Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Primera guia de l’ACM per garantir la transparència i el bon govern local’

A Catalunya hi ha molt pocs ens locals que disposin d’un pla de mesures antifrau que s’ajusti als criteris mínims.

L’ACM disposició dels municipis la primera ‘Guia per a la implantació de plans d’integritat als ens locals’

L’ACM ha editat la primera Guia per a la implantació de plans d’integritat als ens locals. La guia, elaborada conjuntament amb la consultora Daleph, servirà per desenvolupar una metodologia que doni eines per a la implementació de plans d’integritat a l’administració pública local com a instruments per garantir la transparència i el bon govern dels servidors públics. Entre molts altres indicadors, la guia orienta sobre com activar un canal denúncies, fa recomanacions en cas de conflictes d’interessos, o dona metodologies i pautes per realitzar la planificació d’estratègies d’integritat dins de l’entitat municipal.

Així, ho ha anunciat el director de la Fundació Transparència i Bon Govern Local, Lluís Corominas, que ha destacat que es tracta de la primera de les eines que es posaran a l’abast dels ens locals per facilitar-los l’elaboració de plans d’integritat, un segell de qualitat democràtica que mostrarà el compromís del municipalisme amb la cultura d’integritat, rectitud i ètica.

La guia forma part del projecte impulsat des de fa un any per la Fundació Transparència i Bon Govern Local (FTBG), l’Oficina Antifrau i el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, per desenvolupar plans d’integritat a l’administració local.

L’objectiu és donar a conèixer el marc normatiu que regula la creació dels plans de mesures antifrau en els ens locals de Catalunya i les implicacions que aquests hauran d’afrontar a l’hora de presentar un projecte finançat per fons europeus. Disposar d’aquest pla és obligatori per poder participar en els projectes de finançament europeu i, actualment, a Catalunya hi ha molt pocs ens locals que disposin d’un pla de mesures antifrau que s’ajusti als criteris mínims.

En una jornada informativa realitzada el passat 10 de novembre, el president de l’ACM i alcalde de Deltebre, Lluís Soler, va elogiar la feina feta fins ara pels ens municipals –“per als ajuntaments, l’ètica, la transparència i el bon govern no són una obligació, sinó que formen part de l’ADN municipalista”–, i va destacar l’aportació que els fons europeus, i els nous plans d’integritat poden fer a aquesta feina ja realitzada. “Els fons europeus són una oportunitat històrica per transformar els nostres pobles i ciutats i els plans d’integritat ens alineen amb les millors pràctiques europees”, va concloure.

L’ACM ja ha posat a l’abast dels diferents municipis un accés gratuït a la guia, tot i que cal un permís de l’entitat municipalista. Aquest control es fa per tal de poder fer un seguiment del servei i també perquè, a més de l’assessorament, s’oferiran millores i actualitzacions de manera periòdica.

Al mateix temps, també s’està elaborant una guia d’autoavaluació en integritat pública per als ens locals que, amb una eina digital, permetrà avaluar el seu grau de compliment a partir d’uns estàndards mínims d’integritat a partir d’uns indicadors comuns.

COMITÈ EXECUTIU ACM

El Comitè Executiu està integrat per un màxim de 45 membres. En són membres nats el President/a, l’Alcalde/essa de Barcelona, el Síndic d’Aran, els Presidents/es de les administracions locals supracomarcals, el President/a del Fòrum Comarcal i el President/a del Fòrum dels Joves Electes.

El Comitè es reuneix, almenys, un cop cada tres mesos. També ho farà quan ho demanin el 10% dels seus membres. El Comitè Executiu es podrà reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels seus membres. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de considerar assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videconferència.

Entre les funcions del Comitè Executiu es destaquen la preparació i execució dels acords de l’Assemblea, l’elecció del Secretari/a General de l’ACM, l’admissió de nous membres, el nomenament dels representants de l’ACM en organismes on tingui representació, i establir els mecanismes de cooperació amb entitats públiques i privades que tinguin finalitats anàlogues, entre altres.

Associació Catalana de Municipis (ACM) Carrer València 231, 6ª (08007 Barcelona) 📞 93 4961616 http://www.acm.cat

Font: El Punt Avui, ACM

Read Full Post »