Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Llei 244/2007’

Per conneixement de tot el veïnat de Bellaterra compartim la Llei 244/2007 complerta de la Generalitat de Catalunya que fa possible la segregació de Bellaterra a Sant Cugat del Vallès.

Article 8: Segregació parcial per agregar-se a un altre municipi

8.1 Es pot dur a terme la segregació de part d’un municipi o de diversos municipis per agregar-se a un altre en algun dels casos següents:

a) Quan els nuclis de població formen un sol conjunt amb continuïtat urbana.

b) Quan consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu ho fan necessari o aconsellable.

8.2 El municipi al qual es fa l’agregació ha de tenir més potencial demogràfic i econòmic que la part del municipi objecte de la segregació.

8.3 S’exceptua l’aplicació de l’apartat anterior quan es tracti d’una alteració de termes recíproca entre dos o més municipis o hi hagi acord dels municipis afectats.

Document jurídic complert de la Generalitat de Catalunya 👇👇👇

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=423057

Read Full Post »