Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Escola Bellaterra’

CERDANYOLA INFO|El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en sentència de 22 de juny de 2020, ha declarat que es van vulnerar els drets dels regidors en el Ple de data 17 de desembre de 2014, quan es va aprovar el conveni entre la UAB i l’Ajuntament en el qual aquest comprava el terreny de l’Escola Bellaterra a la primera a preu de terreny edificable.

Escola Bellaterra (L’Escoleta) CEDIDA

La sentència dona la raó al Grup Municipal d’ERC que va denunciar el fet. Ja en primera instància, el jutjat del contenciós administratiu número 5 de Barcelona en sentència de data 14 de maig de 2018, donà la raó a ERC, i anul·là el citat acord que aprovava el conveni entre l’Ajuntament i la UAB referent al reconeixement, liquidació i extinció de diverses obligacions econòmiques.

La sentència considera que és indubtable que els informes de la interventora municipal i del secretari, ambdós preceptius, no es trobaven a disposició dels regidors en el moment de la convocatòria del Ple, i aquesta evident omissió documental és de tal transcendència que es van vulnerar els drets dels regidors, ja que no van tenir temps suficient per a conèixer l’abast de l’expedient administratiu, ni per a formar-se un criteri suficient per emetre el seu vot.

La sentència encara no és ferma, perquè es podria interposar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, però des d’ERC entenen que aquest no tindria cap possibilitat de prosperar per la contundència en la qual desestima els arguments esgrimits per l’Ajuntament.

Regidors d’ERC Cerdanyola|CEDIDA

El conveni anul·lat establia l’obligació de l’Ajuntament d’adquirir per compra venda a la UAB el terreny i l’edifici de l’Escola Bellaterra per un import de 2.614.847,55 euros, i es reconeixia la prescripció d’uns deutes tributaris de la UAB per valor de 483.371,02 euros.

Read Full Post »

El Grup Municipal d’Esquerra a Cerdanyola va denunciar el conveni on es comprava el terreny de l’Escoleta a la UAB a preu de terreny edificable, en una operació que pretenia liquidar deutes anteriors. La bona relació amb la UAB ha de ser compatible amb una gestió pública impecable dels recursos dels contribuents.

Helena Solà i Iñigo Enterria d’ERC de Cerdanyola del Vallès|ERC

El jutjat del contenciós administratiu número 5 de Barcelona dóna la raó a Esquera en el recurs interposat pels regidors d’ERC Daniel Mallén i Helena Solà, i anul·la l’acord pres el 17 de desembre de 2014 que aprova el conveni entre l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la UAB referent al reconeixement, liquidació i extinció de diverses obligacions econòmiques.

El conveni anul·lat establia que l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès adquiriria per compra venda a l’UAB el terreny i l’edifici de l’Escola Bellaterra (l’Escoleta), per un import de 2.614.847.55€, i es reconeixia la prescripció d’uns deutes tributaris de la Universitat Autònoma per valor de 483.371.02€. ERC sempre ha defensat que Cerdanyola no guanya res d’adquirir la propietat d’un terreny i un edifici que haurien de ser de la Generalitat de Catalunya.

Els regidors d’Esquerra van interposar aquesta demanda judicial perquè es vulneraven els seus drets bàsics d’informació, al no poder consultar en el termini legalment previst els informes d’intervenció i de secretaria, ambdós de caràcter vinculant. La sentència estima plenament els arguments emprats per Daniel Mallén i Helena Solà, i considera acreditat, atesa la prova practicada, que l’obligació de comptar amb aquests informes, complexos, tant jurídicament com econòmica, amb caràcter previ al ple, va influir en el dret dels regidors d’emetre un vot amb garanties.

El Grup Municipal d’Esquerra defensa una gestió pública exigent i transparent dels recursos públics tant com el fet de tenir bones relacions amb la Universitat Autònoma de Barcelona. És lamentable que calgui recórrer a la via judicial per reivindicar els drets democràtics i una bona gestió per evitar el malbaratament d’uns recursos que són de tots i que tant costa obtenir.

La sentència encara no és ferma, atès que les administracions, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i Universitat Autònoma de Barcelona, tenen el termini de 15 dies per interposar recurs d’apel·lació. Per part d’ERC ja s’ha demanat al govern municipal que no presenti recurs contra l’esmentada sentència. Cal recordar que també en el seu dia Compromís per Cerdanyola es va oposar a l’esmentat conveni i va considerar que la manca dels informes també havia menystingut els seus drets com a regidors, si bé no van recórrer judicialment.

Secció Local d’ERC de Cerdanyola

11 de juny de 2018

Read Full Post »