Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Conveni EMD Bellaterra’

Un dels punts importants de l’últim Ple de Veïns de Bellaterra ha estat els reiterats incompliments de pagaments per part de l’Ajuntament de Cerdanyola a l’EMD de Bellaterra, (tal com està acordat en el conveni actual). Així ho va recordar el president Ramon Andreu Atik, al passat Ple de Veïns del dilluns 18 de març.

Ple de Veïns de Bellaterra, del dilluns 18 de març|BELLATERRA. CAT

Sorprèn i molt, la cadira buida de Laura Benseny, regidora de Cerdanyola de relacions amb Bellaterra.

Qui té que financiar l’EMD és l’Ajuntament de Cerdanyola, sobre el conveni signat. D’aquests impagaments històrics no parlem que siguin factures, “és el nostre finançament”. Estem parlant sobre el retorn a Bellaterra, de una petita part dels impostos que paguem entre totes i tos a Cerdanyola.

És un conveni que ha pasat per 2 judicis i tenim les sentencies favorables.

El conveni diu molt clar que els ingressos s’ha de fer anticipadament en 2 fragments: 1 gener i 1 juny. Per molt que Bellaterra ha guanyat aquestes dues sentencies, Cedanyola mai ha pagat puntualment com és d’obligació, ho ha fet fora de temps, sigui el febrer o el juliol, per molt que des del govern de l’EMD se li demanat centenars de vegades, perquè compleixi el conveni que té signat i acordat.

El finançament d’aquesta entitat pública no és una factura més, és un retorn del diners que paguem en impostos per una petita part del finançament de Bellaterra, i d’aquí pengen moltes coses, com són els sous de persones, serveis que s’han de fer, factures d’empreses que donen serveis municipals. És una situació que complica a aquestes empreses, amb el risc que si no compleixes, podrien no tornar a donar més serveis. Així que són moltes coses que depenen d’aquest pagament puntuals.

Ramon Andreu, president de L’EMD, consulta amb la secretària oficial Beatriz Ripol|BELLATERRA. CAT

Sobre aquest últim deute, a l’Alcalde de Cerdanyola, li vam fer un requeriment urgent perquè pagués en un parell de dies, ja que estava afectant el funcionament del dia a dia de l’EMD i la nostra obligació de pagament a les empreses, en el termini oficial de 60 dies. Cerdanyola ho fa així perquè diu que ha creat un nou sistema per pagar les seves factures de proveïdors, “però lo nostres no és una factura”, sinó un finançament que ha de respectar.

No pot ser excusa els càlculs dels guals de Bellaterra, ja que sempre s’ha fet sobre els dos anys anteriors, i que ho cobra la Diputació de Barcelona.
En resum, estem parlant de la serietat de financiar aquesta administració nostra i deixar de fer càlculs a l’últim moment. S’ha de pagar l’1 de gener i l’1 de juny, així està signat i acordat.

En el requeriment oficial que hem fet a Cerdanyola, se li demanan els interesos de demora, tal com es fa a qualsevol veïna de Bellaterra, si no compleix amb els seus pagaments com IBI o altres.

Read Full Post »