Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Cami Antic de Sant Cugat’

🚨 El Camí Antic de Sant Cugat està afectat i les obres noves han de cedir una part del terreny a l’espai públic

Instalacions dels Pous de CASSA al Camí Antic|FOTO: BELLATERRA.CAT

Sorprèn que la Companyia Aigües de Sabadell (CASSA) no hagi cedit part del seu terreny com ha fet el veïnat que viu al Camí Antic, una vegada endarrocada la caseta coneguda com Els Pous

Vorera dels Pous de CASSA amb grava|FOTO: BELLATERRA.CAT

Read Full Post »

Ramon Andreu, president de l’EMD de Bellaterrra, va anunciar a la Junta del Veinat del passat dilluns 18 de gener, que retirà la porta i tanca de ferro instal·lada al Camí Escultor Vilanova amb el Carrer Vazquez Mella, i que es substituirà per una cadena per a poder-hi accedir públicament amb bicicletes i a peu, una vegada tancat l’expedient.

Porta i tanca de ferro del Carrer Vázquez Mella que retirarà l’EMD|BELLATERRA. CAT

Josep Maria Riba, actual president de la Unió de Veïns de Bellaterra va preguntar al respecte el per què hi ha una diferència de tracte amb el cas d’aquesta tanca i d’altres existents als espais públics de Bellaterra com per exemple al Camí Antic de Sant Cugat.

Tanca a l’espai públic del Camí Antic de Sant Cugat a Sabadell|BELLATERRA. CAT

Ramon Andreu va assegurar que demanarà a l’Ajuntament de Cerdanyola que consulti les llicències de construcció de la zona, i faci retirar les tanques si són il·legals. Segons fonts internes de l’EMD el propietaris de les cases situades al Camí Antic de Sant Cugat tenen l’obligació de construir la seva vorera corresponent.

Bellaterra.Cat ha rebut informacions de Veïns del Camí Antic de Sant Cugat i han comentat que l’espai privat cedit per l’ús públic està abandonat perquè l’Ajuntament té oblidat l’arranjament i així ningú pot fer la seva vorera. Que sovint troben brossa abocada en aquest espai públic i que ningú retira com hauria ser obligació de les administracions públiques locals.

Read Full Post »

“Amb la propera normativa de l’11 del mes de maig, trams de la BV-1414 a 20 km hora, així com el Camí Antic, Pin i Soler i la resta de carrers de Bellaterra”

Límits a la velocitat.  Fins al proper 11 de maig s’haurà d’esperar perquè entri en vigor la qual el director de la DGT, Pere Navarro, considera la “gran mesura” per evitar el trànsit innecessari a les ciutats: la limitació de la velocitat a la qual poden circular  els vehicles en determinades zones urbanes.

Bellaterra a 20 i 30 km hora l’11 de maig de 2021

La nova regulació redueix a 30 quilòmetres per hora la velocitat màxima a la qual es pot circular en els carrers amb un sol carril per cada sentit de la marxa (sempre i quan existeixin voreres fetes), i a 20 quilòmetres per hora a les vies que disposin d’una plataforma única de calçada i vorera.

 Només es mantindrà el límit actual de 50 quilòmetres per hora a les vies que tinguin dos o més carrils per sentit de circulació, i no és el cas de la carretera BV-1414 que travessa el poble de Bellaterra, quan molts trams s’hauran de limitar a 20 km hora per manca de voreres. Caldrà saber les mides al Camí Antic de Sant Cugat, que peca de voreres i seguretat.

