Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Llistes Robinson’

Una llista Robinson és un tipus de llista d’exclusió on la gent que hi forma part han expressat voluntàriament que volen deixar de rebre publicitat.

Aquesta publicitat pot ser per correu electrònic, correu postal, telèfon o fax. En cada cas, les dades de contacte s’emmagatzemaran en una llista negra. Tot i que precisament l’objectiu és deixar de rebre publicitat indesitjada o correu brossa, algunes fonts asseguren que en algunes circumstàncies pot fins i tot afavorir-la, com ara nivell electrònic.

En el cas de l’estat espanyol la llista Robinson és gestionada per l’Associació Espanyola d’Economia Digital.

Va ser creada el 1993 per la Federació de Comerç Electrònic i Marketing Directe (FECEDM). L’any 2012 la llista Robinson a Espanya comptava ja amb més de 223.000 inscrits.

Serà considerada publicitat directa la distribució de qualsevol tipus de publicitat (fulletons, targetes, catàlegs, cartes…) a la via pública o directament de forma domiciliària, en les quals no hi consti ni el nom ni l’adreça de la persona destinatària.

Queda fora d’aquesta ordenació la publicitat distribuïda amb carta personalitzada, la institucional i l’electoral.

Publicitat a les bústies:

Aquest tipus de repartiment a les bústies de les nostres cases de Bellaterra és una modalitat de publicitat dinàmica que a Catalunya està regulada per la llei 9/2000, de 7 de juliol, i pel decret 23/2002, de 22 de gener. Es tracta d’una publicitat lícita però subjecta a comunicació prèvia i als requisits establerts per l’Administració del municipi on es realitzi.

Agència Catalana del Consum

Anuncis i publicitat:

La publicitat és vinculant, per tant, se’n pot exigir el compliment. Això vol dir que les empreses han de respectar el que anuncien i, en cas contrari, podeu presentar una reclamació per exigir-ho. Per poder reclamar, cal conservar els catàlegs, els anuncis, les ofertes, fotos de pantalla, etc.

A més, la publicitat, la informació i l’oferta de béns o serveis s’han d’ajustar als principis de veracitat i objectivitat i no poden contenir informació que indueixi a confusió ni a engany. En cas que un establiment faci publicitat enganyosa, podeu presentar una denúncia per tal que es comprovin els fets i, si escau, se’l sancioni.

Pel que fa a les ofertes o promocions, l’establiment o l’empresa que les fa ha d’informar-ne detalladament de les condicions.

L’autorització i control de la distribució de material publicitari a la via pública o en bústies o vestíbuls/porteries correspon als Ajuntaments.

La recepció de comunicacions comercials mitjançant trucades, sms, correu postal i correu electrònic d’empreses amb les quals no es té cap relació, es pot reduir amb la inscripció gratuïta a les Llistes Robinson. Les entitats registrades han de consultar-les per evitar fer arribar informació publicitària a terceres persones amb les quals no es té ni s’ha tingut cap relació.

Read Full Post »