Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Cámaras videovigilància’

És legal instal·lar càmeres de videovigilància a l’exterior de les cases de Bellaterra?

Aquí podeu consultar la normativa

Vanesa Sánchez|Allianz-Assistance

Cada vegada és més freqüent que recorrem a la videovigilància a l’interior dels nostres habitatges per garantir la seguretat dels nostres béns i familiars. Si estàs pensant en instal·lar un sistema de videovigilància a casa teva, has de tenir en compte un fet important: la captació d’imatge és una dada de caràcter personal i, per això, està protegit per la normativa de protecció de dades.

Quins requisits he de complir per instal·lar una càmera de seguretat a casa meva?
Si volem instal·lar una càmera de videovigilància a la nostra llar, hem de seguir una sèrie de requisits per evitar infringir la normativa i ser sancionats.

En primer lloc, cal indicar que la mera captació d’imatges a l’interior del nostre habitatge no és objecte de la Llei de Protecció de Dades ja que es considera que s’ha realitzat en l’exercici d’una activitat personal o domèstica.

Ara bé, quan les nostres càmeres van a captar la imatge d’altres persones, la cosa canvia. L’enregistrament d’imatges de persones si és objecte de regulació i és preceptiu complir amb una sèrie de garanties que estan recollides en la normativa de protecció de dades:

L’obligació per part de la titular de la inscripció prèvia a la captura, al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola (AEPD).

També cal informar mitjançant un cartell en lloc visible que adverteixi a les persones que estan accedint a una zona videovigilada. A més, en el cartell ha de constar qui és el responsable de la instal·lació i davant qui i on es pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que regula la normativa de protecció de dades.

Només tindrà accés a les imatges el titular responsable. Si la connexió és a través d’internet, l’accés estarà restringit per codi d’usuari i contrasenya.

El lloc on es trobi ubicat el sistema de gravació ha d’estar vigilat o amb accés restringit, i només accessible per persona autoritzada mitjançant codi d’accés i usuari.

Hi ha l’obligació de conservar les imatges durant un mes des de la seva captació.

Davant d’aquesta informació podem plantejar-nos alguns supòsits:

1. Pot un veí gravar l’interior de la meva propietat o la via pública?
No, ja que la captació d’imatges està limitada a l’interior de l’habitatge. Per tant queden excloses les zones de la via pública, terrenys o habitatges confrontants o qualsevol altre espai aliè. Únicament hi ha una excepció: la franja mínima dels accessos a l’habitatge. Així mateix, per a l’ús de càmeres orientables o amb zoom s’exigeix la necessitat de l’ús de màscares de seguretat per protegir la privacitat de les persones.

2. En la meva Comunitat volen instal·lar càmeres de seguretat quin és el procediment per a això?
La instal·lació de càmeres de videovigilància en una comunitat de propietaris s’ha d’aprovar a la junta per acord de les tres cinquenes parts de l’total de propietaris i quotes de participació. Si ja existeix un servei de seguretat i el sistema de gravació és complementari, seria suficient amb majoria simple.

3. Pot un veí instal·lar una càmera de seguretat en un element comú de la finca?
No, llevat que prèviament s’obtingui el consentiment de la unanimitat dels propietaris.

4. Es considera ús particular la instal·lació de càmeres a l’habitatge per vigilar les tasques de treballador de l’servei domèstic?
L’ocupador pot instal·lar càmeres per a aquest fi en el seu domicili sempre que el treballador sigui informat.

5. Què passa si es capta la comissió d’un delicte o infracció?
En cas de ser captades imatges que impliquin la comissió d’un delicte o infracció es posarà en coneixement de l’autoritat competent mitjançant el lliurament dels enregistraments i acompanyades de denúncia.

És important assenyalar que aquestes imatges no poden ser usades per a un altre fi. Així mateix, l’enregistrament pot ser requerida per les Forces i cossos de Seguretat en el marc d’una investigació policial o judicial.

Vanesa Sanchez és advocada de la Plataforma d’Assistència Jurídica d’Allianz Assistance.

Read Full Post »