Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Pensions’

– Si són més de 37 anys i tres mesos cotitzats, podrà fer-se amb 65 anys

– Les pensions mínimes contributives pujaran entre 2 i 11 euros al gener

Manifestació de pensionistes|CCMA

Després de quatre anys de negociació i gairebé una dècada de l’últim acord assolit entre els partits polítics, el Congrés dels Diputats va donar llum verda a mitjans de novembre a les recomanacions de l’Pacte de Toledo per a la reforma de el sistema públic de pensions. Un text que portarà un seguit de canvis en la jubilació a partir del pròxim any, als quals se sumaran el retard en l’edat legal de retir i un augment en el període per al càlcul de les pensions.

D’aquesta manera, els espanyols que vulguin jubilar-se en 2021 amb el 100% de la pensió hauran de tenir al menys 66 anys complerts, en virtut de la reforma de pensions del 2013, en la qual s’elevava progressivament l’edat de jubilació des dels 65 als 67 anys, en un horitzó total de 15 anys.

Aquests 66 anys serà l’edat que s’exigeixi per als que acreditin menys de 37 anys i tres mesos de cotització (enguany s’exigeixen 65 anys i deu mesos complerts per poder jubilar-se amb menys de 37 anys cotitzats). Si se superen els 37 anys i tres mesos cotitzats, els treballadors que vulguin jubilar l’any que amb el 100% de la pensió hauran de tenir 65 anys complerts.

El que no va canviar amb la reforma de 2013 és el requisit de cotització mínima per poder accedir a la pensió contributiva de jubilació, que es va mantenir en al menys 15 anys, dos dels quals han d’estar compresos en els 15 anys anteriors a la jubilació.

En qualsevol cas, l’any que el període de càlcul de les pensions puja un any respecte a 2020, des dels 23 anys actuals fins als 24 anys. Això suposa que la pensió es calcularà des de l’1 de gener a funció de les cotitzacions dels últims 24 anys. En 2022 s’elevarà a 25 anys.

Jubilació parcial

En el cas que els treballadors vulguin accedir a la jubilació parcial sense que l’empresa faci un contracte de relleu, l’edat mínima d’accés serà l’edat ordinària de jubilació que en cada cas resulti d’aplicació.

Si l’empresa fa un contracte de relleu per cobrir el temps de treball que deixa de treballar la persona que es jubila parcialment, l’edat mínima d’accés per a la jubilació parcial serà des del pròxim 1 de gener de 62 anys si es tenen cotitzats a el menys 35 anys i tres mesos, o de 63 anys en el cas que es tinguin 33 anys cotitzats.

Les pensions mínimes contributives pujaran l’any que ve aproximadament entre 2 i 11 euros a el mes amb la revalorització de l’0,9% prevista en els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per a 2021.

Pujada amb l’IPC, enduriment de la prejubilació … Pujada amb l’IPC, enduriment de la prejubilació … Acord en el Pacte de Toledo

En concret, amb la pujada de l’0,9%, l’import de la pensió mínima per als jubilats de 65 anys amb cònjuge a càrrec quedarà en 851 euros a el mes en 14 pagues (enfront dels 843,4 euros a l’mes actuals); la de sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) en 689,7 euros (683,5 euros actualment), i la de amb cònjuge no a càrrec en 654,6 euros mensuals (enfront dels 648,7 euros actuals).

Per als jubilats amb menys de 65 anys, la pensió mínima amb cònjuge a càrrec es fixa en 2021 a 797,9 euros a l’any (790,7 euros actualment); sense cònjuge a 645,3 euros mensuals (639,5 euros ara), i amb cònjuge no a càrrec en 609,9 euros mensuals (604,4 euros actualment).

Per la seva banda, la pensió màxima de jubilació se situarà l’any que en 2.707,49 euros mensuals per catorze pagues, enfront dels 2.683,34 euros a l’mes d’aquest any.

