Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Trobada veïnat Bellaterra amb l’Ajuntament de Cerdanyola’

Laura Rueda va compartir el dia 25 agost 2020 al xat veïnal Temes Bellaterra les respostes que va rebre de l’Ajuntament de Cerdanyola, sobre els diferents temes que van plantejar els veïns de Bellaterra, en la reunió del passat 20/02/20. En breu, us farà arribar la resta.

La bellaterrenca Laura Rueda exposant les preguntes del veïnat de Bellaterra a l’alcalde Carlos Cordón |ARXIU BELLATERRA. CAT

3.- TRÀNSIT: PERILL I CONTAMINACIÓ

Carretera de Bellaterra:

Competència de la Diputació de Barcelona. Les vies que conformen la xarxa bàsica permeten els desplaçaments de major longitud dins de la zona urbana, unint sectors i assegurant la connectivitat entre la ciutat i la xarxa exterior. És la via d’accés per entrar i sortir del barri.

Es pot pacificar però per fer trams de sentit únic caldria una variant alternativa amb funció de xarxa bàsica. La reparació i conservació de voreres és competència de l’EMD.

Camí antic de Sant Cugat:

Les vies col·lectores formen la part estructurant de la xarxa secundària i garanteixen els desplaçaments a l’interior de les cèl·lules. Recullen els fluxos interns de les vies de servei i asseguren la connexió amb la xarxa bàsica.

Pilona. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en data 25 de setembre de 2019 va ordenar la desactivació de les pilones instal·lades i la retirada de la senyalització vertical.

La secció del vial no permet de forma genèrica l’ampliació de l’espai destinant als vianants i un cordó d’aparcament al llarg del Camí antic de Sant Cugat. Caldria prioritzar l’ampliació de voreres.

Pin i Soler:

El carrer disposa d’elements de pacificació del trànsit d’asfalt per evitar l’excés de velocitat, la conservació dels quals correspon a l’EMD.

Manca bona senyalització davant les escoles:

L’EMD exerceix la competència de regulació i d’ordenació del trànsit de vehicles i persones dins del seu nucli d’actuació.

4.- CONNEXIÓ AMB CERDANYOLA. BUSOS.

Busos línia SU2:

La línia urbana SU2 transcorre entre Bellaterra i Can Cerdà passant pel centre ciutat. La línia registra una demanda molt reduïda perquè travessa zones de reduïda densitat de població, on la demanda potencial no és suficient per garantir una bona efectivitat del servei. No obstant això, quan de detecta problemes de capacitat en alguna franja horària es demana a l’empresa que incrementi el nombre de places.

Busos línia 648:

La línia interurbana 648 Montcada – Bellaterra té expedicions cada hora des de la plaça del Pi amb diverses parades en el seu recorregut per la trama urbana. Es tracta d’un servei interurbà titularitat de la Generalitat de Catalunya.

La configuració del barri fa difícil establir un punt de regulació al final de línia. Es revisarà i, si s’escau, es senyalitzarà la corresponent reserva.

8.- APARCAMENT A LA PLAÇA DEL PI

Davant les reivindicacions dels comerciants per la situació de l’estacionament al voltant de la pl. del Pi a Bellaterra s’estableix una zona regulada mitjançant estacionament amb horari limitat gratuÏt amb senyalització de l’hora d’arribada per garantir la rotació dels estacionaments.

Aquesta actuació va ser consensuada entre els comerciants, l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. La regulació s’inicià el 20 de maig de 2019 amb la presència d’agents cíviques de la ciutat informant als usuaris del funcionament de la zona regulada.

Tant la senyalització com el tiquet habilitant estableixen un temps màxim d’estacionament de 30 minuts els laborables i festius amb horari comercial en horari de 9 a 14 i de 17 a 20 hores. La Policia Local exerceix les competències coercitives i les mesures cautelars previstes a la normativa reguladora.

9.- DEIXALLES. NETEJA

Parcel·les particulars no construïdes que cal desbrossar

Qualsevol ciutadà es pot adreçar a mitjançant instància a l’Ajuntament (o a l’EMD i aquesta dóna trasllat a l’Ajuntament) per denunciar el mal estat de qualsevol parcel·la.
L’Ajuntament és qui requereix a la propietat perquè mantingui la parcel·la en condicions.

11.- MODERNITZACIÓ 1.0

Per les característiques de la trama viària a Bellaterra dificilment es pot establir un carril bici/patinet si no és mitjançant coexistència en zona 30 (limitació de velocitat). En quant als aparcaments segurs a l’estació i possibles punts de recàrrega elèctrica per a vehicles s’estudiarà la seva viabilitat.

Read Full Post »