d’Itàlia van ser portats fins al Danubi per l’emperador Dioclecià a la Itàlia Anonària.

Lentament l’àrea llatinitzada al nord dels Alps es va anar reduint amb els segles successius a l’esfondrament de l’imperi romà, però en l’actual Suïssa encara existeix una nombrosa comunitat neolatina que parla l’idioma romanche: els Ladins del Cantó dels Grisons.

85 Aniversari oficial del Romanx

Estandardització

El 1982, es va aconseguir estandarditzar el romanx sota la varietat normativa Romansch Grischun («romanx grisó»), dissenyada pel lingüista suís Heinrich Schmid, que va intentar evitar l’ús d’ortografies d’aparença inusual per a l’acceptació d’aquest nou estàndard. Per tant, en paraules que compten amb el fonema /tɕ/ seguides de les vocals /e/ o /i/, s’empra el dígraf «tg» (tgirar) per representar aquest so en lloc del dígraf «ch». En paraules on el fonema /k/ precedeixi les vocals /a/, /o/ o /u/, s’escriuen amb «ch» («xalanda» en lloc de Calanda). De la mateixa manera, che i chi (a causa d’aquesta norma, anomenada Leza Uffers Kompromiss) es pronuncien [ke] i [ki]. D’altra banda, la lletra «k» es converteix en un grafema innecessari en aquesta llengua romanç. Així mateix, el fonema [ə] s’escriu amb la lletra «e», una característica de la marcada influència de l’ortografia de l’alemany. Entre altres característiques, també s’usa el trígrad «sch» per representar els fonemes fricatius /ʃ/ i /ʒ/, i «tsch» per a/ʧ/.

D’altra banda, el fet que no existeixi <ü, ö> en rètic, potser no sigui degut aquesta només a l’absència de la [i] i de [ø] en la majoria de les llengües rètiques, sinó també a la seva forma gràfica (per influx alemany), que no és considerada una forma romanç. A més, això també demostra que l’adopció d’una determinada grafia no està sempre relacionada amb factors fonètics. Com a conclusió es pot afirmar que l’ortografia rètica se situa entre la tradició ortogràfica romanç del italiano, i del francès i la tradició ortogràfica germànica de l’alemany.

La Lia Rumantscha és una organització que abasta associacions de llengües rètiques. La seva pàgina web facilita més informació sobre aquestes llengües.

http://www.liarumantscha.ch

Read Full Post »

El grup de voluntariat de medi ambient ha activat la campanya de recollida de mòbils i, a l’espai de la FAS a la Pl Cívica de la @uabbarcelona , hi ha una bústia on pots deixar els dispositius!

Porta el teu mòbil vell i col·labora amb el rescat de primats

El grup de voluntariat de medi ambient de la FAS torna a activar la campanya de recollida de telèfons mòbils amb la intenció de disminuir l’impacte social i mediambiental que aquest sector provoca.

A l’espai de la FAS de la Cívica hi ha una bústia on es poden deixar els dispositius que seran reciclats i els seus components aprofitables seran venuts a benefici de la Fundació Mona.

Com a conseqüència del gran augment de producció de mòbils en els últims anys i, que gairebé el 90% dels materials dels mòbils es poden reciclar, el grup de voluntariat del Programa de Medi Ambient de la FAS torna a fer la campanya de recollida de mòbils en desús, del qual s’encarrega l’empresa Eureka Mòbil, i destinarà els beneficis del reciclatge a la Fundació Mona. Aquesta fundació, situada a Riudellots de la Selva (Girona), treballa en el rescat i el benestar de primats.

A l’espai de la FAS, situat a la Plaça Cívica del Campus de la UAB, s’ha instal·lat una bústia per poder dipositar-los. S’hi poden portar mòbils que encara funcionen, que s’enviaran a països empobrits, o bé dispositius obsolets, que des de l’empresa Eureka mòbil es desmuntaran per poder-ne reutilitzar les peces i materials. D’aquesta manera, s’evita haver d’extreure més recursos de la natura, un fet que comporta desequilibris sociopolítics, contraban de material i explotació infantil, a més d’un clar deteriorament de l’ecosistema i danys a les espècies en perill d’extinció.

Read Full Post »

Karan Armstrong (14 de desembre de 1941 – 28 de setembre de 2021) va ser una soprano d’òpera nord -americana , que va ser celebrada com a actriu cantant. ‘Diva de la modernitat’ lligada durant quatre dècades a la Deutsche Oper Berlin, va ser una gran defensora de l’òpera del segle XX

Karan Armstrong amb Francesc Pérez i els baritons Marcel Rosca i Gheorghe Emil Crasnaru al Restaurant La Taula de Barcelona

Després de guanyar les audicions del Consell Nacional de l’Òpera Metropolitana el 1966, li van donar petits papers a l’ Òpera Metropolitana i va aparèixer en papers principals a l’ Òpera de Nova York a partir de 1969, incloent Conceptión a L’heure espagnol de Ravel , Blonde a Die Entführung aus de Mozart. dem Serail , i els papers principals a La traviata de Verdi , La belle Hélène d’Offenbach i La fanciulla del West de Puccini. Després d’actuar a Europa a partir de 1974, primer com Micaëla a Carmen de Bizet , i després com a sensacional Salomé a l’ Opéra du Rhin , va gaudir d’una carrera als grans teatres d’òpera, apareixent en diversos enregistraments i pel·lícules d’òpera. Armstrong va ser durant dècades una soprano destacada a la Deutsche Oper Berlin , on el seu marit Götz Friedrich va ser director. Va aparèixer en estrenes mundials, com ara Jesu Hochzeit de Gottfried von Einem , Un re in ascolto de Luciano Berio i Der Meister und Margarita de York Höller . Va rebre el títol de Kammersängerin dues vegades.

