Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Jubilació 66 anys’

– Si són més de 37 anys i tres mesos cotitzats, podrà fer-se amb 65 anys

– Les pensions mínimes contributives pujaran entre 2 i 11 euros al gener

Manifestació de pensionistes|CCMA

Després de quatre anys de negociació i gairebé una dècada de l’últim acord assolit entre els partits polítics, el Congrés dels Diputats va donar llum verda a mitjans de novembre a les recomanacions de l’Pacte de Toledo per a la reforma de el sistema públic de pensions. Un text que portarà un seguit de canvis en la jubilació a partir del pròxim any, als quals se sumaran el retard en l’edat legal de retir i un augment en el període per al càlcul de les pensions.

D’aquesta manera, els espanyols que vulguin jubilar-se en 2021 amb el 100% de la pensió hauran de tenir al menys 66 anys complerts, en virtut de la reforma de pensions del 2013, en la qual s’elevava progressivament l’edat de jubilació des dels 65 als 67 anys, en un horitzó total de 15 anys.

Aquests 66 anys serà l’edat que s’exigeixi per als que acreditin menys de 37 anys i tres mesos de cotització (enguany s’exigeixen 65 anys i deu mesos complerts per poder jubilar-se amb menys de 37 anys cotitzats). Si se superen els 37 anys i tres mesos cotitzats, els treballadors que vulguin jubilar l’any que amb el 100% de la pensió hauran de tenir 65 anys complerts.

El que no va canviar amb la reforma de 2013 és el requisit de cotització mínima per poder accedir a la pensió contributiva de jubilació, que es va mantenir en al menys 15 anys, dos dels quals han d’estar compresos en els 15 anys anteriors a la jubilació.

En qualsevol cas, l’any que el període de càlcul de les pensions puja un any respecte a 2020, des dels 23 anys actuals fins als 24 anys. Això suposa que la pensió es calcularà des de l’1 de gener a funció de les cotitzacions dels últims 24 anys. En 2022 s’elevarà a 25 anys.

Jubilació parcial

En el cas que els treballadors vulguin accedir a la jubilació parcial sense que l’empresa faci un contracte de relleu, l’edat mínima d’accés serà l’edat ordinària de jubilació que en cada cas resulti d’aplicació.

Si l’empresa fa un contracte de relleu per cobrir el temps de treball que deixa de treballar la persona que es jubila parcialment, l’edat mínima d’accés per a la jubilació parcial serà des del pròxim 1 de gener de 62 anys si es tenen cotitzats a el menys 35 anys i tres mesos, o de 63 anys en el cas que es tinguin 33 anys cotitzats.

Les pensions mínimes contributives pujaran l’any que ve aproximadament entre 2 i 11 euros a el mes amb la revalorització de l’0,9% prevista en els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per a 2021.

Pujada amb l’IPC, enduriment de la prejubilació … Pujada amb l’IPC, enduriment de la prejubilació … Acord en el Pacte de Toledo

En concret, amb la pujada de l’0,9%, l’import de la pensió mínima per als jubilats de 65 anys amb cònjuge a càrrec quedarà en 851 euros a el mes en 14 pagues (enfront dels 843,4 euros a l’mes actuals); la de sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) en 689,7 euros (683,5 euros actualment), i la de amb cònjuge no a càrrec en 654,6 euros mensuals (enfront dels 648,7 euros actuals).

Per als jubilats amb menys de 65 anys, la pensió mínima amb cònjuge a càrrec es fixa en 2021 a 797,9 euros a l’any (790,7 euros actualment); sense cònjuge a 645,3 euros mensuals (639,5 euros ara), i amb cònjuge no a càrrec en 609,9 euros mensuals (604,4 euros actualment).

Per la seva banda, la pensió màxima de jubilació se situarà l’any que en 2.707,49 euros mensuals per catorze pagues, enfront dels 2.683,34 euros a l’mes d’aquest any.

Pujada de fins a 7,2 euros a l’mes per viduïtat

Les pensions mínimes de viduïtat pujaran el 2021 entre 4,7 i 7,2 euros mensuals, depenent de les circumstàncies. En concret, la pensió mínima de viduïtat per als titulars amb càrregues familiars se situarà en 797,9 euros mensuals, en contrast amb els actuals 790,7 euros a l’mes.

En el cas de ser major de 65 anys o de tenir una discapacitat major o igual a 65% la pensió mínima de viduïtat serà de 689,7 euros mensuals, fet que suposa 6,2 euros més que ara.

Si el titular de la pensió de viduïtat té entre 60 i 64 anys, la quantia en 2021 serà de 645,3 euros mensuals (639,5 euros actualment), mentre que en el cas dels beneficiaris menors de 60 anys la prestació serà de 522,5 euros mensuals (517,8 euros aquest any).

Per la seva banda, la pensió mínima contributiva de gran invalidesa pujarà en 2021 fins als 1.276,5 euros mensuals (1.265,1 euros actualment) si es té cònjuge a càrrec, i ascendirà fins als 1.034,6 euros si no es té càrrec a l’cònjuge (unitat econòmica unipersonal), en contrast amb els 1.025,3 euros a l’mes actuals.

La pensió mínima per incapacitat absoluta o total dels titulars amb 65 anys amb cònjuge a càrrec serà el proper any de 851 euros a el mes, en contrast amb els 843,4 euros actuals, mentre que la dels que no tenen cònjuge a càrrec (unitat econòmica unipersonal) serà de 689,7 euros mensuals (683,5 euros actualment).

Orfes

En el cas de les pensions d’orfandat, l’import mínim ascendirà l’any que a 210,8 euros mensuals per beneficiari (ara són 208,9 euros), mentre que si el beneficiari té menys de 18 anys i compta amb una discapacitat superior o igual a 65% la quantia serà de 414,7 euros mensuals, gairebé quatre euros més que aquest any.

La pensió mínima a favor de familiars es situarà en 2021 en 210,8 euros mensuals, enfront dels 208,9 euros actuals, mentre que la pensió de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI) serà de 441,7 euros mensuals en el cas de vellesa, invalidesa i viduïtat (437,7 euros ara) i si concorren amb alguna pensió pública de viduïtat ascendirà a 428,7 euros a al mes (424,8 euros en l’actualitat).

Els PGE de 2021 contemplen una despesa en pensions contributives, incloent les mínimes, de 143.046.000 d’euros, fet que suposa un increment de l’3% respecte a l’exercici 2020. En aquest increment s’ha tingut en compte la revalorització de les pensions de l’0, 9%, l’increment de l’col·lectiu de pensionistes i la variació de la pensió mitjana.

Font: El Economista. CCMA

Read Full Post »