Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘ECONÒMIA DE BUTXACA: Interruptor automàtic amb protecció combinada contra sobretensions. Combi SPU 3P+N 40A’

A Europa, 70 milions de llars no compleixen amb les normatives de seguretat elèctrica.

Una altra dada: el 50% dels accidents per incendi són ocasionats per fallades elèctriques. 

Tant si la teva llar és antiga com de nova construcció, el seu sistema elèctric pot tindre un munt de fallades que posin en risc la teva propietat i la teva vida.

Acti9 Combi SPU, interruptor automátic amb protecció combinada contra sobretensions 3P + N, 40 A

Raul Romero Ros | Un curtcircuit, un endoll sobrecarregat, un cable trencat o un interruptor automàtic vell poden ocasionar incendis i accidents.  A més, l’impacte d’un llamp prop d’un edifici o d’una línia elèctrica pot provocar una sobretensió de fins a 3.000 o 6.000 V, que pot destruir els aparells i dispositius electrònics connectats a la teva instal·lació elèctrica – si es té en compte que el 90%  dels endolls alimenten equips sensibles, el cost total estimat pot ascendir a més de 3.500 €.

El quadre elèctric, com a cor de la instal·lació elèctrica, és una peça clau en aquesta equació i, per això, és d’obligat compliment que compti amb protecció contra sobretensions.  Schneider Electric, líder en protecció magnetotèrmica, diferencial i contra sobretensions, proposa un quadre elèctric 100% segur que, a més de complir amb la normativa, garanteix la màxima continuïtat de servei de la instal·lació.  Compta amb interruptors automàtics, un innovador reconnectador diferencial i una protecció especial contra sobretensions.

Protecció contra sobretensions 100% Schneider Electric

Les sobretensions de la xarxa poden ser transitòries o permanents i estar provocades per descàrregues atmosfèriques, maniobres a la xarxa, tall de el conductor neutre, etc.  Sigui quin sigui el seu origen, el Combi SPU és un interruptor automàtic amb protecció combinada contra sobretensions, que ofereix una protecció completa dels equips elèctrics i electrònics connectats a la instal·lació elèctrica.

En una única solució, Schneider Electric ofereix 3 funcions de protecció diferents: limitador de sobretensions transitòries, bobina de protecció contra sobretensions permanents (MSU) i interruptor general automàtic (IGA).

El limitador de sobretensions transitòries (tipus 2) – que compleix amb la normativa IEC 61643-11 – protegeix el quadre elèctric contra sobretensions produïdes per causes atmosfèriques, llamps o maniobres a la xarxa, garantint, així, la continuïtat de l’servei.  A més, la bobina MSU protegeix de sobretensions provocades pels talls de neutre o avaries a la xarxa de subministrament.  Aquesta, per la seva banda, provoca el tret de l’interruptor automàtic davant sobretensions permanents de fase / neutre (pujades de tensió més de 275V) i evita que es reactivi mentre persisteixi el problema.  Finalment, el IGA, disponible de 25 a 50 A i en versió monofàsica i trifàsica, protegeix contra sobrecàrregues i curtcircuits.

La solució Combi SPU és ràpida i fàcil d’instal·lar.  A més, facilita el seu manteniment mitjançant un led lluminós i compleix amb totes les normatives vigents: REBT, ITC-23, Normes Tècniques Particulars de les Companyies Elèctriques i Reglamentacions autonòmiques.

Garantia de continuïtat del servei

La continuïtat de el servei en les instal·lacions cada vegada és més important, fins al punt que el subministrament elèctric només s’ha d’interrompre quan sigui estrictament necessari.  Situacions imprevistes com les tempestes o pertorbacions a la xarxa poden ocasionar trets intempestius de les proteccions de la instal·lació, provocant moltes molèsties i problemes greus si no hi ha ningú en aquest moment.  En aquests casos, el reconnectador diferencial XARXA (reconnexió diferencial), gràcies al seu innovador sistema de control d’aïllament, torna a posar en servei la instal·lació en condicions de seguretat òptimes.

Especialment adequat per a habitatges i segones residències, sistemes de reg, bars i restaurants o ascensors, el sistema RED supervisa l’aïllament de la instal·lació per reconectarla automàticament quan ha comprovat que el defecte ja no existeix, evitant, així, reconexiones innecessàries o perilloses.

El sistema de reconnexió XARXA, compacte i senzill d’utilitzar, compta amb contacte de senyalització configurable per conèixer a distància l’estat de l’reconnectador i senyalització local per identificar l’estat de l’reconnectador diferencial.

Seguretat, facilitat d’instal·lació i visibilitat

El quadre elèctric també incorpora els interruptors automàtics i diferencials de la gamma Acti9, que garanteixen la protecció magnetotèrmica i diferencial, faciliten la instal·lació i el manteniment i permeten estalviar espai tant en el quadre com en el lloc d’instal·lació.

El sistema modular de baixa tensió Acti9 proporciona una seguretat total, gràcies a les seves característiques VISI-SAFE i VISI-TRIP (per a una total seguretat en el funcionament i el manteniment de l’circuit, i per a la detecció ràpida d’anomalies dels interruptors automàtics),  a l’aïllament de classe 2 i als dispositius de protecció addicionals i d’alta immunitat contra fuites de terra.  A més, millora la continuïtat de el servei, en particular per a les xarxes que solen tenir pertorbacions i per a entorns contaminats;  suposa un important estalvi de cablejat i menor temps de connexió;  optimitza el temps de disseny i redueix el consum d’energia gràcies a l’funcionament biestable.

A més dels dispositius esmentats fins ara, el quadre elèctric 100% Schneider Electric pot complementar-se amb els endolls i mecanismes de la gamma New Única, que donen resposta a totes les necessitats d’instal·lació.  Es tracta d’una gamma atractiva i innovadora, que, no complicades ni costoses instal·lacions, et permetrà incorporar la domòtica a la teva llar, amb una àmplia oferta de productes tecnològicament avançats.

Els riscos de el sistema elèctric Schneider Electricgairebé mai avisen, així que en aquests casos és millor prendre un enfocament preventiu.  Recorda revisar el teu sistema elèctric, actualitzar els teus dispositius i comptar amb el quadre elèctric més segur.

Font: Schneider Electric

Read Full Post »