Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Bellaterra poble 30’

Bellaterra té vàries vies d’un sol carril per sentit, com és la BV1414 (Avingudes de Bellaterra, Viza, Bertomeu, Viza, Film i Sabadell), Camí Antic i Pin i Soler, i molts trams sense voreres|DGT

Disminuir la sinistralitat dels usuaris vulnerables a les vies urbanes és l’objectiu principal dels nous límits de velocitat per a les ciutats que arriben a partir de l’11 de maig de 2021. Des d’aquesta data, a les vies on no hi ha diferència d’alçada entre la  calçada i la vorera, la velocitat màxima permesa és de 20 km / h.  A les aquelles d’un sol carril per sentit, 30 km / h i, quan hi ha dos o més carrils per sentit, 50 km / h.

Read Full Post »

L’EMD de Bellaterra ja ha instal·lat les senyals a 30 km hora a tot el poble. Resta pendent actualitzar-les a 20 km hora als trams que no hi han voreres, i que segueixen sent un perill d”accidents pels vianants, com són parts importants de la BV-1414, Camí Antic de Sant Cugat a Sabadell, etc., Després de 4 dies d’entrar en vigor la nova normativa, la Diputació (titular de la BV-1414), segueix sense fer els deures i aquesta avinguda de 6 noms: Bellaterra, Viza, Bertomeu, Marcet, Film i Sabadell, segueixen amb senyals de 50 km hora.

Read Full Post »

L’EMD de Bellaterra i l’Ajuntament de Cerdanyola han fet feina actualitzant les noves senyals de limitació de velocitat, però la Diputació de Barcelona segueix sense modificar les senyals de la BV-1414, de la cual és titular.

Bellaterra poble 30 |BELLATERRA.CAT

Segons la nova normativa de la DGT -que va entrar en vigor l’onze de maig-, les vies amb menys de dos carrils per sentit, no podran circular a més va de 30 km hora, i sense voreres a 20 km hora. Bellaterra té un problema històric de manca de voreres, i la majoria són molt estretes i plenes de fanals, postes de llum i telèfon, el que fa molt perillós que el veïnat pugui passejar amb carret de compra o cotxets de bebès.

Cerdanyola Ciutat 30|BELLATERRA.CAT

La Diputació de Barcelona, titular de la BV-1414 té molts deures pendents de fer a Bellaterra, com és tota l’actualització de senyal de trànsit que han de limitar-se a 30 km hora, així com reparar la senyalització horitzontal, passos de vianants que no compleixen la normativa de la DGT, i instal·lar mobiliari urbà, com per exemple bancs perquè el veïnat pugui descansar al llarg de les 6 avingudes (Bellaterra, Viza, Bertomeu, Marcet, Film i Sabadell).

Senyal de 50 a la BV-1414 al seu pas per Bellaterra, sense actualitzar per la Diputació de Barcelona|BELLATERRA.CAT

Read Full Post »

La majoria dels carrers de Bellaterra no compleixen les normatives de la DGT, però el govern de l’EMD i la Diputació no els repara per aportar més seguretat i eliminar perills d’accidents

Avingudes dels 6 noms de Bellaterra (BV-1414 de la Diputació), sense canviar el límit de velocitat oficial|BELLATERRA.CAT

Vorera inexistent a la curva del km 3 de la BV-1414 (Avinguda de Bertomeu), ara la normativa de la DGT obliga a un límit de velocitat de 20 km hora. La Diputació de Barcelona no pot obviar aquest perill històric sense reparar.

Deixadesa de la senyalització horitzontal a càrrec de l’EMD|BELLATERRA.CAT

Després de molts anys els passos de vianants de Bellaterra no s’han actualitzat segons les normes vigents, ni els carrers amb carrils de doble sentit estàn senyalitzats horitzontalment, tot un perill per la seguretat del veïnat.

Carrer Mestre Nicolau sense canviar el límit de velocitat oficial ni la senyalització horitzontal que separi els carrils|BELLATERRA.CAT

Sorprèn que la senyal vertical que anuncia el pas de vianants estigui instal·lada després de la senyal horitzontal, una anormalitats més a l’espai públic de Bellaterra a càrrec de l’EMD.

