Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘esclerosi múltiple’

L’equip internacional que ha fet l’assaig clínic està liderat pel neuròleg català Xavier Montalban

En l’esclerosi múltiple està danyada la capa protectora de les neurones (Pixabay) causada |CEDIDA

Per Xavier Duran

Un fàrmac administrat per via oral, l’evobrutinib, ha demostrat en un assaig clínic la seva capacitat per reduir les lesions cerebrals actives en l’esclerosi múltiple recurrent. L’estudi s’ha fet públic aquest divendres durant la reunió anual de l’Acadèmia Americana de Neurologia i es publica a la revista “The New England Journal of Medicine”.

La recerca l’ha fet un equip internacional liderat per Xavier Montalban, director del Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat), cap del servei de Neurologia/Neuroimmunologia de Vall d’Hebron i cap del grup de recerca en Neuroimmunologia Clínica del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). També és investigador a l’Hospital St. Michael de la Universitat de Toronto (Canadà).

L’esclerosi múltiple és una malaltia autoimmunitària. El propi sistema immunitari del pacient ataca i danya la capa protectora de les neurones del sistema nerviós central, la mielina, una membrana biològica que fa una funció semblant a la dels aïllants que recobreixen els cables elèctrics. Això permet la conducció elèctrica dels senyals en el sistema nerviós.

Per això, la recerca de fàrmacs s’adreça a actuar sobre el sistema immunitari. L’evobrutinib, concretament, és un inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton (BTK), un enzim clau en el desenvolupament dels limfòcits B. És el primer d’aquests inhibidors que s’administra oralment.
Un efecte molt ràpid

L’evobrutinib és particularment interessant per la seva doble acció, com explica Xavier Montalban:

“Té un mecanisme dual que, per una banda, inhibeix l’activitat dels limfòcits B i, per l’altra, afecta la immunitat innata. Això vol dir que no només té un efecte en la inflamació produïda per la malaltia, sinó que també influeix en la seva progressió.”

L’estudi es va fer amb 267 pacients d’entre 18 i 65 anys amb esclerosi múltiple recurrent (EMR), la forma de la malaltia que té un curs amb recaigudes o brots. Els participants es van dividir en cinc grups. Un va rebre placebo, és a dir, una substància sense efecte terapèutic. Un altre grup va rebre dimetilfumarat, un tractament aprovat fa pocs anys per a l’esclerosi múltiple. I els tres grups restants van rebre evobrutinib en diferents dosis: 25 mil·ligrams una vegada al dia, 75 mil·ligrams una vegada al dia i 75 mil·ligrams dues vegades al dia.

L’assaig era en doble cec: ni els malalts ni els investigadors sabien a quin grup pertanyien els participants. Va durar 52 setmanes, però el principal objectiu ja es va aconseguir molt abans. Es pretenien reduir les lesions cerebrals. Avaluades amb ressonància magnètica, es va confirmar la ràpida actuació del fàrmac, com explica el doctor Montalban:

“Amb evobrutinib 75 mg a una dosi diària i 75 mg a dues dosis diàries, es va observar una reducció del nombre de lesions a la setmana 12 del tractament. L’estudi actual mostra que aquest efecte reductor de les lesions es manté fins a la setmana 48.”

Això darrer formava part dels objectius secundaris: la disminució de la taxa de recaigudes a la setmana 48 i la seguretat del fàrmac. Amb l’administració de 75 mg d’evobrutinib dos cops al dia, el 79% dels pacients van estar lliures de recaigudes al llarg de les 48 setmanes de tractament.

Una opció més per als malalts

No es van observar efectes adversos importants. Els participants no van tenir infeccions associades al tractament, disminució dels limfòcits circulants ni cap altra efecte advers que pogués comprometre la seguretat del fàrmac. Els efectes adversos més freqüents van ser la nasofaringitis i l’elevació de les transaminases i van desaparèixer quan es va interrompre el tractament.

Els autors assenyalen que ara caldran estudis de més durada i amb més participants per determinar els efectes i els riscos del fàrmac en pacients amb esclerosi múltiple. Però aquests resultats signifiquen un pas molt important contra una malaltia que, actualment, no té cap fàrmac que la curi. N’hi ha diversos que n’alenteixen i en modifiquen el curs.

Per això, l’evobrutinib és, com explica el doctor Montalban, “una molt bona possibilitat per a totes les persones amb esclerosi múltiple recurrent, que podran optar per un tractament oral més”.

Dr. XAVIER MONTALBAN GAIRÍN

Neuròleg especialitzat en neuroimmunologia. Concretament ha dedicat la seva carrera sobretot a l’esclerosi múltiple i desenvolupa la seva tasca en l’assistència, docència i recerca de la malaltia al Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat). Va participar activament en la realització dels primers assajos clínics per trobar nous tractaments, un àmbit que continuen impulsant des del Cemcat. Recentment ha dirigit la primera Guia de Pràctica Clínica en Esclerosi Múltiple en espanyol (segona mundial). És autor de més de 300 publicacions científiques originals.

Read Full Post »