Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘SOCIETAT: Ja és possible casar-se davant un notari sense necessitat de passar pel Registre Civil’

El temps d’espera per casar-se en una cerimònia civil davant notari es podrà reduir de tres mesos a una setmana.

Les notaries poden tramitar íntegrament els expedients matrimonials, fet que reduirà el temps d’espera per fer el tràmit|SILVIA I MASSIMO

Les persones que es vulguin casar a la notaria ara no caldrà que vagin prèviament al Registre Civil. I és que els notaris ja poden tramitar íntegrament els expedients matrimonials.

El procés de tramitació de l’expedient matrimonial consisteix a comprovar que la parella reuneix les aptituds i condicions legals necessàries per contraure matrimoni. És a dir, que tots dos contraents tenen capacitat plena per fer el procediment, que no hi ha impediments externs i certificar la veracitat de la seva voluntat. Els notaris també comprovaran que no es tracta de matrimonis de conveniència amb finalitats fraudulentes, com l’obtenció de nacionalitat o residència o l’obtenció d’una pensió pública.

Amb l’atribució de la tramitació dels expedients matrimonials als notaris es donarà més seguretat jurídica a la relació econòmica i personal dels contraents. En l’expedient constarà el veïnatge civil dels contraents, bàsic per conèixer el règim econòmic matrimonial que se’ls aplica. Els ciutadans comptaran amb l’assessorament notarial previ per saber de quin cònjuge seran els béns que adquireixin i els deutes que contraguin durant el matrimoni. A Catalunya, per defecte, regeix la separació de béns.

Des de l’any 2015 els notaris poden autoritzar casaments i també divorcis i separacions de mutu acord i sense fills menors d’edat.

L’any passat, amb la pandèmia del coronavirus, per primera vegada els notaris catalans van autoritzar més divorcis i separacions que matrimonis. En concret van certificar 1.510 divorcis i separacions i 826 casaments.

Font: CCMA

Read Full Post »