Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘CERDANYOLA I BELLATERRA: Límits de velocitat a 20’

Valldoreix (8.401 habitants), l’EMD més gran de tota Catalunya, té limitada la velocitat a 30 km hora, i Bellaterra (2.859 habitant), a 50 km hora, la carreterra BV-1414 que travessa tota la població.

Segons la nova normativa, es permeten tres velocitats a les vies urbanes dins les poblacions. Són les següents:

  • 20 km/h a les vies en què calçada i vorera siguin al mateix nivell, el que es coneix com a carrers amb plataforma única.
  • 30 km/h a les vies d’un únic carril per sentit de circulació. Tanmateix, la lleig permet que l’autoritat municipal pugui augmentar la velocitat en vies d’un únic carril per sentit fins a la velocitat màxima de 50 km/h on consideri convenient, senyalitzant-ho específicament.
  • 50 km/h a les vies de dos o més carrils per sentit de circulació. Però els vehicles que transporten mercaderies perilloses hi han de circular, com a molt, a 40 km/h.

L’objectiu d’aquesta reducció de velocitat urbana és incrementar la seguretat viària, pacificar el trànsit, reduir l’accidentalitat, disminuir la contaminació acústica, reduir les emissions urbanes i promoure els desplaçaments amb bicicleta i amb vehicles de mobilitat personal, gràcies a una millor integració en el trànsit. 

El pas de 50 km/h a 30 km/h parteix d’un reial decret que modifica el Reglament General de Circulació i Modificació del Reglament General de Vehicles, que introdueix un paquet de reformes legals les quals modifiquen de manera substancial la legislació espanyola en matèria de trànsit i circulació.

En contra de les entitats cíviques i el veïnat, el govern de l’EMD de Bellaterra aposta davant la Diputació de Barcelona, conservar la carretera BV-1414 a 50 km hora per trams.

Read Full Post »