Senyal V-16 per substituir els triangles.  La DGT també treballarà durant aquest any en el desenvolupament d’un reial decret que reguli les condicions en què es realitzen les funcions dels serveis d’auxili en carretera.  A més de mesures per millorar les condicions de seguretat en què els professionals presten servei, el titular d’Interior va qualificar de “imminent” l’aprovació del senyal V-16 com a alternativa als triangles que cal utilitzar davant de qualsevol incidència que provoca la parada  a la carretera.  Segons la seva opinió, aquesta nova senyal donarà millor resposta a el risc d’atropellament que suposa baixar de el vehicle per col·locar els triangles

Nova llei de trànsit.  També està previst que durant 2021 es dugui a terme la tramitació parlamentària de la nova llei de trànsit.  L’avantprojecte aprovat pel Govern preveu reformar el carnet per punts per penalitzar més els comportaments que generen més risc.  Així, l’esborrany augmenta de tres a sis els punts a detreure de l’carnet per conduir “subjectant el mòbil amb una mà” i també s’eleven de tres a quatre els punts a detreure per no utilitzar o fer-ho de forma incorrecta el cinturó de seguretat,  els sistemes de retenció infantil, el casc i altres elements de protecció.

Read Full Post »

El Govern redueix a 30 km / h el límit de velocitat als carrers d’un únic carril per sentit de circulació

“La Diputació tindrà força feina per actualitzar la seva BV-1414 i l’EMD de Bellaterra la resta de carrers”

Trams de la BV-1414 al seu pas per Bellaterra, sense diferència d’alçada entre calçada i vorera (20 km h.) |BELLATERRA. CAT

La mesura també afectarà a aquelles vies amb d’un sol sentit

A Bellaterra, aquests carrers suposen la majoria de les vies del poble.

A més, s’endureixen sancions com anar amb el mòbil (sis punts)

El Govern ha aprovat aquest dimarts, en Consell de Ministres, un reial decret que redueix el límit genèric de 50 a 30 km / h als carrers d’un sol carril o d’un únic carril per sentit de circulació, que són la majoria en les ciutats espanyoles (per exemple, el 80% de les vies a Madrid). Aquest Reial decret veu la llum després que la Direcció General de Trànsit (DGT) comencés a treballar fa gairebé dos anys en aquesta mesura, que suposa una reforma considerable de el Reglament General de Circulació. Així mateix, i amb una altra sèrie de mesures decretades, no entrarà en vigor fins d’aquí a sis mesos.

Carrer Pérez Moya de Bellaterra sense alçada entre calçada i vorera |BELLATERRA. CAT

Modificació més que important a la DGT que durant els últims mesos havia tingut el decret hibernat al Ministeri d’el Interior perquè el Govern va estar l’any passat en funcions durant vuit mesos -període en el qual el Consell de Ministres només va poder despatxar assumptes ordinaris, la crisi de l’coronavirus ha retardat l’aprovació de temes aliens a eliminar l’expansió de l’covid-19 i quedava pendent l’informe preceptiu de el Consell d’Estat.

Carrer Casas i Amigó sense alçada entre vorera i calçada [20 km h) |BELLATERRA. CAT

La DGT farà retocs a les etiquetes dels cotxes i introduirà alguna nova

El text fixa 3 límits genèrics de velocitat a les vies urbanes (actualment n’hi ha un i és de 50 km / h): 20 km / h per als carrers de plataforma única de calçada i vorera, 30 km / h per a les d’un únic carril per sentit de circulació i 50 km / h per a les de dos o més carrils per sentit (en aquest últim cas, 40 km / h per als vehicles amb mercaderies perilloses) i per a les travessies. Els carrils bus o reservats per a taxis o altres usuaris no compten en aquestes limitacions genèriques.

Camí Antic de Sant Cugat de Bellaterra sense alçada entre calçada i vorera |BELLATERRA. CAT

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comentat després de la seva aprovació que aquest decret “millora la circulació a les ciutats”. “Rebaixar la velocitat de 50 a 30 km / h disminueix 5 vegades el risc de morir com a conseqüència d’un atropellament, i no impedeix la fluïdesa de la circulació”, ha recordat Marlaska.

El ministre ja va recordar en els últims dies que l’any passat es va reduir el límit de 100 a 90 km / h per a totes les carreteres convencionals (és a dir, d’un carril per sentit i sense separació física entre tots dos), el que ha ajudat a que s’hagi reduït “d’una manera substancial” el nombre de víctimes mortals i de ferits greus.

