Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 12/05/2018

Sota el detector de targetes es pot veure l’iman rodó descobert pels tècnics oficials de Pilotec que treballen per l’EMD de Bellaterra|FOTO: TÈCNICS DE PILOTEC

Aquest matí, després de moltes incidències de funcionament, els tècnics de Pilotec que han revisat la pilona de sortida del Camí Antic de Bellaterra, han descobert que algú l’estava boicotejant. Han descobert un iman rodó sota el mecanisme que llegeix les targetes d’accés, tal com es por veure a la foto.

Algú dels enemics de les pilones de Bellaterra ha fet possible que no funcionin correctament i no es la primera vegada que pateixen actes d’incivisme, tot creant inseguretat a les persones i cotxes que van passant habitualment.

Us tindrem informats sobre les properes actuacions


Read Full Post »


https://betaportal.icgc.cat/comparador-gificador/#16/41.4359/2.2403

L’Institut Cartogràfic i Geològic engega un comparador històric del territori

L’aplicació funciona de la següent manera: s’introdueix el nom d’una localitat i apareixen dues fotografies aèries del lloc, una del 1945, la primera disponible, i la més actual.
Les fotografies es poden moure alhora només movent el ratolí, per anar explorant el territori, i també es poden solapar i veure els canvis en un punt determinat.
Es pot escollir entre totes les imatges aèries disponibles des del 1945 fins ara: n’hi ha una segona tongada històrica en blanc i negre, del 1956, i una de cada any des del 1983.
En el període des del 1983 fins al 2008 són parcials, i des del 2009 hi ha fotografies disponibles de tot el territori català. També es pot fer servir el mapa topogràfic.
Possibles usos
A banda de poder veure les imatges, l’aplicació permet crear un vídeo amb totes les imatges disponibles d’un punt determinat, i també generar un enllaç per inserir en pàgines web i difondre una imatge determinada.
L’aplicació s’ha fet amb programari de codi obert per facilitar que les empreses petites puguin fer-la servir per crear serveis i productes propis amb poc cost.
Les imatges més antigues, les de les tongades del 1945 i del 1956, les va fer l’exèrcit nord-americà en el marc d’un acord bilateral entre Espanya i els EUA firmat el 1944, quan la Segona Guerra Mundial encara no s’havia acabat.
l’evolució de qualsevol punt de Catalunya des de 1945 fins a l’actualitat.

El visor facilita la comparació de dues maneres: situant en paral·lel les ortofotos del punt escollit dels anys que interessin, amb la possibilitat també de visualitzar el mapa topogràfic; o bé fent un escombratge de la imatge des del botó central, per visualitzar els canvis d’un punt concret.
Una vegada seleccionades el tipus d’imatges que es vol comparar, l’aplicació permet crear un gif per mostrar l’evolució d’aquell punt del territori de manera animada. Amb aquesta seqüència es visualitzen aspectes històrics del nostre país, així com l’evolució i la urba­nització del territori. Es tracta d’una eina que resulta molt útil en àmbits tècnics, com ara l’urbanisme, la història o la gestió del territori i també per a la ciutadania en general, donat el seu caràcter visual.
Una altra funcionalitat destacada és el botó “enllaça” que facilita l’enllaç al visor centrat en l’àrea que se selecciona i que proporciona el codi html per poder inserir en altres pàgines web.
La importància de treballar amb codi obert

L’ICGC ha bolcat el codi font del Comparador històric al repositori en línia GitHub, impulsat per la Direcció General d’Atenció Ciutadana. Això permet que els ciutadans i les empreses puguin reutilitzar les imatges que genera aquesta aplicació web per crear els seus propis productes i serveis amb valor afegit. D’aquesta manera, es potencia el treball en xarxa propi de la societat digital.

La Generalitat, mitjançant la Direcció General d’Atenció Ciutadana, impulsa el bolcatge dels seus diversos codis informàtics a l’espai gencat GitHub, al qual també contribueixen grans companyies tecnològiques com Google, Microsoft, Uber i Tesla.


El fet que petites startups puguin accedir i reutilitzar els algoritmes i processos emprats per aquestes empreses per crear els seus serveis potencia les seves oportunitats i impulsa el reaprofitament del coneixement i el treball en xarxa. Treballar amb codi obert permet a institucions i a petites empreses competir amb els grans proveïdors globals amb una inversió assumible, així com reduir-ne la dependència.


D’altra banda, l’ICGC treballa des de fa temps sobre programari de codi obert, que es pot personalitzar i complementar segons les necessitats dels usuaris. Aplicacions com Instamaps, que permet la confecció de mapes a la carta, o Catalunya Offline, per fer servir mapes excursionistes sense cobertura de mòbil, són alguns exemples. Ara, l’ICGC ha iniciat el bolcatge en el repositori Git­Hub dels codis informàtics dels diferents programaris i aplis que desenvolupa.


Read Full Post »