Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Manifest per Bellaterra’

El 28 de novembre del 2018 veïns de Bellaterra varen formar una Comissió amb l’objectiu de recollir signatures per annexionar Bellaterra a Sant Cugat.

MANIFEST PER BELLATERRA

Per tramitar l’annexió de Sant Cugat era i prescindible que més del 50% de les veïnes i veïns de Bellaterra signessin a favor.

La Comissió de Veïns manifesta que la recollida de signatures ha estat un èxit, superant l’objectiu inicial. Els veïns de Bellaterra han expressat la voluntat ferma d’annexionar Bellaterra a Sant Cugat.

Els representants polítics actuals de Bellaterra sotasignats, respecten i recolzem la voluntat democràtica dels bellaterrencs, treballarem per a que es faci efectiva, i

Manifestem:

1. Com a veïns compromesos amb Bellaterra signem a favor de l’annexió de Bellaterra a Sant Cugat perquè beneficia a Bellaterra.

2. Volem i reivindiquem la singularitat de Bellaterra i la seva identitat pròpia, i demanem a les institucions que solucionin les mancances que tenim els bellaterrencs i que hem anat manifestant al llarg de la nostra història.

3. Donant suport a la voluntat majoritària dels bellaterrencs, l’annexió de Bellaterra a Sant Cugat serà un objectiu en el nostre programa polític de les eleccions municipals de 2019.

4. Defensarem i recolzarem, davant les institucions públiques i privades la viabilitat d’aquest projecte, i promourem l’annexió de Bellaterra a Sant Cugat.

5. Annexionar Bellaterra a Sant Cugat és la prioritat, i per tant, tots els sotasignats ens unirem i treballarem junts per aconseguir-ho.

Pel bé de Bellaterra,

A Bellaterra, setze de maig del dos mil dinou.

Signat,

Ramon Andreu (Gent per Bellaterra)

Jordi Macarulla (Convergents)

No vol signar, Quim Oltra (ERC)

Membres fundacionals de la Comissió Bellaterra-Sant Cugat

Read Full Post »

Finalment, debant de TV3, ACN, i mitjans de comunicació del Vallès, la Comissió Veïnal ha donat les xifres finals de la recollida de 1.200 signatures, més del 60% del cens oficial de Bellaterra

NOTA DE PREMSA

La Comissió Promotora de signatures per l’annexió de Bellaterra a Sant Cugat informa que hem arribat al 60% de signatures dels bellaterrencs a favor de l’annexió de Bellaterra a Sant Cugat!

Moltes gràcies a totes i tots els que heu fet possible aquest gran repte.

Això demostra una voluntat molt clara del que volem les bellaterrenques i bellaterrencs i a partir d’ara, deixem en mans dels polítics aquest desig nostre.

Molt aviat lliurarem les signatures, conjuntament amb la Memòria justificativa, a l’Ajuntament de Cerdanyola perquè és manifesti a favor o en contra. Tot seguit aquest expedient passarà a la Generalitat de Catalunya, que prèvia consulta dels Ajuntaments de Cerdanyola i Sant Cugat, prendrà una decisió.

Hem convidat als representants polítics de Bellaterra perquè signin un Manifest per Bellaterra.

Ramon Andreu (Gent per Bellaterra) i Jordi Macarulla (actualment Convergent), signaran el Manifest. Quim Oltra (ERC Cerdanyola) no ho vol signar.

Hem conegut a molts veïns durant aquesta recollida de signatures i un altre vegada més, ens adonem que vivim en un petit gran poble amb bona gent. Agraïm la confiança que les veïnes i veïns han depositat en nosaltres i esperem que la Generalitat faci cas a la voluntat de un poble.

La Comissió Promotora de Recollida de Signatures per l’annexió a Sant Cugat

MANIFEST PER BELLATERRA

El 28 de novembre del 2018 veïns de Bellaterra varen formar una Comissió amb l’objectiu de recollir signatures per annexionar Bellaterra a Sant Cugat.

Per tramitar l’annexió de Sant Cugat era i prescindible que més del 50% de les veïnes i veïns de Bellaterra signessin a favor.

La Comissió de Veïns manifesta que la recollida de signatures ha estat un èxit, superant l’objectiu inicial. Els veïns de Bellaterra han expressat la voluntat ferma d’annexionar Bellaterra a Sant Cugat.

Els representants polítics actuals de Bellaterra sotasignats, respecten i recolzem la voluntat democràtica dels bellaterrencs, treballarem per a que es faci efectiva, i

Manifestem:

1. Com a veïns compromesos amb Bellaterra signem a favor de l’annexió de Bellaterra a Sant Cugat perquè beneficia a Bellaterra.

2. Volem i reivindiquem la singularitat de Bellaterra i la seva identitat pròpia, i demanem a les institucions que solucionin les mancances que tenim els bellaterrencs i que hem anat manifestant al llarg de la nostra història.

3. Donant suport a la voluntat majoritària dels bellaterrencs, l’annexió de Bellaterra a Sant Cugat serà un objectiu en el nostre programa polític de les eleccions municipals de 2019.

