Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 8/08/2020

El Carrer de Lluís de Àbalo te una llargada d’uns 100 metres, comença al Carrer de Ramon Llull i finalitza al Carrer de Joan Fàbregas

Placa del Carrer de Lluís d’Àbalo de Bellaterra |ARXIU BELLATERRA. CAT

Lluís de Àbalo (1881- 1955) Va ser un dels homes forts de Fomento de la Vivienda Popular, que els anys 30 va potenciar la venda de terrenys per crear Bellaterra. Tenia la seu a La Rambla de Barcelona. El 1950 també va ocupar el càrrec de vicepresident de la Unió de Veins de Bellaterra, dit abans Unió Propietaris Bellaterra.

L’any 1934 va arribar a Bella-Terra, de la mà d’un altre cacic, en Joan Baptista Viza, tots dos personatges del règim franquista.

Del 1946 fins l’any 1950 va presidir el Club Bellaterra, i en vida, abans de la seva mort, se li va dedicar el carrer de Bellaterra.

Plànol oficial de Bellaterra |CEDIT EMD BELLATERRA

Font: Bellaterra 1930-2005 per Ignasi Roda

Read Full Post »

La Comissió territorial d’urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona ha aprovat inicialment aquest dimecres el Pla director urbanístic (PDU) que ha d’ordenar el Centre direccional de Cerdanyola de Vallès.

L’espai implicat compta amb un entorn situat entre Cerdanyola de Vallès i Sant Cugat del Vallès que ja s’ha urbanitzat parcialment i que, entre d’altres, acull el conegut laboratori de llum Sincrotró Alba, així com empreses vinculades a la banca i el tèxtil.

Es tracta d’un sector ja previst en el Pla General Metropolità (PGM) de 1976 com una nova centralitat metropolitana, amb una superfície de més de 407 hectàrees, i que es va executar gran part en la primera fase de les obres d’urbanització, com la ampliació de la carretera BV-1413 que connecta amb Sant Cugat.

La previsió és que en aquest espai s’instal·lin empreses i es construeixin un total de 5.377 habitatges, dels quals 2.843 seran lliures i 2.534 comptaran amb un règim de protecció oficial.

La superfície comercial s’ha reduït considerablement respecte a l’PDU anterior, i se situa a la banda de l’estació d’ADIF, Cerdanyola Universitat, i els baixos dels edificis d’habitatges dels carrers principals.

Pel que fa a les zones d’activitat econòmica, amb 1,5 milions de metres quadrats de sostre, es reorganitzen dins de l’àmbit per disposar-les en illes de mida mitjana en comptes d’en macroilles.

El Pla preveu un sistema d’espais lliures de 178 hectàrees, incloent els espais fluvials, amb diferents escales, diferenciant el parc-corredor de Can Fatjó, d’importància metropolitana, de la xarxa d’espais verds mitjans entre Can Fatjó i Can Planes.

El PDU ha estat sotmès a un procés de participació ciutadana, que ha servit per recopilar la posició del territori, i ara, un cop aprovat inicialment, s’exposarà a informació pública durant 45 dies.

Font: EFE/La Vanguardia

Read Full Post »