Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 8/10/2012

Imatge oficial de la web de l’EMD de Bellaterra amb els jocs infantils fora de la normativa europea

La nostra EMD de Bellaterra ha rebut de l’Ajuntament de Cerdanyola un espais públics i uns parcs infantils fora de la normativa europea. Tot i que el nostre poble ha tingut durant vuit anys un regidor directe al govern municipal de Cerdanyola, la seva gestió no s´ha vist mai en el nostre territori, tampoc la seva actuació i lluita per la neteja de la nostra natura, com els Abocadors del Parc de la Bonaigua. Ara en plena crisi, ens costarà molt actualitzar totes aquestes instal-lacions, i ens trobem impotents amb les solucions del dia a dia. LLàstima del temps perdut!

AIXÒ ÉS EL QUE HA DE CERTIFICAR AENOR:

La responsabilitat que comporta el manteniment d’àrees de joc infantil requereix el compliment d’estàndards internacionals que assegurin la seva realització correcta amb una periodicitat definida, amb uns formats establerts i amb requisits que abordin totes les fases del procés: instal·lació, inspecció periòdica, manteniment rutinari i correctiu, i utilització dels equipaments de les àrees de joc.

La norma UNE-EN 1176-7 engloba la instal·lació, la inspecció, el manteniment i la utilització de l’equipament de les àrees de joc i superfícies, però també proporciona directrius per a la realització d’avaluacions de la seguretat i identifica aspectes fonamentals per al compliment d’inspeccions i manteniments que intentin assegurar una realització adequada d’aquests.

El procés d’auditoria inclou una inspecció a una mostra d’àrees de joc mantingudes per l’empresa.

Beneficis per a la vostra organització:

  • Utilització de formats establerts per a la inspecció i el manteniment d’àrees.
  • Orientació per a la millor periodicitat de les inspeccions a realitzar.
  • Control adequat de les tasques associades al manteniment d’àrees de joc.
  • Demostració del compliment d’una norma europea específica del sector per garantir als clients i les administracions una prestació de servei d’alta qualitat.

Davant els vostres clients:

  • Reforç de la imatge de l’empresa.
  • Generació de confiança a la feina realitzada.
  • Aportació d’informes periòdics que facilitin la comunicació i la impressió sobre l’empresa mantenidora a l’entitat contractant.

Davant la societat:

  • Facilitat per als ajuntaments i entitats concessionàries del servei a l’hora de seleccionar proveïdors que compleixin estàndards de prestació de serveis d’àmbit europeu.
  • Millora de la seguretat de les àrees infantils.
  • Confiança en la realització d’un treball tan sensible, dut a terme de conformitat amb una exigent norma europea.

20121103-002951.jpg

Foto: bellaterra.cat

Read Full Post »