Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 7/04/2023

L’Ajuntament de Sabadell va aprovar el passat dimarts l’esperada Ordenança de civisme i convivència, la tramitació de la qual s’ha arrossegat durant tot el mandat per veure la llum, tot i que de forma encara inicial, en la recta final. Un cop entri en vigor, d’aquí a uns mesos, es podran sancionar amb fins a 3.000 euros tota una sèrie de conductes que es consideren contràries al bon veinatge.

Quines són? Què es preveu en cada cas? Quines alternatives a la multa hi ha? Aquí desxifrem la nova ordenança.

“La nova ordenança preveu 45 infraccions. 27 són de caràcter lleu, 15 són de caràcter greu i tres es consideren infraccions molt greus”.

Sancions molt greus: fins a 3.000 euros

Al marga de la normativa superior i abans d’arribar al que es consideren delictes, l’ordenança només contempla tres conductes que es consideren d’entrada molt greus. Ataquen minories o grups especialment protegits, com la infància, els ancians, les persones amb discapacitat o els servidors públics en exercici de les seves funcions. En aquest sentit, hi haurà sancions de fins a 3.000 euros per qui insulti, es burli, agredeixi o molesti aquests col·lectius, encara que no sigui delicte. Tindrà la mateixa sanció exhibir banderes, pancartes o proclames que atemptin contra la dignitat de les persones. Finalment, per protegir la infància, promoure el consum de prostitució prop de les escoles, els parcs, els espais culturals o esportius tindrà sanció de fins a 3.000 euros.

Sancions greus: fins a 1.500 euros

Fer pintades en un edifici protegit tindrà una sanció d’entre 751 i 1.500 euros. La mateixa sanció tindran les persones que agafin aigua “excessiva” de les fonts públiques per destinar-les al seu ús privat sempre i quan no sigui per causes de força major com una avaria. Punxar la llum o l’aigua del carrer tindrà multa d’entre 751 i 1.500 euros. Tenir conductes vandàliques, com podria ser trencar a cops bancs o papereres, té la mateixa sanció. També fer competicions d’acrobàcies o jocs amb bicicletes, patins, monopatins fora de les àrees destinades a aquest ús. El text faculta la policia a requisar els patinets, monopatins o bicicletes de forma “cautelar”.

Demanar almoïna “de forma agressiva”, utilitzant menors o discapacitats està sancionat. Entre 751 i 1.500 euros. La mateixa sanció que “promoure el consum de prostitució” i la tinença o consum de drogues a la via pública o al transport. Abandonar al carrer instruments utilitzats per al consum de drogues (si estiguéssim als anys 80 i 90 parlaríem clarament de les xeringues) té la mateixa sanció.

A partir d’aquí i encara dins les infraccions greus n’hi ha tres més generals. I més generalitzades. “Produir molèsties innecessàries” des dels habitatges tindrà sanció d’entre 751 i 1.500 euros. També incomplir els requeriments que faci l’Ajuntament per corregir les molèsties a altres veïns, i la desobediència als requeriments que faci la Policia Municipal si la infracció és greu. És a dir, tres graus. Molestar els veïns, no corregir les molèsties o no fer cas als agents de l’autoritat tindrà sanció de fins a 1.500 euros en cada cas.

Sancions d’entre 100 i 750 euros

En quant a les infraccions lleus, hi ha tota una tipologia de casos, que porten multes d’entre 100 i 750 euros. A tall d’exemple: defecar, orinar o escopir al carrer, utilitzar els bancs i seients públics per a usos diferents als previstos, malmetre els parcs, enganxar o adossar objectes als arbres (per exemple, carros de la compra), entrar a instal·lacions públiques municipals fora de l’horari (per exemple, saltar la tanca d’una escola per jugar-hi al pati), acampar, netejar animals al carrer, rentar o reparar vehicles a la via pública i les juguesques o apostes al carrer. Fer fotos o gravar algú sense consentiment té la mateixa sanció.

Pel que fa a la convivència, una conducta incívica bastant habitual és espolsar la catifa, o les estovalles, des del balcó i llençar la pols o les restes del menjar al carrer. Una altra és regar les plantes sense preocupar-se de l’aigua que cau a sota. Tindran sanció d’entre 100 i 750 euros, la mateixa que molestar el veïnat produint de forma injustificada pols, pudors o bafs. Les plantes s’han de regar entre les 10 de la nit i les 7 del matí. Els sorolls injustificats per festes, la televisió, la música alta o els electrodomèstics fora d’hores tindran multa d’entre 100 i 750 euros, especialment si es produeixen entre les 11 de la nit i les 8 del matí.

Sancions d’entre 100 i 600 euros

Mirar de forma lasciva o fer comentaris de connotació sexual tindran sancions d’entre 100 i 600 euros. El mateix que fregar el cos, per exemple al bus, contra una altra persona, arraconar-la o acostar-s’hi de forma íntima. Fins a 600 euros per masturbar-se de forma pública (fer-ho davant de menors és delicte). Idèntica sanció si es grafitegen els carrers (si l’edifici està protegit la infracció passa a ser greu).

Els botellots tindran sanció d’entre 100 i 600 euros. Si es beu alcohol a la via pública molestant el veïnat però no es fa en grup la sanció serà de 400 euros. Els agents poden requisar les begudes i si hi ha menors, ho comunicaran als seus tutors. El mateix si estan consumint porros o altres drogues: requisades i avisar els pares.

Mesures alternatives

L’ordenança preveu la “possibilitat” a acollir-se a mesures “alternatives”, el que abans es deia treballs socials o treballs a la comunitat. Sempre i quan l’administració tingui “capacitat” i “voluntat” de fer-ho. Aquesta via serà la preferent per als menors d’edat (entre 14 i 17 anys), que podran fer tallers. Les mesures alternatives valen per a les sancions lleus i greus però no per a les molt greus (les que atempten contra les minories i col·lectius d’especial protecció com discapacitats o menors).

No és definitiva

L’ordenança de civisme i convivència encara no és vigent. Es va aprovar en fase inicial el passat dimarts al ple municipal. Ara s’obre un procés d’al·legacions (poden fer-ho ciutadans a títol individual, entitats i partits polítics). Un cop s’estudiïn, i s’incorporin o es rebutgin, s’haurà d’aprovar l’ordenança de forma definitiva, de nou al ple municipal. I després estarà en vigor.

Altres normatives similars

Finalment, que ningú es pensi que defecar al carrer estava permès fins ara a Sabadell. O la pràctica del trileros. O llençar el cub amb l’aigua bruta des d’un balcó després de fregar. La nova ordenança se suma a cinc normatives municipals anteriors, que no es deroguen, i ja regulaven alguns aspectes: són les ordenances de soroll i vibracions, de protecció del Rodal, de tinença, benestar i protecció dels animals, de la neteja pública i la gestió de residus i finalment de publicitat i instal·lacions Publicitàries. En tot cas, ara es perfilen noves infraccions, se’n detallen les sancions i es donen, almenys a la pràctica, més instruments per fer-hi front.

Font: iSabadell

Read Full Post »