Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘EMD Bellaterra’

Publicat amb els diners del veïnat de tota Bellaterra. SENSE PARAULES!!

Read Full Post »

“No està gens bé que en un poble avançat, format i inteligent com Bellaterra no es presenti cap dona com Presidenta de l’EMD de Bellaterra”. No és normal i no ho hauríem d’aceptar“.

En canvi, per l’Alcaldia de Cerdanyola, es presenten 3 dones, dels 13 candidats (2, veïnes de Bellaterra🐿️)

🐿️ ANA ISABEL PLANS NAVARRO (PP)

🐿️ ELISENDA DE CLASCÀ SOBIRÀ (IMPULS)

MARIA DEL CARMEN LEON NAVARRO (Valents)

Els 6 aspirants a la presidència de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Bellaterra per odre alfabètic:

Seu de l’EMD de Bellaterra al Centre Cívic de la Plaça Joan Maragall

ÀNGEL VÁZQUEZ GARCÍA (Partit dels Socialistes de Catalunya-Units-Candidatura de Progrés Suplent: Montserrat Tarjuelo Jacas

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMÈNECH (Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal) Suplent: Laura Batalla Aymami

JOSEP MARIA RIBA FARRÉS (Bellaterra Endavant) Suplent: Maria Jesús Cornellana Puigarnau

JORDI CLARÀ FALCÓ (Iniciativa Municipal de Persones Unides Lliure i Solidàriament) Suplent: Agustina Gallego Redondo

PEDRO MANRESA NAVARO (Vox) Suplent: José Salazar Mateos

RAMON ANDREU ATIK (Gent per Bellaterra) Suplent Guillem Nadal Vicente

Font: BOP, Boleti Oficial de la Província de Barcelona

Read Full Post »

El bellaterrenc Àngel Vázquez, candidat del PSC a la presidència de l’EMD de Bellaterra

“Per primera vegada en la història, el PSC Cerdanyola presenta un candidat a la presidència de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Bellaterra”

Segons informa avui el PSC i Cerdanyola al Dia, l’assemblea socialista escollia ahir per unanimitat Àngel Vázquez, veí del Turó de Sant Pau.

Àngel Vázquez i Carles Cordón, candidats a l’EMD i Cerdanyola|CEDIDA

Ens presentem perquè tenim unes idees que ens permeten pensar que podem organitzar millor Bellaterra”, assegurava el candidat Àngel Vázquez

En els darrers 10 anys, explicava, que hi ha hagut pocs canvis: “Anem a menys. Bellaterra està trista i això fa mal, la fotografia de Bellaterra de l’última dècada no ha canviat, seguim amb els mateixos problemes i amb les mateixes no solucions”. Per aquest motiu, defensa que el canvi a Bellaterra ha de ser ara.

“A Cerdanyola tenim un equip de govern ben ferm i amb ganes de fer quatre anys més de política al més alt nivell. I per primera vegada a Bellaterra, una opció de presidència i lideratge a la junta de veïns que ens permetria un tracte directe amb un Ajuntament de la mateixa línia i sintonia”, explicava Vázquez.

Aquest canvi per a Bellaterra, segons el candidat, s’ha de treballar mitjançant el diàleg. “Canvi i diàleg seran dues eines indispensables a l’hora de donar vida al nostre programa”, assegurava. “Un projecte de poble encara en estudi” que no obviarà temes com la necessitat urgent d’una política d’inversió en l’espai públic, el seguiment de la instal·lació del nou enllumenat, l’aposta per mantenir el sistema porta a porta de recollida de residus i la seva implantació al Turó de Sant Pau, la millora de la neteja viària, l’ampliació del servei de jardineria o els tres eixos de treball més importants i complexos a Bellaterra. “La seguretat ciutadana, la mobilitat i la necessitat d’una assistència sanitària pública al poble. En aquesta última qüestió, com a partit majoritari del Parlament ens comprometem a utilitzar totes les eines polítiques possibles per aconseguir-ho”, afegia.

“Si el que volem és posar fil a l’agulla i resituar Bellaterra on li toca hem de centrar-nos en l’opció que realment més pot fer per Bellaterra. El vot útil en les properes eleccions és el PSC”, reivindicava Vázquez, que indicava que és el moment de crear una nova relació Bellaterra-Cerdanyola: “I ha de ser de tu a tu i amb ganes compartides de treure Bellaterra del forat on es troba. Fer créixer Bellaterra és una tasca que ens implica a tots”.