Pujada de fins a 7,2 euros a l’mes per viduïtat

Les pensions mínimes de viduïtat pujaran el 2021 entre 4,7 i 7,2 euros mensuals, depenent de les circumstàncies. En concret, la pensió mínima de viduïtat per als titulars amb càrregues familiars se situarà en 797,9 euros mensuals, en contrast amb els actuals 790,7 euros a l’mes.

En el cas de ser major de 65 anys o de tenir una discapacitat major o igual a 65% la pensió mínima de viduïtat serà de 689,7 euros mensuals, fet que suposa 6,2 euros més que ara.

Si el titular de la pensió de viduïtat té entre 60 i 64 anys, la quantia en 2021 serà de 645,3 euros mensuals (639,5 euros actualment), mentre que en el cas dels beneficiaris menors de 60 anys la prestació serà de 522,5 euros mensuals (517,8 euros aquest any).

Per la seva banda, la pensió mínima contributiva de gran invalidesa pujarà en 2021 fins als 1.276,5 euros mensuals (1.265,1 euros actualment) si es té cònjuge a càrrec, i ascendirà fins als 1.034,6 euros si no es té càrrec a l’cònjuge (unitat econòmica unipersonal), en contrast amb els 1.025,3 euros a l’mes actuals.

La pensió mínima per incapacitat absoluta o total dels titulars amb 65 anys amb cònjuge a càrrec serà el proper any de 851 euros a el mes, en contrast amb els 843,4 euros actuals, mentre que la dels que no tenen cònjuge a càrrec (unitat econòmica unipersonal) serà de 689,7 euros mensuals (683,5 euros actualment).

Orfes

En el cas de les pensions d’orfandat, l’import mínim ascendirà l’any que a 210,8 euros mensuals per beneficiari (ara són 208,9 euros), mentre que si el beneficiari té menys de 18 anys i compta amb una discapacitat superior o igual a 65% la quantia serà de 414,7 euros mensuals, gairebé quatre euros més que aquest any.

La pensió mínima a favor de familiars es situarà en 2021 en 210,8 euros mensuals, enfront dels 208,9 euros actuals, mentre que la pensió de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI) serà de 441,7 euros mensuals en el cas de vellesa, invalidesa i viduïtat (437,7 euros ara) i si concorren amb alguna pensió pública de viduïtat ascendirà a 428,7 euros a al mes (424,8 euros en l’actualitat).

Els PGE de 2021 contemplen una despesa en pensions contributives, incloent les mínimes, de 143.046.000 d’euros, fet que suposa un increment de l’3% respecte a l’exercici 2020. En aquest increment s’ha tingut en compte la revalorització de les pensions de l’0, 9%, l’increment de l’col·lectiu de pensionistes i la variació de la pensió mitjana.

Font: El Economista. CCMA

Read Full Post »

Entre les tres fórmules que el ministre de Seguretat Social ha proposat al Congrés per garantir les pensions hi ha passar als plans de pensions d’empresa la bona fiscalitat dels privats

El ministre d’Inclusió i Seguretat Social|CEDIDA

CCMA|El govern espanyol planteja 3 fórmules per garantir les pensions: endurir les jubilacions anticipades voluntàries i afavorir la fiscalitat dels plans d’empresa en detriment dels privats i incentivar els que retardin la jubilació.

El ministre d’Inclusió i Seguretat Social, José Luís Escrivá, ha comparegut aquest dijous, a la Comissió de seguiment i avaluació del Pacte de Toledo al Congrés, per anunciar aquestes mesures, amb les quals es vol fer front a l’envelliment de la població i del manteniment de la Seguretat Social en els pròxims anys.

El ministre ha defensat la solvència de la Seguretat Social assegurant que la despesa es pot controlar amb “els instruments adeqüats”.
Les pensions són un dels reptes econòmics del govern espanyol de coalició que demana als grups del Pacte de Toledo que aquestes mesures s’aprovin amb urgència.

