Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Orquídies de Bellaterra’

ELA “Jornada de descoberta i prospecciónde orquídies” organitzada pel GrupoOrquidològic de Catalunya (GOC) i l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC), en col·laboració amb l’Oficina de Medi Ambient UAB, el 13 de maig, ha permès trobar, per primera vegada al campus, quatre noves espècies: el clavelvioláceo, l’orquídia dels boscos, el Currásamarillo i l’Ophrys fosca.

FOTOS: D’ORQUÍDIES DEL JARDÍ D’ANNA GÜELL DE BELLATERRA

Les quatre noves espècies se sumen a les 8 ja identificades des de 2010 al campus de Bellaterra. El Grup Orquidològic de Catalunya ha destacat la singularitat a Catalunya de trobar tres espècies Serapias concentrades en un mateix espai, al voltant de l’Edifici de Rectorat: Gall parviflora (Serapias parviflora), Gall longipètal (Serapias vomeracea) i Galls o llengua de Frare (Serapias lingua ). La jornada ha servit per actualitzar l’inventari actual d’orquídies de l’Autònoma.

El 2007 es va crear un grup de treball de jardineria format per professors -principalment de l’Àrea de Botànica-, tècnics de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment, de l’Oficina de Medi Ambient i de l’empresa de jardineria contractada per l’Autònoma, amb el objectiu d’incorporar criteris de sostenibilitat en la gestió dels espais enjardinats de la universitat.

A més, des de 2010, aquest grup de jardineria, treballa especialment per a protegir les poblacions d’orquídies que hi ha al campus. “Amb l’objectiu de preservar la diversitat d’espècies del campus i amb l’afegit que aquestes plantes tenen uns dissenys molt atractius i estètics que criden l’atenció de la gent, vetllem perquè les segues respectin tot el cicle reproductiu de les plantes”, diu Anna Florensa, tècnica de l’Oficina de Medi Ambient i membre del grup de treball de jardineria de la UAB.

Com a resultat d’aquesta tasca, des de 2010 s’han observat un total de 12 espècies d’orquídies silvestres al campus de Bellaterra: onze d’elles floreixen a la primavera i una a la tardor:

-Abellera fosca (Ophrys Forestieri)
-Mosques grosses (Himantoglossum robertianum)
-Abellera aranyosa (Ophrys passionis)
-flor d’abella (Ophrys apifera)
-Gall parviflora (Serapias parviflora)
-Gall longipètal (Serapias vomeracea)
-Galls o llengua de Frare (Serapias lingua)
-Clavell violaci (Limodorum abortivum)
-Orquídia els boscos (Epipactis kleinii)
-Curraià groc (Cephalantera damasonium)
-Abellera de mirall (Ophrys speculum) -de la qual hi ha pocs peus i és possible que desaparegui aviat-.
-Spiranthes spiralis, que floreix a finals de setembre.

Des de l’Oficina de Medi Ambient de la UAB destaquen que aquest any les Ophrys són a tot arreu del Campus, el que s’explica a partir de factors mediambientals -ha estat un any de molta pluja-, així com també per factors humans, gràcies al treball coordinat ia l’adequació de les segues que fan els jardiners.

Aquest any, en època de primavera, s’han trobat la flor d’abella -en llocs com en els talussos de les Facultats de Medicina i de Ciències de la Comunicació-; el gall parviflora -en espais verds que envolten el rectorat-; les abelleres fosques -en voltants de l’Escola de Postgrau-, i el Currás groc, entre els edificis B i C.

Les orquídies silvestres de Catalunya són plantes terrestres amb rizomes o tubercles, que són de gran importància per a la flora autòctona. Les seva inflorescència o disposició de les flors sobre la tija, sol ser en forma d’espiga, i el nombre és canviant segons l’espècie. Requereixen d’espais oberts, i l’època de floració pot variar en funció de factors mediambientals o humans.

El campus de la UAB ocupa una extensió de 260 hectàrees, dels quals un 65% són espais agroforestals i zones enjardinades. Els espais agroforestals són distribuïts en forma de mosaic, típic del paisatge del Vallès Occidental i Oriental.

INFORMACIÓ SOBRE ORQUÍDEES- WEB DE L’OFICINA DE MEDI AMBIENT DE LA UAB:

http://www.uab.cat/web/entorn-natural/orquidies-al-campus-1300693905264.html

Read Full Post »