Projecte de solvència

Per la seva banda, l’alcalde de Cerdanyola i primer secretari socialista, Carlos Cordón, apuntava que amb aquesta candidatura el PSC vol oferir la millor gestió possible i també la millor relació entre EMD i Ajuntament. “Aquest és un projecte de solvència i Àngel Vázquez és la millor persona per encarnar-lo”.

Font: PSC Cerdanyola, Cerdanyola al Dia

Read Full Post »

Segon fons directes de confiança de l’Ajuntament, en Ramon Andreu, -president de l’EMD-, Beatriz Ripol, -Secretaria de l’EMD-, i Guillem Nadal, -Portaveu de GxB-, van desplaçar-se ahir 27 de desembre, per entrevistar-se amb l’alcalde Carlos Cordón i David González (Regidor de relaccions amb Bellaterra), i signar el conveni que el Parlament de Catalunya va demanar es negociés i signés per satisfer les necesitat del veïnat de Bellaterra, i que el 2015 van votar per formar un municipi propi.

El canvi radical de posició del govern de Ramon Andreu podría ser la creació del nou partit polític Bellaterra Endavant, que projecta un canvi total i acordar amb Cerdanyola el conveni no signat per GXB l’any 2018.

L’any 2018, en Ramon Andreu, no va volguer arribar a un acord amb Cerdanyola si no es modificaven els límits territorials, incloent-hi el clot de Can Fatjó dels Aurons a Bellaterra i ho aprovava el veïnat en consulta. La qüestió dels límits va ser esmentada des del primer moment, deixant clar que no entraria en la negociació del nou conveni. I es que en Ramón Andreu va treure el tema en l’últim tram de la negociació, segurament pensant de portar a terme la recollida de signatures per l’annexió a Sant Cugat, el projecte que li permetria guanyar les municipals del 26M del 2019, només li calia que el seu portaveu Miquel Àngel Vázquez plegués de l’EMD i creés la Comissió Bellaterra-Sant Cugat, amb l’escusa que ho projectés com si fos veïnal, però recolzat pel partit polític GXB i els seus simpatitzants. Fins i tot Chus Cornellana, passaria a ser la candidata de GxB a l’alcaldia de Cerdanyola del Vallès.

Segons va comentar en aquell moment Laura Benseny, -tinent d’alcalde de relacions amb Bellaterra-, L’Ajuntament de Cerdanyola no es negava a parlar dels límits territorials però sempre que es fes a banda de la negociació del nou conveni, però tot va fer pensar que Ramon Andreu mai ha volgut tancar un acord, i marejava la perdiu pensant en el projecte de l’annexió a Sant Cugat, així ho demostra el fet que va ser ell qui ho va presentar al ple veïnal de Cerdanyola, i no un vocal de la Comissió Bellaterra-Sant Cugat (Chus Cornellana l’acompanyava, però va restar d’espectadora entre el públic assistent a la sala del ple).

Chus Cornellana, candidata a l’alcaldia de Cerdanyola per GXB, Ramon Andreu, president de l’EMD de Bellaterra i Guillem Nadal, vocal portaveu de GXB

Protocol del conveni consensuat per l’Ajuntament de Cerdanyola i l’EMD de Bellaterra abans de trencar les negociacions👇

• El pressupost corrent anual es triplica, passant de menys de 500.000 € a 1.480.000 €

• L’EMD de Bellaterra assumeix les 7 competències que li pertoquen per llei (fins ara en té 5) i assumeix 13 competències delegades en matèria urbanística i altres.

Concretament i segons el document aprovat per l’EMDB, serien competències pròpies i aprovades per llei les següents (* son les actuals):

• La vigilància i reserva dels béns d’ús públic i dels comunals. *

• La conservació i l’administració del seu patrimoni, inclòs el forestal, i la regulació de l’aprofitament dels seus béns comunals.

• L’enllumenat públic i la neteja viària.

• L’execució d’obres i la prestació de serveis de competència municipal d’interès exclusiu de l’entitat

• Regulació i ordenació del trànsit de vehicles i persones dins del seu nucli d’actuació.*

• La conservació i el manteniment dels parcs i els jardins i del patrimoni històric i artístic. *

• Les activitats culturals* i esportives* directament vinculades a l’entitat.

