Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘PDU de Cerdanyola’

La Comissió territorial d’urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona ha aprovat inicialment aquest dimecres el Pla director urbanístic (PDU) que ha d’ordenar el Centre direccional de Cerdanyola de Vallès.

L’espai implicat compta amb un entorn situat entre Cerdanyola de Vallès i Sant Cugat del Vallès que ja s’ha urbanitzat parcialment i que, entre d’altres, acull el conegut laboratori de llum Sincrotró Alba, així com empreses vinculades a la banca i el tèxtil.

Es tracta d’un sector ja previst en el Pla General Metropolità (PGM) de 1976 com una nova centralitat metropolitana, amb una superfície de més de 407 hectàrees, i que es va executar gran part en la primera fase de les obres d’urbanització, com la ampliació de la carretera BV-1413 que connecta amb Sant Cugat.

La previsió és que en aquest espai s’instal·lin empreses i es construeixin un total de 5.377 habitatges, dels quals 2.843 seran lliures i 2.534 comptaran amb un règim de protecció oficial.

La superfície comercial s’ha reduït considerablement respecte a l’PDU anterior, i se situa a la banda de l’estació d’ADIF, Cerdanyola Universitat, i els baixos dels edificis d’habitatges dels carrers principals.

Pel que fa a les zones d’activitat econòmica, amb 1,5 milions de metres quadrats de sostre, es reorganitzen dins de l’àmbit per disposar-les en illes de mida mitjana en comptes d’en macroilles.

El Pla preveu un sistema d’espais lliures de 178 hectàrees, incloent els espais fluvials, amb diferents escales, diferenciant el parc-corredor de Can Fatjó, d’importància metropolitana, de la xarxa d’espais verds mitjans entre Can Fatjó i Can Planes.

El PDU ha estat sotmès a un procés de participació ciutadana, que ha servit per recopilar la posició del territori, i ara, un cop aprovat inicialment, s’exposarà a informació pública durant 45 dies.

Font: EFE/La Vanguardia

Read Full Post »