Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 10/10/2021

Avui dia 1 d’abril de 2021 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució ARP/905/2021, de 29 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2021 – 2022 en tot el territori de Catalunya.

Caça menor general, mitja veda i caça major

S’estableix com a període hàbil de caça menor en general del 10 d’octubre de 2021 fins al 6 de febrer de 2022 (ambdós inclosos).
La mitja veda començarà el 22 d’agost a tot el territori català, excepte a Lleida que començarà el 21 d’agost i el darrer dia de mitja veda serà el 12 de setembre.
Quadre resum caça major
La temporada general de caça major començarà el 5 de setembre i finalitzarà el 27 de març de 2022 (ambdós inclosos).

A tot Catalunya seran 4, els dies hàbils de mitja veda (22 i 29 d’agost i 5 i 12 de setembre), excepte a Lleida i la comarca del Solsonès i la Cerdanya, que seran dins d’aquest període, dijous, dissabtes, diumenges i festius.

La temporada general de caça major començarà el 5 de setembre i finalitzarà el 27 de març de 2022 (ambdós inclosos).

La tórtora a l’espera del que digui l’UE

L’aprofitament cinegètic de la tórtora (Streptopelia turtur) queda condicionat al que determini el Pla de maneig adaptatiu per a aquesta espècie que està elaborant la Unió Europea.

Pel que fa al becadell comú (Gallinago gallinago) podrà ser objecte d’aprofitament cinegètic a les Terres de l’Ebre i com a prova pilot a tres àrees privades de caça de la comarca del Baix Empordà. En aquestes àrees de Girona caldrà omplir un carnet de manera obligatòria.

Amb la finalitat de prevenir la transmissió de la tuberculosi bovina i els danys a l’agricultura, i per tal de facilitar les captures, s’eximeix a les àrees privades i locals de caça de les comarques de l’Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i La Cerdanya de l’obligació de disposar i fer ús de precintes per als exemplars de cérvol femella.

Prova pilot amb el cabirol

La caça del cabirol s’allarga fins al darrer diumenge de novembre per ambdós sexes i amb qualsevol mètode. En el marc d’un programa pilot i amb l’objecte d’estudiar formes de facilitar l’acompliment del pla d’aprofitament cinegètic del cabirol, s’eximeix a les àrees privades i locals de caça de les comarques de Lleida i a les de les comarques del Priorat i de la Conca de Barberà de Tarragona de l’obligació de disposar i fer ús de precintes per als exemplars de cabirol mascle.

Caldrà també que aquesta temporada 2021-2022, en un termini màxim de tres mesos, a comptar des de l’1 d’octubre de l’any en curs es presentin les estadístiques corresponents a la temporada de la mitja veda mitjançant un formulari que s’haurà d’enviar a la Direcció General del Departament competent en matèria d’activitats cinegètiques.

A l’enllaç teniu tota l’Ordre de Vedes Ordre_Vedes_2021_2022_Cinegeticat

Font: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Read Full Post »

“La Noguera de Rubí, pel seu gust, professionalitat i qualitat és un dels millors gardens d’Europa”

Arbre de Nadal amb esquirols al Garden La Noguera de Rubí|BELLATERRA.CAT
Centre de Nadal amb esquirols del Garden La Noguera de Rubí|BELLATERRA.CAT
Esquirols al Garden La Noguera de Rubí|BELLATERRA.CAT

GARDEN LA NOGUERA KM. 9,8, Carretera de Rubí, 08191 Rubí. 📞 935 87 20 01 http://www.lanoguera.cat

Read Full Post »

El govern municipal planteja una reducció del 20 % en l’import de la taxa als veïns de Sant Andreu amb porta a porta que facin 40 aportacions anuals de matèria orgànica

La recollida porta a porta de Bellaterra funciona força bé i el veïnat fa una gran feina sense rebre cap bonificació|BELLATERRA.CAT

Olga Borràs Boada|A partir del 2022, l’Ajuntament de Barcelona vol bonificar la taxa de residus als veïns que tinguin implantat un sistema porta a porta individualitzat, és a dir, que permeti identificar si reciclen o no. De moment, només serà possible a Sant Andreu, on les bosses tenen un codi per saber qui les llença. En canvi, a Sarrià, on fa més temps que es fa la recollida porta a porta, no es podrà fer fins que hi hagi un sistema individualitzat.

La proposta que fa el govern municipal preveu una bonificació del 20 % de la taxa de residus als veïns amb porta a porta individualitzat que facin més de 40 aportacions anuals de matèria orgànica. La xifra queda lluny del 50 % de bonificació que demanava l’oposició. Tot i això, l’Ajuntament recorda que el descompte que proposen a la taxa de residus s’hi pot afegir una altra bonificació del 14 %, si es fan 15 o més aportacions als punts verds. Per fer-ho, cal disposar de la targeta metropolitana de deixalleries.

Els canvis del porta a porta a Barcelona: bústies i contenidors intel·ligents per a l’orgànicaAbans que acabi l’any, l’Ajuntament instal·larà un centenar de bústies i contenidors perquè els veïns de Sant Andreu puguin llençar-hi l’orgànica a qualsevol moment del dia

L’anunci s’ha fet coincidint amb la reformulació del sistema de recollida porta a porta a Sant Andreu, que ha fet ajornar la segona fase prevista per al 18 d’octubre. El govern municipal inclourà aquesta bonificació de la taxa de residus a les ordenances fiscals del 2022, que s’han de negociar amb l’oposició amb la intenció d’aprovar-les definitivament abans que acabi l’any.

Recollida selectiva porta a porta dels residus a Bellaterra|BELLATERRA.CAT

Font: Betevé

Read Full Post »