Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Poda de olivera’

La poda de l’olivera és un dels processos que tot jardiner o agricultor ha de fer en aquells arbres dins dels seus cultius que requereixin una cura especial a l’acabar la collita.

“Es recomana la poda sobre el mes de març, després de la producció”

Olivera d’un jardí de Bellaterra|BELLATERRA. CAT

Arribaran a intervenir molts factors com són el clima, la varietat i fertilitat de el tipus de sòl, etc. L’olivera tendeix a ser de copa ampla i desproporcionada, amb un tronc força gruixut que acaba deformant per les adversitats. A més, en alguns casos poden arribar a assolir els 12 o 15 metres d’altura.

La poda és necessària si es vol mantenir l’equilibri entre les funcions vegetatives i reproductives per arribar a tenir la màxima producció. A més de conèixer quan es poda una olivera. Un proverbi molt antic de Columela, agrònom hispà-romà, deia:

No és d’estranyar llavors que la poda sigui, després de la recol·lecció, l’operació que més mà d’obra necessitarà dins el cultiu de l’olivera. En això se sol invertir unes 25 hores per hectàrea anuals en podar, al voltant de l’16% dels costos de l’cultiu.

Amb la poda de l’olivera es pretén aconseguir un mínim de fusta estructural on predomini molta branquilló jove, de mida mitjana entre 20-30 cm. Es buscarà també crear espais per a l’entrada de llum i ventilació a totes les branques perquè puguin créixer correctament. Us deixem amb una imatge per poder entendre millor com deixar podat teva olivera:

1 Com podar una olivera?

2 Tipus de poda d’una olivera

3 Com podar una olivera jove (Poda de formació)

4 Com podar una olivera adult (Poda de producció)

5 Com podar una olivera vell – Poda de renovació

6 Olivar vell – Poda en cap o afrailado de l’olivera

7 Olivar vell – Poda progressiva

8 Com triturar branques d’olivera tallades

Com podar una olivera?

Abans de posar-nos mans a l’obra, hem de tenir present una sèrie de factors importants, entre elles les eines per podar una olivera. No ens val qualsevol cosa pel fet que estem tractant un ésser viu i hem de respectar-lo. Les més importants serien:

Tisores de podar i xerracs, procurant tenir les de mà per a les zones mes internes o que no necessitin massa força pel tronc i fulles;

Tisores d’altura i xerrac d’ancoratge, per a aquelles zones que no podem arribar fàcilment o que es necessita una força major a causa de que la branca és més gruixuda que del normal en arbres.

Mecànica, la qual farem servir per a totes aquelles parts que no podrem tractar amb els dos anteriors, per la seva gruix. Especial cura en l’ús de la mateixa ja que és una eina que comporta certa perillositat en el seu ús.

Escales o bastida, procureu no fer servir el camió o pujar a les espatlles de l’company, sent això molt perillós. Manteniu ferma ambdós sistemes i tot anirà bé. Eviteu també pujar-se a el tronc sense cap protecció.

Cascos, guants, ulleres de protecció. Tot això et permetrà anar més segur a l’hora de poder protegir-te una vegada que estiguis en plena feina i no pateixis cap contratemps amb les oliveres.

En qualsevol ferreteria o gran magatzem pots trobar aquestes eines, encara que també pots aconseguir-ho en el nostre magatzem de la Cooperativa a Benalúa de les Viles.

També cal tenir en compte la influència de el tall de poda d’l’olivar, podent-se efectuar de dues maneres (no importa si és sobre branca fina o gruixuda:

Cort d’aclarida de l’olivera, on es millora la il·luminació de les branques que estan pròximes entre si. Amb això creixeran més lent i gruixut, millorant la nutrició, floració i fructificació.

Tall de rebaix de l’olivera, es fomenta la brotada de les gemmes a la zona conservada i disminueix la il·luminació de les branques properes. No s’ha d’abusar d’aquest tipus de tall, fent el seu ús quan la branques principals s’estenguin massa i donin ombra a unes altres.

