Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Àngel Vázquez i García’

“En el nostre cas volem uns carrers que no recordin una dictadura franquista que durant 40 anys va existir en aquest país. És una qüestió de llibertat, de democràcia i de justícia reparativa i, per aquests motius, estem a favor de realitzar els canvis que aquesta llei 20/22 de 19/10 sobre la Memòria Històrica i Democràtica ens indica i obliga. A partir d’aquí caldria estudiar detingudament cas per cas i valorar-ho”.

Àngel Vázquez i Garcia|CEDIDA

FRANCESC PÉREZ TORRES| Bellaterra| 20 de maig de 2023

Per què us heu plantejat presentar-vos candidat a la Presidència amb el vostre partit PSC?

Per fer Bellaterra. Fer Bellaterra a Cerdanyola i a on calgui, però sobretot fer Bellaterra a la mateixa Bellaterra ja que fa molts anys que l’equip de govern actual de l’EMD no fa res per ella. El PSC ha pres la decisió d’apostar per Bellaterra, d’apostar per crear una nova manera d’entendre l’encaix de Bellaterra amb Cerdanyola i d’apostar perquè Bellaterra modernitzi les seves estructures i exploti les seves competències. Per tot plegat i perquè crec que un PSC a l’EMD seria beneficiós per Bellaterra vaig decidir ser el candidat, en aquest cas independent, del PSC a Bellaterra.

Quina nota (de l’1 al 10) posaríeu als 13 anys de gestió política del partit polític Gent per Bellaterra i Ramon Andreu gestionant l’EMD de Bellaterra?

Aprecio d’en Ramon les bones intencions i la lluita per allò que ell considera que és important per Bellaterra. De totes formes, però, de bones intencions el poble no viu, i l’estat actual del poble de Bellaterra és lamentable, i ho és en tots els sentits i àmbits. La gestió política del fins ara equip de govern ha estat la d’obviar les competències assignades, fent una política de barri en cultura i una “no política” en esports i joventut mentre viu d’esquena a un dels centres de recerca i coneixement més importants d’Europa , la UAB, amb qui hauríem de tenir una relació ben diferent a la que tenim. D’altra banda, un lleuger passeig per la Bellaterra dels darrers 12 anys dibuixa una Bellaterra que ha anat perdent el verd, que està perdent part del seu nom a passes agegantades i que hem de recuperar ràpidament. Ha perdut el temps en temes que s’escapen de la seva esfera de decisió, com l’annexió a Sant Cugat, i ara basa tota la seva política en això, en cercar enemics sobre qui penjar la seva inoperància. Suspès i lluny, fins i tot, del 4.

Què opineu de no veure cap dona candidata a la presidència de l’EMD de Bellaterra i sí 3 alcaldables a Cerdanyola pel 28M?

Doncs és un fet important i significatiu en el que cal aprofondir. Està la cultura política masculinitzada? ¿Mantenim actituds i estereotips de gènere que ens fan considerar que les dones no són adequades per a liderar o els atribuim rols específics més enllà del lideratge polític? Són preguntes que ens hem de fer a nivell global, doncs aquesta situació és un problem persistent en moltes democràcies i que es fan extensives, també, al cas de Bellaterra.

Quines són les vostres propostes més importants per millorar el poble de Bellaterra?

