Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 5/09/2020

Sense paraules!

FOTOS: BELLATERRA. CAT

Read Full Post »

‘Val més prevenir que guarir

L’EMD de Bellaterra hauria de protegir els vianants instal·lant pivots o millor barrera de formigó per protegir els vianants d’aquesta perillosa curva i vorera estreta de la cantonada de l’Avinguda de Bertomeu 4

Curva perillosa sense protecció a l’Avinguda Bertomeu de Bellaterra | BELLATERRA. CAT

Pivots instal·lats recta carrer Mestre Nicolau amb Torrent Pere Quart| BELLATERRA. CAT

Read Full Post »

El Carrer de Sant Pancraç de Bellarerra té una llargada d’uns 220 metres, comença al Carrer de Miquel Servet i finalitza al Carrer de Jeroni Marti. A la seva placa apareix dibuixat el ginjol groc (Iris pseudacorus)

Placa del Carrer Sant Pancraç de Bellaterra |ARXIU BELLATERRA. CAT

Sant Pancraç (Màrtir cristià) ?, ? — Roma, 304
Originari de Perpinyà segons una llegenda, morí durant la persecució de Dioclecià. Els teixidors barcelonins el prengueren com a patró el 1848 i celebraven la seva festa amb actes populars i amb un berenar a la font d’en Xirot; tenia el seu altar a l’església del Pi. Hom el considera advocat dels qui busquen feina i la seva devoció esdevingué popular a molts indrets dels Països Catalans. A Tortosa és patró de les sastresses. La seva festa se celebra el 12 de maig. A Bellaterra és recordat el seu nom per l’Hostal Sant Pancraç, fundat l’any 1929.

Plànol oficial de Bellaterra | CEDIT EMD BELLATERRA

Font: Gran Enciclopèdia Catalana

Read Full Post »

Veïnat de Bellaterra va presentar ahir divendres 4 de setembre 2020, un escrit de queixes signat perquè l’Ajuntament de Cerdanyola solucioni els greus problemes que ha provocat amb la recollida de brossa porta a porta, (en particular amb les restes de poda).

Bosses de poda sense recollir al Carrer Miquel Servet de Bellaterra |JULIA VILAPLANA

Victor Francos, ex regidor de relaccions de Cerdanyola amb Bellaterra va pregonar l’exemple de la recollida de brossa porta a porta de Bellaterra, però aprofitant la pandèmia del Covid-19, – i després de 10 anys de bon funcionament-, l’Ajuntament de Cerdanyola, – que és qui té la competència de la recollda de brossa i neteja dels carrers de Bellaterra, només recull una bossa de poda per casa, obligant a tot el veïnat a mobilitzar-se i portar en centenars de cotxes privats, tota la resta de poda fins a la deixalleria.

“El sistema de recollida de poda que practica Sant Cugat a Valldoreix podría ser una bona solució per Bellaterra”

La recollida de poda a Valldoreix es fa a través dels sacs numerats del Servei (S’ha de pagar 30€ una sola vegada i que hom té en propietat). Per disposar del sac s’ha d’aconseguir directament a la deixalleria del’avinguda Roquetes.

La manera de fer-ho és omplint el sac i posant-lo a la porta cada dilluns i dimarts. El Servei de Recollida de poda passarà, buidarà el sac i el retornarà per fer-lo servir de nou.

A Sant Cugat ciutat els ciutadans que vulguin una recollida de poda, s’han d’adreçar a la deixalleria de l’avinguda Roquetes per recollir un sac i quan l’hagin omplert, han de trucar. En aquest cas, s’emporten el contingut i el continent.

ESCRIT TRAMÈS A AJUNTAMENT DE CERDANYOLA (OAC, TRÀMIT “QUEIXES”, REGIDOR AMB ÀREA COMPETÈNCIA RELACIÓ EMD BELLATERRA, ALCALDE)

ELS VEÏNS DE BELLATERRA esmentats més avall, el 4 de setembre de 2020,

En relació a l’assumpte: RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PORTA A PORTA A BELLATERRA

A la vista dels fets i arguments que s’exposen tot seguit,

SOL.LICITEM

1. Que s’incorpori al proper contracte públic licitat per l’Ajuntament de Cerdanyola, la recollida de bosses de restes vegetals (per poda o similars) en la modalitat de recollida porta a porta.

2. Fins que no es disposi d’aquest servei, disposar d’algun format alternatiu a haver de transportar individualment les bosses a la deixalleria.