Les competències que delegaria l’Ajuntament son:

• La concessió de llicència urbanística en diferents actuacions a l’àmbit de l’EMDB (moviments de terra i explanacions de terrenys, parcel·lacions urbanístiques, construcció d’edificis de nova planta).

• Les normes urbanístiques de qualsevol tipus, que afectin exclusivament l’EMDB

• Les actuacions que la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

• Les noves denominacions i els canvis de nomenclatura dels carrers

• L’expedició de votants d’empadronament

• La prestació dels serveis següents, dins del seu àmbit territorial i dins de les seves possibilitats:

La mobilitat. La protecció civil, la prevenció i extinció d’incendis. La pavimentació de vies públiques urbanes. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva. L’ocupació del lleure. El turisme. La promoció de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

• S’obre una partida a part del conveni, per les inversions (el 10% del corrent traspassat, uns 150.000€ més el primer any) de la que l’EMDB en tindria lliure disposició.

• S’estableix un comissió de seguiment i revisió que ha de preveure possibles divergències i resoldre conflictes per evitar judicialitzar-los.

• Fixa els límits territorials segons les bases aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ( 21 de juliol de 2005) que no inclouen Can Fatjó, d’acord amb l’actual delimitació de l’EMDB.

A la proposta final de l’EMDB hi figuren totes les competències que conté la proposta consensuada amb l’Ajuntament més 6 noves competències urbanístiques, de les quals les més importants són:

Promoció i aprovació de plans de millora urbana, extracció d’àrids i explotació de pedreres. També s’inclou a la proposta del seu conveni un plànol amb una nova delimitació territorial incorporant-hi Can Fatjó.

A part del conveni i en el cas de ser acceptat, l‘Ajuntament s’ha compromès a la creació d’una Oficina d’Atenció Ciutadana a Bellaterra i millores en la pacificació del trànsit. A més s’ha aprovat una inversió de 1,6 milions d’euros (demanat als fons FEDER europeus) per canviar l’enllumenat, i una dotació de policia de proximitat permanent amb un vehicle quan l’ampliació de la plantilla ho permeti.

Actual conveni Cerdanyola-EMD Bellaterra👇

https://www.emdbellaterra.cat/lemd/que-es-lemd-bellaterra/conveni-institucional/

Font: Ajuntament de Cerdanyola

Read Full Post »

Les 3 competències que l’EMD de Bellaterra té des de l’any 2010

Seu de l’EMD de Bellaterra|CEDIDA

1.- Urbanisme i patrimoni:

Proposar les noves denominacions de carrers a l’Ajuntament, perquè les aprovi

Conservar i administrar el seu patrimoni

Reparar i conservar els edificis municipals de qualsevol tipus dins el territori de Bellaterra

Reparar i conservar camins públics, carrers, parcs i jardins públics i voreres

Proposar preferentment, i mitjançant la Junta de Veïns, normes urbanístiques que afectin exclusivament l’àmbit de l’EMD
Realitzar delegadament les inspeccions en matèria urbanística i d’activitats, coordinadament amb l’Ajuntament i sense poder sancionar

2.- Trànsit i espai públic:

Reparar i conservar camins públics, carrers, parcs i jardins públics i voreres

Regular i ordenar el trànsit de vehicles i persones dins de Bellaterra

Col·laborar en el tractament i manteniment de parcs i jardins amb l’Ajuntament de Cerdanyola

3.- Cultura, esport, joventut i altres
Activitats de caire cultural, festes i actes lúdics:

La participació de la joventut en les activitats culturals i de lleure, així com la seva promoció

Promoció de l’esport i el lleure en general i a l’àmbit escolar en particular

Acceptar altres competències que l’Ajuntament li delegui per actuar de forma descentralitzada

Font: Ajuntament de Cerdanyola, EMD de Bellaterra

Read Full Post »

El contracte serà per un període de 13 mesos, prorrogables a 31 mesos, amb un import total de fins a 297.042 euros.

Ramón Andreu segueix sense fer públic el que l’EMD va pagar pels treballs de renovació del Camí dels Enamorats

La Junta veïnal de l’EMD ha aprovat les bases que regiran el concurs de contractació del servei de manteniment de la via publica, dels parcs i jardins públics de Bellaterra i dels edificis públics adscrits a l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Bellaterra, que inclou també el suport a l’organització d’actes i esdeveniments públics de l’Entitat -per exemple pel trasllat i col·locació de tanques a la via pública-.

