Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 13/08/2021

Francisco Pérez SL de Cerdanyola, (experts en instal·lacions per la llar), ens recomana aquest article per conèixer el nostre quadre elèctric de casa nostra de Bellaterra

Cuadre elèctric d’una casa de Bellaterra amb interruptor de control de potència (ICP) instal·lat ara el mes d’agost per l’expert Francisco Pérez de Cerdanyola| BELLATERRA CAT

El fet de conèixer la funció exacta de cada interruptor del quadre elèctric t’ajudarà a esbrinar per què t’has quedat sense llum i podràs evitar problemes més importants.

Es tracta del panell de comandaments de l’electricitat de casa teva i, normalment, es troba prop de la porta. Tot seguit desxifrarem els misteris d’aquest dispositiu del qual en depèn tota la teva llum.

Tot i que, col·loquialment, tots l’anomenem quadre elèctric, la seva denominació tècnica és quadre general de comandament i protecció. I és que aquestes en són precisament les funcions: controlar la instal·lació elèctrica i protegir persones i aparells connectats a la xarxa.

Diferents parts del quadre elèctric

ICP (interruptor de control de potència)

Si el quadre elèctric tingués un cap, aquest seria l’ICP o interruptor de control de potència. Ocupa la primera posició dins del quadre elèctric, davant de l’interruptor general automàtic (IGA), al qual farem esment més endavant.

L’ICP és l’encarregat de tallar el subministrament elèctric quan la demanda de potència supera la potència contractada, o en casos de sobrecàrrega o curtcircuit, per tal d’evitar danys en la instal·lació.

En alguns casos, l’ICP està separat de la resta d’interruptors, i disposa de la seva pròpia tapa i del seu precinte (quan es tracta d’un quadre antic sense sistema de telegestió). Això n’evita la manipulació, el canvi o l’ús de ponts, perquè totes aquestes actuacions són constitutives de frau. En els comptadors nous, l’ICP es troba integrat en el quadre mateix i, per tant, no cal prendre mesures contra la seva manipulació.

“Verifica la potència que tens contractada i augmenta-la si l’ICP salta sovint.”

IGA (interruptor general automàtic)
L’interruptor general automàtic és un element que només es troba als quadres de nova instal·lació. Si el teu quadre elèctric és vell, no en tindràs. La seva funció consisteix en tallar l’electricitat de tot l’habitatge en cas de curtcircuit o excés de potència, ja sigui pel fet que hi ha molts electrodomèstics encesos o bé a causa d’un curtcircuit.

L’IGA és l’element que supervisa que no superis el màxim que suporta la instal·lació. Podries tenir contractada una potència de 10 kW, però no et servirà de res si la teva instal·lació no està preparada per suportar més de 6 kW, perquè l’IGA saltarà quan se superin els 6 kW.

“No posis en marxa molts electrodomèstics alhora i mira de comprar aparells amb una qualificació energètica elevada.”

PCS (protector contra sobretensions)

És un altre element de presència obligatòria en els quadres elèctrics de nova instal·lació per tal d’incrementar la seguretat. El protector contra sobretensions, tal i com indica el seu nom, protegeix els aparells elèctrics de la casa i n’evita els danys per sobretensions amb independència de la seva naturalesa.

Aquestes puntes de tensió es poden deure, per exemple, a la caiguda d’un llamp durant una tempesta, i poden ocasionar danys en els equips, en la instal·lació i fins i tot en les persones. En cas de sobretensió, el PCS actua com un escut i desvia el corrent a la presa de terra, evitant danys en els aparells elèctrics.

ID (interruptor diferencial)

L’interruptor diferencial és diferent a la resta de dispositius. Se’l pot reconèixer fàcilment perquè incorpora una palanca giratòria o, amb major freqüència, un polsador. Aquest element protegeix la instal·lació contra les fuites de corrent i evita que ens afecti una guspira (o quelcom pitjor) si toquem un electrodomèstic amb algun cable mal connectat. Per aquest motiu, si en algun moment salta l’ID és perquè s’ha produït una fuita de corrent a terra a causa d’alguna anomalia en la instal·lació o d’algun electrodomèstic defectuós. Per norma general, cada instal·lació elèctrica acostuma a tenir un diferencial, però en funció de les dimensions de l’immoble pot ser que n’hi hagi dos o tres per tal de controlar les diferents zones de l’habitatge.

PIA (petits interruptors de potència)

Aquests interruptors controlen per separat l’arribada d’electricitat als diversos electrodomèstics i circuits de la casa: rentadora, enllumenat, frigorífic, endolls, etc. Estan sempre junts. Com a bons germans, són inseparables, i si detecten un excés de consum en una part de l’habitatge, l’interruptor pertinent es desconnecta de forma automàtica. Així, es deixa sense electricitat la zona en qüestió, però no la resta de la llar.

Tal i com succeeix amb l’ICP i l’IGA, són interruptors magnetotèrmics i serveixen per tallar l’electricitat, de forma manual o automàtica, dels aparells específics que en depenen en cas de curtcircuit o de sobrecàrrega.

Els PIA també resulten d’utilitat en cas d’obres o de realització de tasques de manteniment, i donen l’opció de privar d’electricitat una part concreta de la instal·lació sense tenir que desconnectar tot el subministrament.

“Conserva les etiquetes que indiquen el circuit o electrodomèstic que controla cada interruptor. I si es desenganxen, substitueix-les.”

En què ens ajuda el quadre elèctric?

Com ja hauràs pogut observar, tots els interruptors, tret del diferencial, serveixen per tallar el subministrament de forma manual o automàtica en cas de produir-se un consum excessiu. D’aquesta manera, quan et quedis sense llum, el primer que hauràs de fer és verificar el quadre elèctric. En funció de l’interruptor que hagi saltat, podràs descobrir el problema i, per tant, trobar-ne la solució.

Per exemple, si ha saltat l’ICP, sabràs que ha estat per consumir massa energia de cop. Si el dispositiu que ha saltat és un PIA, podràs conèixer la zona exacta en la qual s’ha produït l’incident. Però si s’ha apagat l’ID, pots estar segur que és per un curtcircuit generat per un aparell en males condicions o per un problema en la instal·lació elèctrica.

Per determinar quin ha estat el problema, pots anar jugant amb els PIA per descobrir la zona afectada. Un cop fet això, connecta un a un els aparells fins que descobreixis quin fa saltar el diferencial.

Després, prova en l’endoll en qüestió un altre electrodomèstic per esbrinar si el problema radica en el dispositiu o bé en l’endoll mateix.

Com has pogut veure, el quadre elèctric és un element que sembla complicat, però que no ho és tant. A més, et serà molt útil a partir d’ara, perquè el seu funcionament és molt simple i força intuïtiu.

Francesc Pérez SL de Cerdanyola, experts en instalacions generals a cases de Bellaterra

Font: Endesa, Francisco Pérez SL Cerdanyola

Read Full Post »