Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 4/04/2022

Amb la decisió personal de Ramon Andreu, el govern de l’EMD de Bellaterra torna a la mínima representació femenina, Montse Muñoz el 2010, i Tensi Torrecilla el 2022, tot i que els vocals no tenen cartera ni sou.

També el nomenclàtor de Bellaterra segueix amb el nom d’una sola dona, l’escriptora Mercè Rodoreda, tot i les xerrades polítiques als plens.

Mercè Rodoreda, únic carrer de dona al nomenclàtor de Bellaterra

Paritat entre dones i homes

La paritat, entesa com una participació equilibrada de dones i homes en les posicions de poder i de presa de decisions en totes les esferes de la vida (polítiques, econòmiques i socials), constitueix una condició destacada per a la igualtat entre els sexes. De fet, el grau de paritat de les institucions polítiques i econòmiques es considera actualment un indicador de la qualitat democràtica dels països, integrant-se aquesta dada en nombrosos índexs internacionals.

Una presència equilibrada d’homes i dones cerca que es reflecteixi millor la composició de la societat, que es garanteixin els interessos de les dones en l’elaboració de les polítiques públiques i es contribueixi a eliminar la percepció que la política és cosa d’homes.

Aquest principi de presència equilibrada, estableix que, del conjunt de posicions a repartir (en una llista electoral, en un consell d’administració, en un òrgan de govern col·legiat, etc.) cap dels dos sexes hauria de tenir una proporció inferior al 40% ni superior al 60%, és a dir, en cap cas s’assigna el 40% a les dones.

Per unanimitat es van aprovar tots els punts que van sortir a debat al plenari de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Bellaterra, entre els que destaca l’aprovació de les mesures per millorar la situació del trànsit a l’entorn de l’escola Ramon Fuster, punt problemàtic per l’alta afluència d’alumnat al centre que, a mes, en bona part arriba en vehicle.

Guillem Nadal informava d’algunes de les característiques del projecte, que ja es va aprovar inicialment al juliol de l’any passat, i que compta amb l’habilitació de les anomenades zones de Petó i Adéu, la senyalització de passos de vianant, la col·locació de passos elevats davant de l’escola i l’habilitació d’un senyal d’stop entre els carrers Pin i Soler i Joan Valera. Tres al·legacions veïnals deixen pendent d’aprovació definitiva un apartat del pla al carrer de Sant Pancraç.

Des d’ERC, Quim Oltra es queixava de falta d’informació sobre les al·legacions i diversos informes, cosa que considera que permetria la impugnació del punt perquè es vota un expedient del qual no s’ha facilitat tota la documentació. Tant Nadal com la Secretària de l’EMD, Beatriz Ripol, van assegurar que els informes ja estaven a l’expedient des de l’aprovació inicial.
En tot cas, Oltra anunciava el vot favorable perquè “més val això que no fer cap actuació”.

Des de Convergents, Jordi Macarulla -a qui se’l va sentir de forma entretallada durant tota la sessió telemàtica-, es mostrava “convençut de la correcció de les mesures per millorar la fluïdesa” de la circulació de vehicles i vianants a la zona.

El president de l’EMD, Ramon Andreu, agraïa la unanimitat en l’aprovació d’una actuació que considera complexa però necessària davant l’alta afluència de vehicles a la zona. Andreu admetia que l’EMD ha intentat que l’escola Ramon Fuster no pogués tenir tanta afluència d’alumnat però que ha estat impossible aconseguir-ho i per això càlida millorar la mobilitat a la zona.

Bandera Oficial de Bellaterra

També per unanimitat es va aprovar la instal·lació de la bandera de Bellaterra a la plaça de Maragall, just davant l’edifici de l’EMD. Andreu recorda que l’escut de l’esquirol blanc sobre fons verd i la bandera que l’incorpora són símbols importants que s’han triat de forma participativa.
 
Quim Oltra considera que aquest punt “és un símbol de com es fan les coses perquè és berlanguià”. El portaveu d’ERC recorda que s’ha hagut de veure com es podia instal·lar la bandera sense instal·lar les altres oficials, però creu que “ja està bé tancar la carpeta de la bandera i que la posem al màstil que ja tenim comprat” des de fa temps.
 . 
A l’inici del Ple van fer la presa de possessió del càrrec de vocal de la Junta Veïnal de Bellaterra els dos nous representants de Gent per Bellaterra: Carles Triginer en substitució de Mei Barceló, que va dimitir per la polèmica publicació d’unes piulades xenòfobes al seu compte de Twitter que assegura mai no ha fet, i Miquel Puchol, fent el relleu a Chus Cornellana, que va renunciar per diferències amb el president de l’EMD.

D’altra banda, el punt que afectava a la modificació del contracte de manteniment de la via pública, dels parcs i jardins públics de Bellaterra es va retirar per treballar conjuntament amb l’oposició una nova licitació.

Font: Cerdanyola.Info, Wikipedia

Read Full Post »