L’empresa adjudicatària haurà d’aportar personal especialitzat, eines i vehicles, quedant el material fora de la licitació.
En l’aprovació, Gent per Bellaterra, amb majoria absoluta, s’ha quedat sola, ja que tant Esquerra Republicana de Catalunya com Convergents han votat en contra.

Quim Oltra, portaveu d’ERC, assegura que “clama al cel la improvisació a que està sotmesa l’emd” destacant la falta de planificació que comporta aquesta licitació. Per a Oltra, “no hi ha un pla del que ha de fer la brigada” sinó que la licitació es fonamenta “només un coneixement experiencial del que ha passat” els últims anys a Bellaterra. El portaveu d’Esquerra indica també que “no hi ha un projecte de revisió dels últims quatre anys de licitació, tot i que s’incrementa la despesa uns 3.000 euros mensuals”. Oltra admet la complexitat de posar en la mateixa licitació la neteja viària, la jardineria i el suport logístic a actes públics, però considera que no s’ha permès la participació de l’oposició en la redacció d’aquest plec.

Igualment, des de Convergents s’insistia en la necessitat de plantejar aquesta contractació amb una planificació més rigorosa. El seu vocal, Jordi Macarulla, remarca que s’ha de plantejar de forma prioritària el que vol l’EMD que es faci perquè a més això permetria determinar millor el pressupost necessari.

Des del govern de l’EMD, la vocal d’Espai Públic, Tensi Torrecilla, indica que hi ha una planificació anual del servei, però considera que s’ha de tenir clar que moltes de les actuacions necessàries per part d’aquest servei, especialment al manteniment, són imprevisibles.

Per la seva banda, el president de l’EMD, Ramon Andreu, apunta que la licitació d’un servei com aquest és molt complexa i sotmesa a moltes normatives. Andreu reitera la voluntat del govern bellaterrenc de col·laborar amb l’oposició -ja que de fet volien fer una pròrroga de l’actual contractació i la nova licitació és per petició de l’oposició- i assegura que s’ha fet una proposta amb l’objectiu d’arribar a un acord, sense que hi hagués cap contraproposta de modificacions puntuals de l’oposició.

Font: Cerdanyola Info

Read Full Post »

FACTA NON VERBA X BELLATERRA

En primera línia es veu el gran forat deixat d’asfaltat per l’EMD

Sorprèn que el govern de l’EMD de Bellaterra, que ha cobert forats del Carrer Can Domènec, no hagi reparat el més gran de tots, a l’alçada del número 9. El veïnat desconeix els motius de no haver aprofitat in situ la maquinària d’asfalt, quan justament és el que tots els conductors es troben ben al mig de la calçada.

Read Full Post »

El govern de l’EMD de Bellaterra es nega a donar la xifra final de la reparació, afirmant que el preu està inclòs dins les feines generals de manteniment de les zones verdes del poble“.

Perill al barranc de la Bonaigua, sense les baranes de fusta pressupostades per Roca Valles|FOTO: BELLATERRA.CAT

El govern de Ramon Andreu (GXB) va executat el juliol de 2018 el pressupost presentat per Roca Vallès (administrador Carles Rocamora), per restaurar el Camí dels Enamorats de Bellaterra, que va des de sota les escales de la Plaça del Pi, fins el Camí de la Font de la Bonaigua, paralel·lament als FGC

Detall de baranes de fusta de la Via Verda que l’EMD no ha instal·lat al Camí dels Enamorats| ARXIU BELLATERRA.CAT

El Camí dels Enamorats no es va acabar d’arranjar del tot, ja que manca la barana de fusta pressupostada per evitar caigudes al barranc de la Bonaigua, amb vistes a l’Hostal de Sant Pancraç.

Camí dels Enamorats de Bellaterra reparat parcialment per l’EMD|ARXIU BELLATERRA.CAT

Segons l’Ajuntament de Cerdanyola, les competències aprovades pel Ple de l’any 2005, l’EMD de Bellaterra és responsable de la conservació i administració del seu propi patrimoni, inclòs el manteniment de zones verdes, forestal, la reparació i conservació de les calçades dels carrers públics i totes les voreres del poble.

Read Full Post »

Amadeu Vives i Roig és un dels compositors catalans més importants de tots els temps, i el seu nom està present al nomenclàtor de Bellaterra, però la seva placa inexistent per la deixadesa de les administracions públiques. FACTA NON VERBA X BELLATERRA!!