Deixadesa d’un pas de vianants de Bellaterra amb senyal vertical i horitzontal sense complir les normatives de la DGT|BELLATERRA.CAT

Sorprèn que el Camí Antic i Pin i Soler, dos de les vies amb més trànsit de Bellaterra, no tinguin senyalització horitzontal per separar els carrils de doble circulació, el que és una mostra més de la deixadesa del govern de l’EMD de Bellaterra, responsable de l’espai públic des de l’any 2010.

Read Full Post »

Cal recordar que els trams de Bellaterra sense voreres la velocitat s’ha de limitar a 20 km hora, com és el cas de la BV-1414, Camí Antic de Sant Cugat a Sabadell, etc.,

Una creació de Bellaterra.cat

Avui 11 de maig ha entrat en vigor els nous límits de velocitat en zona urbana. El canvi en el Reglament general de circulació es va aprovar el mes de novembre passat i les administracions locals han tingut mig any per fer les adaptacions corresponents tant en les infraestructures com en la senyalització.

D’aquesta manera, si fins ara als carrers de pobles i ciutats es podia circular, com a norma general, a 50 km/h, a partir de l’11 de maig les velocitats màximes permeses són aquestes:

Així doncs, la reforma implanta una velocitat genèrica a 30 km/h en zona urbana, ja que els carrers amb un carril per sentit de circulació són majoritaris. I és que, segons dades de la Direcció General de Tràfic de l’Estat (DGT), les artèries principals de dos o més carrils o els anells perimetrals suposen només un 20% de les vies urbanes, tot i que suporten el 80% del trànsit.

I per què a 30 km/hora?

Tots sabem que la reducció de la velocitat té un impacte significatiu en la sinistralitat, tant pel que fa al nombre d’accidents com en la gravetat de les lesions de les persones que els pateixen, i això és especialment rellevant dins de població, on la gran majoria de víctimes són usuaris vulnerables, això és, vianants, ciclistes, conductors de VMP i motoristes.

El fet de fixar el límit a 30 km/h, segons la DGT, redueix en un 80% el perill de morir atropellat, ja que si un vehicle que circula a aquesta velocitat impacta contra un vianant, el risc que la persona mori és del 10%, mentre que si el mateix vehicle va a 50 km/h el risc s’eleva fins al 90%.

Amb el nou límit es redueix a la meitat la distància necessària per aturar el vehicle, cosa que comporta més seguretat viària. Així mateix, la reducció de la velocitat també té altres efectes: menys soroll ambiental, nivells de contaminació més baixos i menys congestió, així com un millora de la convivència entre els diferents usuaris i el foment de l’ús de mitjans de transport més actius i saludables.

Barcelona i Lleida

A Catalunya, algunes poblacions com Barcelona i Lleida s’han avançat en la implantació de la nova normativa estatal. La capital catalana ja té establerta des de fa anys la reducció del límit màxim de velocitat a 30 km/h a les zones 30 o als carrers amb un únic carril de circulació (o un carril per sentit en aquells casos en què aquestes vies disposen de doble sentit de circulació).

Des de l’1 de març la reducció de la velocitat s’ha estès a totes les vies secundàries de la ciutat, fet que suposa un 68% de la xarxa viària barcelonina, i està previst que a finals del 2021 les vies de circulació amb límit 30 sumin 212 quilòmetres, és a dir el 75% del total de vies.

A Lleida el canvi es va fer efectiu el 30 d’octubre, quan el 87% dels carrers, això és tots els que no són vies principals, van passar a ser zona 30.

Campanya #love30

La reducció de la velocitat a les ciutats a 30 km/h també és l’eix de la VI Setmana Mundial de les Nacions Unides per a la Seguretat Viària, que se celebrarà del 17 al 23 de maig. Per això s’ha posat en marxa una campanya que té per lema #love30 amb la qual es vol promoure que s’estableixin límits de velocitat baixos als carrers de tot el món per tal que siguin espais saludables, ecològics i adequats per conviure.

Font, Trànsit, Gencat,

Read Full Post »