Tipus de poda d’una olivera

Anem a començar a parlar que existendiferentes formes de podar correctament les extremitats d’una olivera depenent la seva forma i edat, collita de l’any anterior, destinació de la collita (tant si és a taula o oli d’oliva), densitat de la plantació de l’cultiu i la seva grandària. Hem de deixar l’olivera de tal manera que equilibrem el creixement i la seva fluctuació, no arribar a afeblir o envellir prematurament l’arbre.

Anem a veure els diferents períodes a tenir en compte per a la poda de l’arbre:

En el període que no produeix, és a dir de molt jove o poda de formació, no s’ha de podar. La funció d’aquesta etapa és crear l’estructura o la carcassa de l’arbre per arribar a aconseguir una olivera prou equilibrat perquè suporti les collites abundants en un temps el menor possible.

Quan l’olivera ha crescut i es considera adult entrem en la poda de producció, on volem mantenir un bon equilibri entre la qualitat i producció, i el seu desenvolupament vegetatiu que s’adeqüi a l’arbre. Amb això allargarem el seu període productiu i retardant molt la decadència de l’olivera.

Per finalitzar, ens trobem amb el que es coneix per poda de renovació o rejoveniment. En aquest cas, l’olivera està ja en una època de vellesa que es pretén renovar o substituir les branques que tinguin signes de decadència, procurant regenerar i creant que siguin més productives per podes de gran intensitat. A més, les podes seran espaiades en el temps perquè la copa de l’arbre pugui reconstruir-se.

Ens agradaria aprofundir en cada un dels tipus de poda d’l’olivera per poder entendre la importància de cada un d’ells.

Com podar una olivera jove (Poda de formació)

Quan una olivera és jove, cal donar-li unes primeres tasques en la seva poda perquè puguem orientar-la a definir la seva arquitectura (i pugui créixer correctament). Tot dependrà de la varietat, sistema de collita i fins i tot la distància de plantació entre altres de les teves oliveres. En què tenim les plantes de viver és quan es fa una poda de selecció del seu eix i la retirar les branquetes secundàries de les oliveres.

Fins que l’olivera no és productiu, no es realitza cap tipus de poda, només mantenim l’eix perquè no caigui o torci sota la creu de l’arbre.

Quan vam entrar a la primera collita, sí que reprenem la poda donant forma a la copa, tanca o el mateix eix; depenent el sistema de conducció, eliminant per la base de les mateixes branques que vulguem retirar. Part de les branques mare en la qual ens assegurarem de fer una distribució d’equilibri en orientació per punts cardinals i en alçada, creant espai perquè entri la llum de el sol i evitar ombres.

Com podar una olivera adult (Poda de producció)

Una vegada que han passat entre 6 i 12 anys (depèn de la zona de regadiu, cultiu i tipus de varietat), l’olivera comença a ser productiu i treure olives. Aquesta poda es farà anualment amb talls suaus, limitats únicament a eliminar tota aquelles branques que han estat danyades per la collita o que van complir el seu cicle productiu (més de tres anys aproximadament). Això es farà sempre després d’acabar la collita, quan no queden olives a l’arbre, al voltant de Març. Procureu sempre no talar en una olivera petit, ja que si després ve les gelades pot arribar a morir-se per no tenir protecció de suficients branques i fulles.

En alguns horts o cultius on no és costum podar aquest tipus d’arbre és una mica diferent. Hauríem de començar amb l’obertura de l’fullatge i la seva formació, amb gruixos talls en els troncs que no siguin principals, deixant que només hi hagi un tronc principal (obrint la copa).

De vegades es veuran branques comuns tortes i que es creuen entre si. Quan obrim la copa per millorar l’ingrés de llum i ventilació, es començaran a desenvolupar nous brots. Han de ser guiats per a la posterior collita.

Font: Amarga i Pica

Read Full Post »