Retrat d’Amadeu Vives. Autor|Arxiu fotogràfic de l’Orfeó Català

Amadeu Vives i Roig és un dels compositors catalans més importants de tots els temps. Va néixer el 18 de novembre de 1871. Des de ben jove, als 13 anys, Amadeu Vives va establir amistat amb Lluís Millet, vincle que els portà a la decisió de crear l’Orfeó Català amb la finalitat de fomentar la música catalana i de recuperar la música de grans mestres universals. L’any 1894 Amadeu Vives va deixar la direcció de l’entitat, que va compartir amb Millet, i va renunciar a tots els càrrecs que hi ocupava esdevenint soci protector. Tot i aquesta renúncia, l’amistat entre Millet i Vives, i la relació amb l’entitat, van continuar sent cordials al llarg de la seva vida.

L’entusiasme que envoltà la trajectòria artística d’Amadeu Vives queda reflectit clarament al llarg de tota la seva carrera, primer a Catalunya i després a Madrid. L’afany de superació i una actitud positiva envers les seves creacions artístiques el portaren a una vida ricament productiva, amb innombrables peces musicals, totes basades sempre en un enfocament clarament identitari, en què la música va esdevenir l’instrument i el mitjà d’expressió dels costums i l’essència d’un poble que, segons ell, era en el que s’havia d’inspirar tota obra musical.

Pel que fa al seu llegat compositiu, hi coexisteixen dos elements importants: d’una banda, la seva vinculació espiritual amb Catalunya, amb obres dedicades a l’Orfeó Català, moltes de les quals amarades del nacionalisme musical català, tal com ho són les lletres de Jacint Verdaguer, com L’Emigrant i el drama líric Canigó, del qual només va musicar alguns fragments, i també altres obres de clara arrel catalana, com La Balanguera, amb lletra de Joan Alcover. D’altra banda, dedicà una part important de la seva trajectòria al gènere líric en castellà, amb títols com les sarsueles Doña Francisquita, Colomba, Bohemios o Maruxa, però sense oblidar creacions de petita dimensió, com les Cançons epigramàtiques, basades en textos d’escriptors com Góngora i Quevedo.

De tota aquesta intensa vida productiva, el Centre de Documentació de l’Orfeó Català en conserva fragments originals de gran valor que permeten conèixer de primera mà la gènesi de moltes de les seves reconegudíssimes obres, fins i tot d’algunes pràcticament inèdites.

Podeu consultar aquí l’exposició virtual “Amadeu Vives. L’entusiasme i l’èxit” que el 2015 va dedicar-li el CEDOC.

Podeu llegir aquí l’article publicat al CEDOC per reivindicar la figura d’aquest gran compositor amb motiu de l’efemèride.

C1: Carrer Amadeu Vives al nomenclàtor de Bellaterra|EMD BELLATERRA

Font: RMC, Orfeó Català,

Read Full Post »

Campanya ben orquestrada. De cap altre manera puc definir definir-ho.

Partit polític Gent X Bellaterra/Mei Barceló, segona per la dreta|BELLATERRA.CAT

Si no, com es passa de ser una persona anònima, a ser la diana de un linxament d’aquestes característiques i sortint als mitjans de comunicació ?

Doncs donant credibilitat a un suposat escrit meu, que tal i com he dit, a qui m’ha volgut escoltar, no ho es.

Em van piratejar el compte.

Qui hi ha al darrera? Per que?  Amb quina finalitat?.

Son preguntes que m’he fet moltes vegades des de dissabte, que va començar la campanya mediàtica.

No ho se, ni vull saber-ho, tot i que es un delicte, no vull buscar culpables, ja que sempre hi haurien dubtes sobre la meva integritat.

Es per aquest motiu, que he decidit presentar la meva dimissió irrevocable, com a Vocal de Cultura, per no perjudicar al partit al qual pertanyo.

Els que em coneixen bé, saben com soc i amb això en tinc prou. L’ únic que he buscat es fomentar la Cultura i he treballat molt.  He fet molta feina, però sempre des de la discreció i buscant el bo i millor per Bellaterra.

Vull agrair a qui m’ha trucat per a saber de primera mà el que passava,  i a qui ha donat credibilitat a aquesta mentida sense saber, els hi desitjo la meva pau interior de saber que he fet una bona feina

Gràcies.

Font: Mei Barceló

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »