Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Sant Quirze de Terrassa’

Geografia General de Catalunya 1908

PROVINCIA DE BARCELONA

Sant Quirze de Terrassa

Poble de 189 cases ab 851 habitants de fet y 881 de dret, a 4 kilòmetres al S. O. del cap de partit, quina estacii de ferricarril es la que té més prop. Es a l’esquerra de la riera del séu nom, que s’uneix ab la de Sant Cugat y Cerdanyola y juntes desaygüan a la dreta del riu Ripoll, devant meteix de Ripollet. Hi passa la carretera de tercer ordre de Milins de Rey a Sabadell.

Correspòn al bisbat de Barcelona; té una esglesia parroquial dedicada a Sant Quirze, servida per un rector; una costura y un estudi municipals y una societat choral. Fà la festa major lo primer diumenge de Setembre. No té cap industria.

Sant Quirze de Terrassa 1908

Lo seu terme es mintanyós y de ckima templat y sà; s’hi cull blat, oli, llegums y ví; s’hi cria bestiar de llana y porquí, y cobfronta: al N. ab lo de Terrassa; al E., ab los de Sabadell y Barbarà., al S. ab los de Cersanyola, Sant Cugat del Vallès y Rubí, y al O., ab lo de aquest derrer y Terrassa.

Era de la jurisdicció del Reyal Monestir de Montserrat. S’ocupa de aquest poble: La esmentada Guia de Barcelona á Tarrassa por el ferrocarril, per en Victor Balaguer, pk. 47 a 50.

Read Full Post »