Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Llei de la Transició Energètica de Catalunya i de transformació de l’Institut Català d’Energia (ICAEN)’

Foto: @senivpetro per Freepik.

El Departament d’Empresa i Coneixement posa a consulta pública un primer esborrany que identifica 6 eixos estratègics i 20 estratègies per assolir la descarbonització de l’economia i la societat l’any 2050.

El Departament d’Empresa i Coneixement ha iniciat la tramitació de la Llei de la Transició Energètica de Catalunya i de transformació de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) a l’Agència Catalana d’Energia, mitjançant l’obertura d’el procés de consulta pública prèvia. El departament ha publicat a la web tota la documentació, i l’ha remès a les prop de 140 entitats i agents socials que formen part de la Taula de l’Pacte Nacional per a la Transició Energètica, als partits polítics i als membres de el Consell Assessor de l’ Institut Català d’Energia (ICAEN). Tots els ciutadans i les entitats que ho desitgin ja poden fer les seves aportacions per rebre el màxim nombre d’idees i propostes per començar a treballar en la redacció d’l’avantprojecte de llei. La norma establirà els principis legislatius de la política energètica catalana a llarg termini, amb la voluntat d’arribar a un model energètic totalment basat en les energies renovables a l’any 2050.

L’objectiu d’aquesta consulta pública és generar un procés participatiu i obert, que permeti captar i reflectir l’opinió de la ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic, i que culmini amb l’aportació tant d’idees i propostes generals com d’accions i mesures concretes . Així, l’esborrany proposat és només un punt de partida que ha de contribuir a centrar el debat, i en les posteriors fases de la tramitació de la norma, s’analitzarà la viabilitat de totes les aportacions que es rebin, i es buscarà la forma adequada de articular-les dins de el text definitiu.

La nova llei pretén definir i dotar d’estabilitat la política energètica de país, donant cobertura legal a les accions i mesures que han de permetre descarbonitzar l’economia i la societat catalanes i, a el mateix temps, garantir la qualitat de l’subministrament energètic. Per això, l’esborrany que se sotmet a consulta pública prèvia identifica 6 eixos estratègics d’actuació:

1. Garantir el proveïment energètic de Catalunya i la seva qualitat i fiabilitat

2. Garantir el dret fonamental d’accés a l’energia i la defensa dels drets dels consumidors

3. Assolir el màxim nivell d’estalvi i eficiència energètica

4. Democratitzar l’energia

5. Maximitzar l’ús de les fonts d’energia renovables, fonamentalment les autòctones

6. Fomentar la investigació i la innovació energètiques

Aquests eixos es desenvolupen mitjançant 20 estratègies, que van des del empoderament de l’ciutadà fins l’electrificació de la demanda, passant per la digitalització de les xarxes, la promoció de l’economia circular o la lluita contra la pobresa energètica.

El conjunt d’aquestes estratègies han de convertir Catalunya en una economia i una societat de baixa intensitat en el consum de recursos materials, baixa intensitat energètica i neutralitat carbònica, i per tant fer possible el compliment dels objectius establerts en la Llei de l’Canvi Climàtic i la descarbonització de l’economia en l’any 2050.

Una agència per a exercir la governança de l’canvi de model energètic

Per gestionar totes aquestes actuacions, la llei preveu la transformació de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) a l’Agència Catalana d’Energia, amb l’objectiu de disposar de les eines i capacitats necessàries per exercir la governança, control i coordinació de totes les polítiques de la Generalitat relacionades amb l’energia. L’Agència tindrà competències plenes en els àmbits clau associats a la transició energètica, com la mobilitat elèctrica, l’autoconsum o les energies renovables, ia més també haurà d’assumir les tasques d’acompanyament dels diferents sectors d’activitat en el seu camí cap a la descarbonització i de facilitació de la participació ciutadana en la configuració de el nou model.

Així, després de la declaració de l’emergència climàtica del passat mes de maig, el Govern ha impulsat mesures com l’aprovació d’un decret-llei de mesures urgents per al canvi climàtic -ja convalidat pel Parlament de Catalunya- i la impuls a les energies renovables, que facilita la instal·lació d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques al territori i fomenta l’autoproducció, i ha posat en marxa línies d’ajuts per a la mobilitat elèctrica i per a l’estalvi i l’eficiència energètica en la indústria dotades amb 58 milions d’euros, entre d’altres.

Font: http://www.govern.cat.

Read Full Post »