Aninguda Bertomeu de Bellaterra sense alçada entre calçada i vorera |BELLATERRA. CAT

Canvis en les sancions per punts

Al costat d’aquesta modificació en el límit de velocitat en ciutats, el Consell de Ministres també ha aprovat diversos canvis en les sancions de l’carnet per punts. Entre elles, l’ús del mòbil passa a estar multat amb sis punts (pels tres actuals), no portar el cinturó tindrà una pena de quatre punts (respecte a tres) i tenir un sistema de detenció de radars serà sancionat amb tres punts.

Km3 carretera BV-1414 sense alçada entre calçada i vorera||BELLATERRA. CAT

En un altre ordre de coses, s’inclou la possibilitat de recuperar 2 punts per la realització dels cursos de conducció segura certificats per la Direcció General de Trànsit. “Una ordre ministerial desenvoluparà els requisits necessaris i les condicions que han de complir”, ha detallat la DGT.

A més, la reforma unifica en dos anys el termini que haurà de transcórrer sense cometre infraccions per recuperar el saldo inicial de punts, període que ara varia en funció de la gravetat de la infracció comesa.

Read Full Post »

L’EMD haurà de canviar les senyals de trànsit de la BV-1414, Camí Antic de Sant Cugat, etc., perquè tal com obliga la llei té molt trams sense diferència d’alçada entre vorera i calçada

El govern espanyol ha aprovat un paquet de reformes per modificar el límit de velocitat de circulació dins de la ciutat.

L’executiu ha donat llum verda a un decret per rebaixar a 30 km/h el límit de velocitat en tots els carrers d’un únic carril per sentit de circulació dins de les ciutats, mentre que la limitació serà de 20 km/ a les vies que no hi hagi diferència d’alçada entre calçada i vorera.

Les vies de dos o més carrils per sentit el límit serà de 50 km/h., però no és el cas de Bellaterra.

Aquests canvis s’aplicaran sis mesos després de ser publicats al BOE.

D’altra banda, el govern espanyol també ha modificat el sistema de punts del carnet de conduir, i l’ús del mòbil durant la conducció serà penada amb sis punts menys, el doble dels actuals.

Read Full Post »

El Camí Antic de Sant Cugat de Bellaterra té una llargada de 800 metres, comença a la rotonda de l’Avinguda de la Generalitat de Sant Cugat (Km0 de Bellaterra) amb la ciutat de Sant Cugat, just iniciant el barri de Terranova de Bellaterra, i tocant el clot de Can Fatjó dels Aurons.

Placa del Camí Antic de Sant Cugat a Sabadell|ARXIU BELLATERRA. CAT

Sant Cugat del Vallès

Cap al segle IV, en el lloc on avui es troba el monestir de Sant Cugat de Vallès, ja es trobava una fortalesa romana, posteriorment coneguda com Castrum Octavianum, que protegia l’encreuament de la Via Augusta amb la via d’Egara (Terrassa) a Barcino (Barcelona).

La tradició cristiana situa en aquest lloc on, l’any 313 va ser martiritzat Cucuphas (Cucufato, Cugat en català), vingut d’Àfrica per predicar la fe cristiana en territori romà. La construcció de el monestir al segle IXcontribuyó a el creixement de la vila durant l’edat mitjana. A principis de segle XX, l’arribada dels ferrocarrils de Catalunya (el 1917) va induir que el poble canviés el seu caràcter rural per un més urbà i estival, amb la creació de diversos nuclis de cases d’estiueig. Durant la República, entre 1936 i 1939 el nom oficial de la població va ser Pins de l’Vallès.

Després de la Transició espanyola, el municipi va acollir diverses institucions importants, com els estudis de Televisió Espanyola a Catalunya, la seu de l’C.A.R. (Centre d’Alt Rendiment), en el qual s’entrenen esportistes d’elit, i la seu de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Com altres poblacions de Catalunya, Sant Cugat de Vallès té una penya de castellers propis de la ciutat, a els Gausacs.

Planol oficial de Bellaterra|CEDIT PEL GOVERN MUNICIPAL DE L’EMD

Read Full Post »