Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 13/01/2020

“Més del 60% de la comunitat utilitza el transport públic per desplaçar-se fins al Campus de Bellaterra”

El 64,3% de la comunitat universitària utilitza el transport públic per desplaçar-se fins la UAB, una xifra amb la qual s’arriba al punt més alt dels darrers gairebé 20 anys analitzats (segons l’Enquesta d’Hàbits de Mobilitat de la UAB, que ha publicat recentment la seva desena edició). Els FGC són els més usats (el 33,9%), i també els més ben valorats pels usuaris (amb una nota de 7,8). Alhora es constata que l’ús del cotxe segueix una tendència a la baixa.

Al 2001 el 43,4% de la comunitat universitària utilitzava el vehicle privat per venir a la universitat mentre que actualment només ho fa el 29%%.
L’Enquesta d’Hàbits de Mobilitat de la UAB 2019 –que es realitza periòdicament cada dos anys des del 2001 i que s’ha fet a una mostra de 4.241 persones sobre un univers de 38.433 persones- constata que el transport públic és l’opció majoritària per desplaçar-se a la UAB, i arriba ara al seu punt àlgid d’entre els darrers gairebé 20 anys analitzats. Avui dia és el 64,3% de la comunitat la que utilitza el transport públic: el més usat són els FGC (33,9%), seguit de la RENFE (19,4%) i de l’autobús (11,1%).

Des del 2006 -en el que l’utilitzava un 53,1% de la comunitat-, s’observa un augment continuat del transport públic. S’ha mantingut estable l’ús de FGC al llarg dels darrers gairebé 20 anys (d’entre 32 i 36%), mentres que el de RENFE s’ha gairebé doblat, passant de l’11,6% al 2001 al 19,4% que l’utilitza al 2019. Un dels transports públics que més augmenta respecte la darrera enquesta, la del 2017, és l’autobús interurbà, que passa del 8,6% a l’11,1%.

Els FGC, el més ben valorat

Els FGC són, segons les persones usuàries, el transport més ben valorat (7,8) seguit del bus interurbà (6,5) i de RENFE (5,2), en una escala del 0 al 10. El 29,0% de la comunitat opta pel transport privat, i el restant 6,7% ve en mitjans actius, caminant o en bicicleta

Dels que utilitzen el transport privat, majoritàriament utilitzen el cotxe en solitari (19,1%), mentre que el cotxe amb acompanyants només és el 8,4% del total. L’índex d’ocupació del vehicle és d’1,30 persones per vehicle. El 47,1% dels que trien vehicle privat com a mode de transport per accedir a la UAB ho fa en cotxe de gasolina i el 41,2%, de dièsel, invertint-se les proporcions respecte el 2017.

Disminueix la tinença de cotxe i del carnet de conduir

Una altra dada destacable és que del 29% de la comunitat que usa el cotxe, es pot veure una clara tendència a la baixa des del 2006, quan l’ús d’aquest vehicle era del 41,1%. Cal afegir que la tinença de carnet de conduir cotxe ha disminuït lleugera però consecutivament des de l’any 2009, en que els que tenien carnet de conduir cotxe eren el 72,5% mentre que ara són només el 63%. Alhora s’observa una reducció important en la tinença de cotxe per part dels estudiants de grau els darrers anys: del 46,7% l’any 2009 al 34,6% el 2019.

Augment considerable de la T-Jove

L’ abonament T-Jove és l’opció més freqüent (65%) d’entre els que opten pel tranport públic, seguit a molta distància de la T-10 (17,4%). S’observa com augmenta de manera important l’ús de la T-Jove en aquests darrers anys (del 10,3% el 2006 es passa al 65% actual).

El 62,8% de la comunitat universitària declara que voldria arribar a la UAB en un mitjà de transport diferent del que utilitza en l’actualitat. Entre els que els hi agradaria canviar, l’opció més freqüent és que es desitgi passar del transport públic al privat, i d’entre aquests, els arguments principals se centren en l’estalvi de temps que el suposaria aquest canvi i la comoditat que comportaria. Mentre que els arguments de les persones que utilitzen el transport privat i voldrien passar a públic són, principalment, econòmic; seguits de comoditat.

Més d’una quarta part (26,1%) de la població que forma la comunitat universitària al campus UAB resideix a Barcelona ciutat, seguida de Cerdanyola (13%), Sabadell (8,9%) i Terrassa (6,3%).

L’enquesta, que s’ha fet a una mostra de 4.241 persones sobre un univers de 38.433 persones, porta ja 10 edicions i la realitza la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat de la UAB en col·laboració amb el Grup d’Estudis de Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT) de la UAB.

Read Full Post »