Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Renda 2018’

Renda 2018: com declarar la compra, venda o lloguer d’un habitatge

La campanya de la renda 2018 presenta algunes novetats respecte a la declaració de la compravenda d’habitatge, pel que no està de més repassar com incloure-la de forma correcta.

A més, aquest any s’intensifiquen les inspeccions fiscals sobre els lloguers de vacances o de curta durada, per la qual cosa és important no només declarar aquests ingressos, sinó evitar errors o confusions que poden portar a una sanció posterior.

Què has de saber si en l’últim any has comprat un habitatge

La deducció per adquisició d’habitatge habitual segueix limitada a les que es van comprar abans de 2013, sempre que ja s’apliqués aquesta deducció abans d’aquesta data i amb un 15% sobre un màxim de 9.015 euros, incloent amortització i interessos. En el cas de l’adquisició d’un segon habitatge, cal incloure-la en l’apartat d’imputació de renda immobiliària.

I si has venut un habitatge t’interessa saber que …

En el cas d’haver venut un immoble, cal indicar el guany o pèrdua patrimonial. En termes generals, si s’ha guanyat diners haurà de tributar en funció de l’import, tot i que hi ha excepcions per a majors de 65 anys o en cas de reinversió en habitatge habitual. Si s’ha perdut diners, pot compensar-se amb altres guanys patrimonials del mateix any o dels quatre exercicis següents.

Coneixes el beneficis en el lloguer de llarga durada?

Per a habitatges de lloguer, el propietari ha de declarar els ingressos obtinguts i les despeses de manteniment de l’immoble. Si el lloguer es destina a ús com a habitatge habitual, aquests ingressos compten amb un benefici fiscal del 60%. Pel que fa als inquilins, només es poden deduir les despeses del lloguer els qui van signar contracte abans de gener de 2015 amb caràcter general. No obstant això, en algunes comunitats autònomes hi ha deduccions específiques que cal consultar en cada cas.

Ull a les inspeccions del lloguer de vacances

El nou pla de control tributari no només ha augmentat el nombre d’inspectors fiscals sinó que incideix en la recerca de la defraudació en el sector del lloguer d’immobles, sobretot el lloguer de vacances i de curta estada.

“Utilitzen eines informàtiques que rastregen el codi de totes les pàgines web d’anuncis d’immobles. Amb això són capaços de rastrejar les adreces dels immobles i els números de telèfon de contacte, i creuar-los amb la informació que ja tenen a la base de dades per identificar els propietaris. Així poden identificar els que han posat un immoble de lloguer i no ho declaren “, explica José Antonio Martín Herrera, vocal de la Junta del Col·legi de Gestors Administratius de Madrid.

Els casos detectats rebran un missatge d’advertència en les dades fiscals disponibles a la pròpia web de l’Agència Tributària.

Les rendes rebudes per aquest tipus de lloguers no només cal declarar-les, sinó que cal fer-ho correctament. “S’han detectat casos de lloguers temporals que es sí que es declaren, però que s’intenten fer passar com lloguers de llarga durada per poder aplicar el benefici fiscal del 60%. I l’Agència Tributària està també revisant aquest tipus de frau “, afegeix Martín Herrera.

Read Full Post »