Reduir les jubilacions anticipades

Les jubilacions anticipades voluntàries, l’any passat, van suposar el 16% del total, i des del 2014 han augmentat un 66%.
Per reduir-ne el nombre, proposa eliminar els incentius fiscals que les fan atractives.

El ministre ha explicat que es revisaran les fórmules, la forma i els elements sobre els quals es calculen les penalitzacions que s’apliquen a la quantia de la pensió quan un treballador es vol jubilar abans i de forma voluntària. Segons el ministeri, aquesta deducció és, en teoria, del 8%, però diu que, en realitat, és inferior sobretot quan s’aplica a les bases de cotització més elevades.
Escrivà considera que “hi ha marge de revisió per desincentivar”.

Jubilar-se quan toca o millor més tard

Un altre dels objectius de la revisió és acostar la mitjana d’edat real de les jubilacions a l’edat legal. Per això el govern vol millorar els incentius als que endarrereixin l’edat de jubilació i fer-ne més difusió.
Per cada any que s’endarrereixi l’edat de jubilació, segons el ministre Escrivà, es resol un 25% del problema entre la despesa actual i la futura, una despesa que, segons calculs de l’AIReF, estarà al voltant del 13,5% del PIB l’any 2048.

Pla de pensions d’empresa contra el privat

El govern vol fomentar els plans de pensions col·lectius o d’empresa en detriment dels privats, .que solen donar menys rendibilitat i són més cars per als clients que volen complementar la pensió pública. I diu que, per fer-ho, s’han de traslladar els incentius fiscals. És a dir, que desgravin més els plans col·lectius que els plans privats.

“Estem disposat a reduir la fiscalitat favorable actual del plans individuals cap a plans d’ocupació, procedents de la negociació col·lectiva, que és on veiem que es poden generar pensions sobre la part dels ciutadans que tenen, per la seva disposició de rendes, més necessitat de complementar-les i fer-ho amb productes molt més barats i que generen rendibilitats més altes.”

Escrivá ha defensat que els plans que s’acorden en la negociació col·lectiva amb aportacions d’empresa i treballadors funcionen amb èxit al País Basc.

El ministre ha anunciat que des de la Seguretat Social ja s’està treballant amb el ministeri d’Hisenda per “traslladar els avantatges fiscals” d’uns plans als altres i també per a les rendes més baixes.

Especial interactiu: present i futur de les pensions

Garantir el poder adquisitiu de les pensions

Escrivà ha insistit en la necessitat de garantir el poder adquisitiu de les pensions i de comprometre’s tant si es fa a través d’un referent anual com si es busca una altra fórmula.

El ministre ha proposat tornar al marc legislatiu previ a la reforma del 2013. Escrivà ha considerat que el document de la legislatura passada que no es va aprovar per la convocatòria d’eleccions és un bon punt de partida per a la reforma.

Read Full Post »

“Suïssa té una pensió universal de 1.400 CHF i Canadà 1.000 CAD, hagin sigut ministres o cuiners”

CCMA/La Comissió Europea alerta que la reforma de les pensions que estudia el govern espanyol podria fer col·lapsar el sistema.

Un informe manté que l’increment de les pensions juga en contra dels més joves

La Comissió Europea adverteix al govern espanyol que pujar les pensions i tornar a lligar-les a l’evolució de l’IPC incrementarà la despesa del sistema i perjudicarà les generacions més joves. Sobretot si, en paral·lel, no s’explica com incrementarà els ingressos de la Seguretat Social per pagar les pensions.

És una de les conclusions de l’informe que ha presentat aquest dimecres la Comissió, que cada any elabora un diagnòstic sobre els principals punts forts i dèbils de l’economia de cadascun dels estats membres de la UE.

L’informe creu que “en absència de mesures compensatòries”, la despesa creixerà de manera significativa. És per això que considera que en l’últim any “no s’ha progressat” en l’objectiu de preservar la sostenibilitat del sistema de pensions.