4. Defensarem i recolzarem, davant les institucions públiques i privades la viabilitat d’aquest projecte, i promourem l’annexió de Bellaterra a Sant Cugat.

5. Annexionar Bellaterra a Sant Cugat és la prioritat, i per tant, tots els sotasignats ens unirem i treballarem junts per aconseguir-ho.

Pel bé de Bellaterra,

A Bellaterra, setze de maig del dos mil dinou.

Signat,

Ramon Andreu (Gent per Bellaterra)

Jordi Macarulla (Convergents)

No vol signar, Quim Oltra (ERC)

Read Full Post »

Veïnes i veïns de Bellaterra, adscrits i no adscrits a les diferents formacions politíques i cíviques dels barris de Bellaterra, devant els darrers esdeveniments que s’han originant en el sí de la recent creada EMD BELLATERRA, volem manifestar:

1/ Que l’EMD és un organisme creat per assolir una identitat pròpia dels habitants del territori  considerat Bellaterra.

2/ Que aquesta identitat, malgrat els 80 anys d’existència de Bellaterra, encara no està definida degut a que arrossega el llast dels orígens fundacionals com a zona residencial privilegiada i la manca d’interès que, al llarg dels anus, han tingut els diferents governs municipals per a potenciar-la.

3/ Que una identitat es fonamenta en la comunió d’interessos culturals d’una comunitat, en el respecte pel seu passat, la construcció d’un present dia a dia i l’agosament d’uns projectes de futur il-lusionants.

4/ Que l’EMD hauria de capitalitzar aquest procés identitari en el reconeixement que fins ara han estat les entitats cíviques de Bellaterra qui ho han fet i que convindria, a partir d’ara, definir l’encaix de cada una d’aqueste entitats amb l’organisme oficial.

5/ Que l’EMD hauria de ser conseqüent amb els seus escassos recursos alhora d’establir renumeracions i despeses i determinar de manera consensuada, no només amb els representants dels partits polítics que la configuren sinó també amb les entitats cíviques i persones que, de manera desinteressada, treballen pel projecte identitari, quines són les accions a emprendre més beneficioses per a Bellaterra.

6/ Que en honor a tot el treball esmerçat durant 80 anys per moltes veïnes i veïns de Bellaterra, s’haurien d’astablir uns paràmetres d’altruisme per a totes aquelles persones que decidissin optar políticament a pertènyer a lEMD, com a mínim aquest criteri si és que el creixement de la institució ho requereix.

7/ Que, degut al escàs pressupost amb que compta l’EMD, aquesta hauria de signi amb l’Ajuntament, inmediatament , uns objectius mínims aplicables pel que queda de legislatura i establir converses amb els diferents partits perquè assumeixin en els seus programes un compromís de creixement per la propera legislatura.

8/ Que, degut a que solament resten 8 mesos de legislatura, l’actual govern de l’EMD hauria d’assumir en el seu caràcter provisional i ser conscients de que aquest període és, eminentment, de preparació, i per això caldria aplicar una gestió pragmàtica abans que ideològica i, sobre tot, crear els macanismes necessaris per que totes les sevs actuacions siguin molt transparents, i la informació arribi diàfana a les veïnes i veïns de Bellaterra, mitjançant els instruments més efectius: premsa, comunicats, reunions, etc.

9/ Que la identitat d’un poble no només s’assoleix per una voluntat pròpia de pertinença sinó tembé per reconeixement dels qui ens contemplen, per tant, caldria treballar en la projecció exterior de la nova EMD d’una manera inmediata i decidida.

10/  Que les veïnes i veïns de Bellaterra haurien de ser conscients de que l’EMD és una entitat en construcció que requereix del treball i el compromís de tots perquè sigui un organisme efectiu a Bellaterra. Sense aquesta implicació, que alhora pressuposa la salvaguarda dels nostres interessos, dificilment s’en traurà profit d’aquest organisme que hem aconseguit.

L’hora de reclamar ha passat. Ara és j’hora d’actuar i demostrar que som dignes d’assolir un major grau d’independència municipal, i l’EMD és l’instrument que en permetrà avançar cap aquest objectiu. Siguem-ne donc, mereixedors i comprometem-nos a treballar , ara i avui, pel futur de Bellaterra.  Si considera com un document vàlid per a posicionar-vos. Ens plauria a totes les veïnes i veïns de Bellaterra, us adheressis per tal de presentar-lo amb un major suport. Podeu contactar i el vostre nom i cognom apareixerant en aquesta web, per ordre alfabètic. SÍ M’ADHEREIXO!!

Adriano Velasco, Agustí Uribe, Alfons Escoda i Arbulo, Angi Ciurezu Ivan, Carme Corbella, Carmina Obradors, Fèlix Riba Farrès, Francesc Pérez Torres, Francesc Roselló, Gemma Subirà, Helena Barba, Ignaci Roda, Joan Faus, Josep M.Riba, Marta Pujol Puente, Martí Riba, Nil Roda, Oriol Riba, Valeri Novell Sala, Xavier Sanchez

Bellaterra, 5 de novembre de 2010

 

Read Full Post »