3. Que s’instrumenti un pla d’acció per aconseguir l’adequat compliment -per part dels veïns – de les normes (en particular l’horari) en la recollida d’escombraries porta a porta, el qual desitgem mantenir i defensem.

FETS I ARGUMENTS

1. Bellaterra està formada majoritàriament per parcel·les amb jardins individuals. Això comporta necessitats de poda freqüents i consegüents bosses amb restes vegetals. Desitgem una gestió compartida d’aquesta problemàtica, per motius d’eficiència, sostenibilitat i solidaritat, principis que han d’inspirar el bon veïnatge.

2. Als últims anys, ha estat així. El servei porta a porta ha recollit totes les bosses dipositades davant els domicilis. El juny de 2020, però, s’ha produït un canvi, deixant de recollir les bosses de restes vegetals. Ara només es recull una bossa de 20l.

3. Demanades explicacions, se’ns fa saber el text de l’ordenança “de via pública, medi ambient i convivència ciutadana” (no aplicat aquest punt fins el moment, pel que constatem). Es comunica també que és obligació de cada veí portar les bosses addicionals a la deixalleria, individualment. No entenem que pugui ser més eficient, sostenible i menys contaminant que cada veí carregui al seu cotxe les bosses i les transporti a una deixalleria. Això, si disposa de vehicle adequat i físicament té les condicions per fer-ho. Raons de solidaritat veïnal i sostenibilitat ambiental en cap cas ho poden justificar.

4. La insostenibilitat d’instrumentar la recollida amb viatges particulars a la deixalleria, es posa de manifest si comparem les emissions de gasos contaminants. Per al cas de la majoria de veïns, que tenim vehicles de gasolina o dièsel: cada 10 viatges s’emeten entorn a 11kgr CO2 (el viatge d’anar i tornar a la deixalleria és d’uns 11 km i un cotxe normal genera 100g CO2 per km). Emissions molt més elevades a les d’un únic viatge amb camió de recollida, i més si aquest és elèctric o híbrid, com comencen a ser.

5. Els veïns paguem la taxa d’escombraries vigent, per l’ordenança fiscal 19. Considerem que hauria d’abastar totes les deixalles generades per cada família , inclosa les restes vegetals per poda. Sens prejudici de que per grans quantitats i per evitar abusos, es modulés l’import de la taxa.

6. O la implantació d’altres mesures que facilitin la viabilitat de la recollida, com pot ser que s’estableixi un mecanisme d’avís telefònic per part dels veïns, per facilitar la planificació de la recollida, a l’estil de la recollida de mobles o trastos, que funciona de forma satisfactòria al municipi de Cerdanyola, pel que ens consta.

7. Cal prendre en consideració que si es porta individualment a la deixalleria municipal, podríem gaudir dels descomptes previstos a l’article 5.B d’aquesta Ordenança (20 per cent, per més de 13 utilitzacions anuals). En cas d’instrumentar una solució col·lectiva, la hisenda local pot comptar amb aquests recursos.

8. Constatem que hi ha veïns que continuen deixant moltes bosses a l’espai públic, de forma que s’hi acumulen. Ho atribuïm bé al desconeixement dels canvis, bé a la falta de medis (quan es fa la poda es generen N bosses que no caben en un cotxe “utilitari normal”, i això comportaria fer 5 o 6 o 10 viatges cada veí en cotxe particular a la deixalleria, i per qui tingui un cotxe petit o moto, o no condueixi, és mate

rialment impossible). No observem un pla d’acció municipal perquè no s’enquisti el problema. El resultat és un lamentable deteriorament de l’espai públic.

9. També hem de manifestar que hi ha un compliment molt insatisfactori, per part d’alguns veïns, dels horaris de treure les deixalles (només a partir del vespre del dia abans, entre les 20h i les 6 del matí). Solament cal caminar pels carrers de Bellaterra per constatar que hi ha bosses de deixalla al carrer a totes hores i de qualsevol tipus. Tampoc observem un Pla d’acció efectiu i contundent per solucionar-ho.

10. Revisades les ordenances municipals, i en particular les dues esmentades als punts anteriors, correspon a l’Ajuntament vetllar pel seu compliment, sens perjudici de la col·laboració de vigilància de l’EMD.

Feta la sol·licitud manifestada, en base als fets i arguments indicats, desitgem que sigui gestionat a la major brevetat possible i ens mantinguin informats, mitjançant el correu electrònic des del qual ho trametem, que serveix d’adreça de contacte.

Així mateix, ens oferim a participar en el disseny concret de les mesures sol·licitades.

Salutacions cordials.

VEÏNAT DE BELLATERRA

Read Full Post »