La soprano nord-americana Karan Armstrong va morir el 28 de setembre de 2021 a la ciutat espanyola de Marbella als 79 anys, segons va informat la Deutsche Oper Berlín, teatre a què va estar lligada durant quatre dècades. Armstrong va destacar en el repertori wagneriani, straussià i de finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX i va ser una gran defensora de la nova creació, cosa que li va valer el sobrenom de Diva de la modernitat. El 1979 es va casar amb el director d’escena i gestor teatral alemany Götz Friedrich, que va saber treure sobre l’escena el millor dels seus dots interpretatius com a cantant-actriu.

Karan Armstrong va néixer en una petita població muntanyosa de Montana, Dobson, el 14 de desembre del 1941. Va començar a estudiar piano, però després del seu pas per la Universitat va aparcar el piano pel cant. Va estudiar amb a Califòrnia amb la llegendària Lotte Lehmann, el director d’orquestra Fritz Zweig, el director i exintendent de la Deutsche Oper Berlin Carl Ebert. Aquesta trobada amb mestres alemanys va contribuir a posar els fonaments sense saber-ho del que seria finalment la seva carrera a Centreeuropa.

Va iniciar la seva carrera com a soprano lleugera cantant papers de l’últim belcantisme (Norina de Don Pasquale i Adina de L’elisir d’amore) i la segona meitat del segle XIX com la Gilda de Rigolet o la Musetta de La Bohème, paper amb què va debutar el 1965 a l’Òpera de San Francisco. A l’any següent va guanyar les audicions del Met Council, victòria que va ajudar a llançar la seva carrera a Estats Units. Primer cantant petits papers al Met i després amb papers protagonista a les temporades de la New York City Opera. El 1974 va debutar a Europa interpretant la Micaela de Carmen a l’Opéra du Rhin, on va ser convidada a cantar Salome, l’èxit del qual li va obrir les portes als teatres a França i Alemanya

El 1978 va conèixer Götz Friedrich, director d’escena polèmic en aquella època amb què es va casar tres anys després. Sota la seva direcció va debutar el 1979 al Festival de Bayreuth cantant l’Elsa de Lohengrin, la producció del qual es va gravar en vídeo.

El repertori de Karan Armstrong havia passat de soprano lleugera a soprano lírica interpretant rols com Antonia, Mimì, Violetta, Butterfly i Tosca per fer el salt a Salomé, Elektra, Mariscala, Elsa, Elisabeth, Katia Kabanova, Katerina Ismailova, Mélisande, paper que li va reportar un gran èxit a l’Opéra de París el 1980 ia Berlín el 1984. També va ser una intèrpret de referència del paper de Lulú, que progressivament va ser abandonat per abordar rols més pesats.

El 1981 Götz Friedrich va assumir la direcció artística de la Deutsche Opera Berlín, teatre al qual la soprano va estar vinculada durant gairebé quatre dècades. Allà va debutar el 1977 interpretant Salome i es va acomiadar de l’escenari el 2016 cantant el paper de Larina d’Evgeni Oneguin de Txaikovski. Van ser més de 400 representacions, la majoria amb el marit dirigint la posada en escena, d’un total de 24 títols.

Crítica musical per Xavier Montsalvatge

A més de la Deutsche Oper Berlin, Karan Armstrong era habitual de la Wiener Staastoper, l’Opera de París, el Royal Opera House Covent Garden de Londres, l’Òpera de Stuttgart, l’Òpera de San Francisco, la Komische Oper Berlin i el Teatre Bolshoi de Moscou. A finals de gener de 1994, la soprano formava part del repartiment al paper d’Ursula de l’òpera Mathis der Maler d’Hindemith, que es representava quan el Gran Teatre del Liceu es va cremar a causa d’un incendi. El 1985 va ser nomenada cantant de cambra de Stuttgart i el 1994 també de la ciutat de Berlín.

Karan Armstrong va ser una gran defensora de l’òpera contemporània, que estimava realment, i va protagonitzar diverses estrenes absolutes, com Jesuhchzeitz de Gottfried von Einen el 1980 a la Wiener Staatsoper; Lou Salome de Giuseppe Sinopoli el maig de 1981 a la Bayerische Staastoper; Un re in ascot de Luciano Berio en el marc del Festival de Salzburg del 1984.

Dedicatòria de Karan Armstrong per Angi i Francesc del La Taula de BarcelonaEl 2019, Karan Armstrong es va instal·lar a Marbella des d’on va seguir impartint classes magistrals.

Font: Òpera Actual

Read Full Post »

Older Posts »