En quant a aquelles competències assignades per conveni sobre les que tenim potestat plena jo crec que la més important és l’elaboració d’un Pla Integral d’Enjardinament que permeti recuperar la Bellaterra verda, aquella ciutat-jardí amb la que quasi fa 100 anys tothom somiava. Aquella Bellaterra s’ha anat perdent i l’hem de recuperar. Necessitem un Pla Integral que estudii a fons l’estat actual de l’arbrat bellaterrenc, que planifiqui i agendi les accions a dur a terme i que realitzi una gestió de l’aigua de forma coherent i adaptada a la situació actual. I tot, començant immediatament, sense dilatar-ho en el temps.
D’altra banda, encetar una política cultural que potencïi les institucions existents i en crei unes altres, tot plegat mentre dotem al poble d’un catàleg d’activitats culturals molt més ampli i creem l’arxiu, documental i oral, de la història de Bellaterra.
Els grans oblidats, els joves, han de ser l’empenta de Bellaterra en aquest proper mandat. Hem de pensar en ells, doncs fins ara no s’ha fet. Els hi hem de donar veu a través d’un Consell de Joventut i hem d’escoltar-los i tenir-los molt en compte en un moment on conceptes com assetjaments, tasa de suicidis i salut mental està en boca de tots però des de l’EMD no s’ha fet absolutament res.
En esport hem de modernitzar la zona del Turó i hem de cercar altres espais que permetin la creació d’equips bellaterrencs en disciplines diverses i adaptar-nos a les nostres fortaleses del territori per crear circuits de cross, senderisme, MTB… I en relacions institucionals, com dèiem abans, treballar la que hauria de ser una nova època amb la UAB, una època de col·laboració i entesa.
En els àmbits que no depenen exclusivament de nosaltres, l’objectiu principal ha de ser el de solucionar el més aviat possible el dèficit històric existent en matèria d’enllumenat i via pública així com buscar de la mà d’experts la manera de pacificar les vies més conflictives del poble. La seguretat, importantíssima, amb més presència policial nocturna i més càmeres de vigilància; obrir taula de diàleg amb els comerços de Bellaterra per tal de poder promocionar i col·laborar amb el seu creixement; seguir insistint al Servei de Salut sobre la necessitat d’un dispensari…hi ha tantes coses a fer que inclús prioritzar, degut a la urgència de tot plegat, es fa difícil. Temes com la zona-30 fins a l’extrem del barri de Can Domènec, la cerca d’espais per a la construcció de nous parcs infantils i refugis climàtics, treballar la mobilitat interna a Bellaterra, treballar la participació activa de la gent gran a la vida social i política diària…tots estan també a l’agenda de treball i tots, la veritat, són importants i també urgents.

Què penseu sobre les 5 competències que l’EMD té signades amb Cerdanyola?

Ordenació del trànsit.

No és fàcil. Bellaterra té una estructura complicada que fa difícil regular el trànsit d’una manera eficaç i això dificulta notablement qualsevol acció. No per això, però, és un tema que s’hagi de deixar al calaix de l’oblit, ans al contrari, doncs és un dels problemes greus del poble. Consultarem experts i tècnics perquè plantegin totes les opcions possibles per millorar aquest trànsit i es prendran les decisions oportunes i amb caràcter d’urgència.

Cultura i esport

Tenim cultura de barri, no de poble, i no tenim esport. Ambdues competències, també com tot allò relacionat amb la joventut, han estat ningunejades per l’equip de govern en els 12 anys que porten a la presidència. No hi ha vida cultural ni esportiva a Bellaterra i la joventut ha perdut tota implicació amb el poble. S’ha de revitalitzar tot plegat i s’ha de recuperar la participació del jovent amb les activitats i decisions que es prenen, els hem de fer partíceps. Més enllà del que deia a la pregunta anterior, s’ha de fer una planificació acurada i sincera en tots aquests àmbits i desenvolupar-la plenament.

Manteniment de carrers:

Senzillament, inexistent.

-Manteniment d’espais verds

Defectuós. Google Maps opció “capes” i visió històrica per veure com eren els espais verds a Bellaterra al 2010 i com estan ara. Denigrant. Disminució notable de l’arbrat, aparició d’espècies invasores, arbres malalts sense tractament, podes (sí, he dit podes) lamentables que han provocat la mort d’arbres, zones de manteniment zero ja totalment desquiciades i, el que és més important i perillós, zones d’alt risc d’incendi sense netejar l’actuació sobre les quals caldrà prioritzar l’endemà que el nou president assomeixi les tasques.

Reserves d’espais públics:

Penseu que totes les candidatures que es presenten el 28M a Bellaterra i Cerdanyola haurien d’aplicar i complir la vigent Llei 20/2022 de 19 d’octubre BOE Memòria Històrica i Democràtica vigent, i eliminar els noms del nomenclator de Bellaterra que encara conserven referències de persones de la Dictadura franquista?

