Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Normativa DGT’

Galeria de fotos: BELLATERRA.CAT

DGT Article 21/2: Es situaran en aquells punts que permetin minimitzar les distàncies necessàries per efectuar l’encreuament, facilitant en tot cas el trànsit de vianants i la seva seguretat. Els seus elements i característiques facilitaran una visibilitat adequada dels vianants cap als vehicles i viceversa.

Read Full Post »

Els passos de vianants s’han de situar en aquells punts que permetin “minimitzar” les distàncies necessàries per efectuar l’encreuament.

Pas de vianants a la part més llarga de l’encreuament del carrer Casas i Amigó/BV-1414|BELLATERRA.CAT

Bellaterra (Vallès Occidental) té nombrosos passos de vianants deixats a la mà de Déu,  amb una manca de pintura i mala senyalització. És URGENT que el govern de l’EMD revisi en profunditat el seu estat històric de deixadesa, i el que és més important,  “adequar-los a la normativa vigent de la DGT”👇

Article 21. Passos de vianants.
1. Els passos de vianants són els espais situats sobre la calçada que comparteixen vianants i vehicles en els punts d’encreuament entre itineraris de vianants i vehiculars.

2. Es situaran en aquells punts que permetin minimitzar les distàncies necessàries per efectuar l’encreuament, facilitant en tot cas el trànsit de vianants i la seva seguretat. Els seus elements i característiques facilitaran una visibilitat adequada dels vianants cap als vehicles i viceversa.

3. Els passos de vianants tindran una amplada de pas no inferior a el dels dos guals de vianants que els limiten i el seu traçat serà preferentment perpendicular a la vorera.

4. Quan el pendent de el pla inclinat de el gual sigui superior a el 8%, i per tal de facilitar l’encreuament a persones usuàries de crosses, bastons, etc., s’ampliarà l’amplada de pas de vianants a 0,90 m mesurats a partir d’el límit extern de l’gual. Es garantirà la inexistència d’obstacles en l’àrea corresponent de la vorera.

5. Els passos de vianants disposaran de senyalització al mapa de la terra amb pintura antilliscant i senyalització vertical per als vehicles.

6. Quan no sigui possible salvar el desnivell entre vorera i calçada mitjançant un pla inclinat segons els criteris establerts a l’article 20, i sempre que es consideri necessari, es podrà aplicar la solució d’elevar el pas de vianants en tota la seva superfície a el nivell de les voreres.

Font: DGT

Read Full Post »

Cal que el govern de l’EMD exigeixi a la Diputació respecti la normativa sobre els pulsadors dels pasos de vianants als semàfors de Bellaterra

Pulsadors cruïlla Plaça del Pi costat estació Bellaterra FGC|FOTO: BELLATERRA.CAT

DGT:Article 23 sobre els semàfors👇

b) Al costat del polsador o gravat en aquest, es disposarà d’una fletxa en sobre relleu i alt contrast, de 4 cm de longitud mínima, que permeti a totes les persones identificar la ubicació correcta de la cruïlla.

Pulsadors cruïlla semàfor Plaça del Pi de Bellaterra,costat tòtem EMD|FOTO: BELLATERRA.CAT

Read Full Post »