Per Brussel·les, l’increment del salari mínim ha pujat els costos laborals, especialment en alguns sectors i comunitats autònomes. Malgrat tot, admet que l’impacte en l’ocupació encara no s’ha quantificat. I en aquest sentit, apunta a la intenció del govern espanyol de revisar la reforma laboral del 2012; una reforma que, segons la Comissió, hauria contribuït a la creació de llocs de treball durant la recuperació.

Les autoritats europees també demanen continuar fent tots els esforços necessaris per reduir l’atur, el dèficit i el deute.

Els desequilibris d’Alemanya

Segons la Comissió, Grècia, Itàlia i Xipre mostren els desequilibris econòmics més importants, sobretot per l’excés de deute.

Però també assenyalen països com Holanda o Alemanya pel seu excessiu superàvit comercial; exporten a la resta de la Unió Europea sense una política clara per estimular la seva pròpia despesa, que ajudaria les empreses de la resta d’estats membres a millorar les seves vendes.

Read Full Post »

TV3 informa que l’organisme també està preocupat per l’envelliment accelerat de la població i la suspensió de mesures com l’índex de revalorització de les pensions.

Els autònoms haurien de tenir menys llibertat per fixar la base de cotització, segons aconsella l’OCDE. L’objectiu és evitar en el futur pensions precàries, que equivaldrien al 42% de les que rebrà un treballador assalariat a Espanya.

És una de les conclusions de l’informe bianual sobre les pensions que fa l’organització dels països més desenvolupats.

L’economista en cap de pensiones de l’OCDE, Hervé Boulhol, ha dit que sovint la gent prioritza el curt termini, però que això equival a deixar per demà la pobresa d’avui:

“Quan creem polítiques per fer el treball d’autònom més atractiu, el fet de tenir cotitzacions baixes serveix per encoratjar-lo però, evidentment, també estem encoratjant situacions de precarietat”

Segons les dades difoses a París, la jubilació d’un autònom a Espanya serà un 79% inferior a la dels països desenvolupats i els únics llocs que estan encara pitjor són el Japó, Mèxic i Holanda.

Un punt important és que augmentar les cotitzacions dels autònoms ajudaria a millorar el sistema general de pensions.

La població envelleix

L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic recomana a Espanya prendre mesures davant la debilitat del seu sistema de pensions i l’envelliment de la població i insta el govern que es formi a donar respostes al problema de fons.

El govern espanyol va suprimir el sistema de revalorització aprovat el 2013, lligat a l’esperança de vida, i el responsable de l’OCDE reclama mesures alternatives:

“Les mesures d’ajust relacionades amb la demografia, amb l’esperança de vida, van quedar suspeses. Allò que es va decidir el 2013, és a dir, la revalorització basada en el factor de sostenibilitat. I per tant, estem a l’espera de mesures que reemplacin allò que es va suspendre per assegurar la viabilitat financera del sistema”

L’informe sobre Espanya adverteix que l’equilibri financer del sistema està amenaçat per l’envelliment de la població, que es produeix a un ritme més alt que la mitjana dels països de l’OCDE.

Com assenyala el document, el 2050 Espanya serà el segon país del món, després del Japó, amb més gent gran en relació al nombre de treballadors actius. Això significaria que per cada 100 persones en edat de treballar hi haurà 76 persones de més de 65 anys. Actualment només en són 30. Per tant, pocs treballadors hauran de sostenir les pensions de molts jubilats.

A Espanya, l’edat real de jubilació cada cop s’acosta més a l’oficial, ja que han disminuït els treballadors que es prejubilen, per exemple.

Justament avui, el govern espanyol ha confirmat que farà servir 2.900 milions del fons de reserva per a la paga extra de Nadal als jubilats. A la guardiola de les pensions hi quedaran, a finals d’any, 2.150 milions d’euros.

Read Full Post »