Sí, evidentment. En el nostre cas volem uns carrers que no recordin una dictadura franquista que durant 40 anys va existir en aquest país. És una qüestió de llibertat, de democràcia i de justícia reparativa i, per aquests motius, estem a favor de realitzar els canvis que aquesta llei 20/22 de 19/10 sobre la Memòria Històrica i Democràtica ens indica i obliga. A partir d’aquí caldria estudiar detingudament cas per cas i valorar-ho.

Què opineu que a Bellaterra, dels 100 carrers només tinguem el d’una dona, el de Mercè Rodoreda. Quina és la vostra proposta i noms nous per aportar?

Doncs que és trist i lamentable, la veritat. Trist i representatiu d’una societat masclista i patriarcal que molts pretenem canviar. No és sobre ideologia que parlem, és sobre principis i sobre igualtat.
No tenim una proposta de noms a la butxaca però és clar que qualsevol opció de canvi del nomenclàtor ha de passar per la participació del veïnat que, a banda de presentar propostes, haurà de valorar si val la pena realitzar canvis a carrers que ja existeixen o, en qualsevol cas, reservar aquests noms per a zones on puguin nèixer nous carrers o espais.

Sou partidari de canviar la seu de l’EMD al local més cèntric i accessible pel veïnat, que en el seu dia va donar la direcció del Club Bellaterra

Doncs és una opció a plantejar-se molt seriosament atès que una EMD al centre del poble seria més accesible i propera al veïnat. De totes formes, però, s’hauria de mirar si aquest espai que es proposa té les infraestructures i característiques que es necessiten i valorar amb més detall els pros i els contres del canvi.

Penseu que els canvis i millores de Bellaterra s’haurien de consultar democràticament al poble o preferiu deixa-ho en mans dels polítics per majoria?

Crec que la participació ciutadana ha d’anar in crescendo, sí. Hem de crear instruments perquè els ciutadans s’impliquin d’una manera més activa en algunes de les decisions a prendre, donant-los l’oportunitat de contribuir en la presa decisions. No només opinar, sinó tenir capacitat d’influir en les decisions que els afecten. Aquest fet, sense cap mena de dubte, és un component essencial d’una societat democràtica que afavoreix la transparència, la responsabilitat i la inclusió.

Què opineu de la no recuperació dels carrers del poble tancats i barrats que aparèixen al plànol oficial de Bellaterra?

Desconec el tema i el poc que he llegit ho he llegit a Bellaterra.Cat. Vaig llegir sobre la recuperació del camí de l’escultor Vilanova i, si no vaig errat, encara queda pendent el del passatge Noucreus. Evidentment, si és un espai públic del poble de Bellaterra i està tancat i barrat és un espai que s’haurà de recuperar com més aviat millor.

Quantes legislatures penseu que un president o presidenta hauria d’escalfar la cadira de l’EMD de Bellaterrra o Ajuntament?

Allò que vulgarment coneixem com a “escalfar cadira” no ho hauria de fer ni 5 minuts i menys a una Bellaterra amb tanta feina per fer.
En quant a si hem de limitar o no els mandats és l’etern debat, un debat que es sustenta en qualsevol cas amb arguments ferms. D’una banda és evident que la limitació de mandats permet la rotació de càrrecs públics, fet que afavoreix la renovació política i redueix considerablement el risc de corrupció. D’altra banda, però, també xoca amb el fet que priva els ciutadans de la llibertat de reelegir a un polític i que pot interrompre la continuïtat de certs projectes a llarg termini. Personalment crec que entre dos i tres mandats podria ser un límit més que raonable i suficient.
Sigui com sigui, i amb la decisió final de la població de Bellaterra, el que sí entenc és que l’actual és un govern esgotat i sense projectes, motiu més que suficient per votar un canvi com el que el PSC vol liderar.

Read Full Post »